Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Moció 55/VI del Parlament de Catalunya
Sobre la violència terrorista i les mesures a adoptar per a eradicar-la
   
 

El Parlament de Catalunya acorda:

1. Reiterar les deu declaracions institucionals unànimes de rebuig del terrorisme fetes en el Ple de la cambra i, per tant, refermar el seu compromís amb la democràcia, la pau i la llibertat.

2. Ratificar aquest compromís davant la violència terrorista i el seu menyspreu intolerable per la vida, que és el més fonamental dels drets humans. Tot objectiu polític es pot propugnar legítimament en democràcia, però en defensar-lo no es pot justificar mai l'ús o l'acceptació de la violència.

3. Continuar treballant per eradicar la violència terrorista amb tots els instruments que l'Estat de dret posa en mans del poder democràtic.

4. Instar la col·laboració entre totes les institucions i potenciar la relació entre els governs per a aconseguir la fi definitiva i irreversible de la violència terrorista en totes les seves manifestacions.

5. Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques, com a expressió del compromís amb el dret de viure en llibertat i de condemna inequívoca dels qui maten, com a única esperança per a obtenir la pau.

6. Manifestar el reconeixement de tots els acords, els esforços i les iniciatives polítiques i socials fets arreu de l'Estat per a aconseguir aquests objectius, sens perjudici de la valoració que se'n pugui fer. La fi de la violència ha d'ésser i és un esforç conjunt de tots els demòcrates.