Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
20 de juny de 2004
Novetats  
   
El bilingüisme màgic de Harry Potter 3, o com fer que una llengua pràcticament no existeixi (revisat)
Contrastant
   
 

[NOTA: Amablement un lector ens va avisar que l'article contenia dos tipus d'errors. Un és numèric: no ens vam adonar que no tots els cinemes que ofereixen sessions golfes en feien el dimecres 23 de juny. L'altre consisteix en una presentació errònia de les dades: les sessions golfes de dimecres les comptabilitàvem dijous (aquest error, però, no afecta el recompte].

A continuació farem un estudi de les diferents sessions de Harry Potter 3 durant la primera setmana de l'estrena (18-24 de juny de 2004) a la ciutat de Barcelona.

En primer lloc, cal dir que a Barcelona hi ha vint-i-set còpies en espanyol i quatre en català. Aquesta primera dada assenyala ja unes diferències remarcables: per cada còpia en català n'hi ha gairebé set en espanyol.

Veurem, però, que el nombre de sessions en cadascuna de les dues llengües assenyala encara una diferència encara més gran.

1. Sessions en espanyol.

A continuació, reproduïm el quadre següent:

CINEMA DL, DT i DC DV DJ i DS DG SESSIONS
AMC 1
10
4
9
4
27
AMC 2
10
4
9
4
27
AMC 3
9
3
6
3
21
Bosque 1
9
3
6
3
21
Bosque 2
6
2
6
2
16
Diagonal 1
10
4
9
4
27
Diagonal 2
10
4
9
4
27
Diagonal 3
9
3
6
3
21
Heron City 1
9
4
10
4
26
Heron City 2
9
3
8
4
24
Heron City 3
7
3
5
2
17
Maremàgnum 1
9
4
10
4
26
Maremàgnum 2
6
3
8
3
19
Coliseum
9
3
6
3
21
Glòries 1
9
3
6
3
21
Glòries 2
6
3
6
3
16
Lauren Sant Andreu
10
4
7
3
24
Imax
9
3
6
2
18
Lauren Horta
9
3
6
3
21
Niza
9
3
6
3
21
Palau Balañà 1
6
3
6
2
16
Palau Balañà 2
9
3
6
3
21
Urgel
9
3
6
3
21
Warner 1
9
3
6
3
21
Warner 2
10
4
7
4
27
Warner 3
7
3
7
3
20
Gran Sarrià
10
4
7
3
24

En total, hi ha 597 sessions en espanyol.

2. Sessions en català.

Tot seguit reproduïm el quadre següent:

CINEMA DL, DT i DC DV DJ i DS DG
Lauren
9
3
6
3
21
Diagonal
9
4
10
4
27
Rex
9
3
6
3
21
Maremàgnum
9
3
8
4
24

En total, hi ha 93 sessions en català.

3. Conclusió.

Segons queda reflectit en els quadres anteriors, el 86'52% de les sessions són en espanyol, mentre que el 13'47% són en català.

Novament, ens trobem amb un altre cas de bilingüisme harmònic, com sempre que hi ha versió catalana d'una pel·lícula d'èxit. I, en aquest cas, no només harmònic, sinó màgic: algú està aconseguint que veure una pel·lícula en català, fins i tot en cas que n'hi hagi versió, esdevingui un miracle.