Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Paga la pena
Ramon Barnils
   
 

S'han localitzat a l'"Archivo Histórico Nacional", de Madrid, trenta caixes plenes de documents, entre els quals hi ha, íntegres, els lligalls de dos processos de després de maig de 1937 contra el Poum.

Aquests documents es podran copiar, fotocopiar i microfilmar a partir d'octubre d'enguany.

Podrem saber, amb documents oficials a la mà, coses essencials dels dits "Processos de Moscou a Barcelona"; de les accions judicials que van rematar els fets de maig de 1937. Dit d'una manera: de com els stalinistes van aixafar els trostkistes. Dit d'una altra manera: de com el Psuc va aixafar el Poum. Dit d'una altra manera encara: de com Stalin, el Psuc i el govern de la Generalitat d'aquell moment van liquidar l'anarquisme, la CNT i els trotskistes. Va ser, diuen, el final de la revolució i el principi de la pèrdua de la guerra.

Era quan detingut i desaparegut Andreu Nin, els anarquistes i els del Poum feien aquella pintada: "¿On és, l'Andreu Nin?", i els del Psuc hi pintaven a sota: "A Salamanca o a Berlín", ja que l'acusació staliniana era la de sempre: que els que no eren ortodoxos, dels seus, eren feixistes: de Franco, o de Hitler.

Anys més tard, van canviar Salamanca i Berlín per la Cia. Coses de capellans.

Si dels processos de Moscou, fets per Stalin contra els comunistes que no eren dels seus, se n'ha parlat molt però amb poca documentació, dels processos de Barcelona no se n'ha parlat gaire, i amb la mateixa quantitat d'informació; la Història l'escriuen els vencedors i, a més, no sembla que els actuals detentors de la llibertat constitucional tinguin massa interès a aclarir tot allò: no duu ni treu vots, ja.

Així, doncs, per aclarir, una mica més, el procés més important de la nostra vida política d'aquest segle, no queda altre remei que l'acció civil: fan falta 250.000 pessetes per microfilmar els lligalls del procés ara guardats a Madrid, i per donar aquestes filmacions al Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI). Els diners s'envien a Salvador Clop, carrer Isard, 8, 7è-2a, 08031-Barcelona, telèfon (93) 354 76 67.