Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
8 de maig de 2005
Novetats  
   
L'ús de l'espanyol als instituts
Contrastant
   
 

El dia 28 d'abril de 2005 la Conselleria d'Educació va fer una roda de premsa en què va oferir dades sobre l'ús del català i de l'espanyol als centres de primària i de secundària. En concret, la consellera va dir que entre el 20% i el 30% de les classes es feien en espanyol a la primària i entre el 30% i el 40% de classes es feien en espanyol a la secundària.

Aquestes dades s'apropen molt més a la realitat que les ofertes per la Generalitat convergent, que a l'inici del curs 2002-2003 va oferir unes xifres sorprenents: feien totes les classes en català el 88% dels centres de primària i el 51% dels centres de secundària.

A més, cal assenyalar que si les dades ofertes per la Conselleria d'Educació es basen en els fulls que omplen els professionals de l'ensenyament i on entre d'altres qüestions se'ls demana quina llengua fan servir a l'aula, el percentatge de classes en català ben segurament s'apropa més al 40% que no pas al 30% a secundària. En aquest sentit, s'ha de dir que la conducta lingüística d'alguns d'aquests professionals no s'adequa al que han respost, perquè usen poc o molt poc el català quan diuen que hi fan les classes o perquè canvien d'idioma (a l'espanyol, per descomptat) quan els alumnes, si més no en un nombre significatiu, usen la llengua que la Constitució espanyola ens obliga a conèixer espontàniament.