Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Millenium
Contrastant
   
 

El dissabte 21 de febrer de 2004 el programa Millenium del Canal 33 va debatre el tema de la pluralitat lingüística a Calatlunya i el món. Els convidats eren Aureli Argemí, Carme Junyent, Jesús Tuson i Xavier Lamuela. En el curs del programa diversos convidats van insistir en el fet que a Catalunya es parlen unes 300 llengües i vam saber que Carme Junyent les està identificant. Amb aquesta dada els convidats pretenien resituar el debat sobre la llengua a Catalunya adduint que ara ja no són dues les llengües en contacte, el català i l'espanyol, sinó 300.

Tot i la nostra coincidència global amb el que es va dir en aquell programa, tanmateix pensem que no es va tenir en compte un aspecte bàsic del comportament lingüístic dels immigrants. De les 300 llengües presents a Catalunya unes quantes, probablement moltes, són llengües que en els seus països d'origen es troben en situació minoritària. Com a conseqüència d'això els seus parlants quan venen a Catalunya no es presenten als catalans com a parlants de la seva llengua familiar sinó com a parlants de la llengua majoritària del seu país. L'emigrant no tan sols porta del seu país d'origen la llengua materna sinó també els prejudicis lingüístics. Aquests prejudicis són els mateixos que tenen els catalans respecte el català, i, per tant, reforcen la minorització del català. Amb aquest comentari no pretenem adoptar una posició contrària a la immigració sinó fer veure que en la situació actual el fenomen immigratori és un factor més que contribueix a mantenir el català en la condició de llengua minoritzada.