Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
9 d'agost de 2004
Novetats  
   
L'ús de les llengües a Universal Port Aventura
Contrastant
   
 

Una visita realitzada el dia 18 de juliol de 2004 al parc temàtic Universal Port Aventura, situat al terme municipal de Salou, ens ha mogut a fer algunes observacions sobre els usos lingüístics d'aquest parc.

En tots els textos escrits (fulletons i plafons informatius principalment) el català és utilitzat al costat de l'espanyol i d'altres llengües com l'anglès i el francès. Tots els fulletons i plafons estan escrits almenys en català, tal com prescriu la llei de normalització lingüística vigent.

Pel que fa als textos orals, cal distingir els textos enregistrats prèviament dels que s'executen en directe. En els primers s'utilitza el català al costat de l'espanyol i ocasionalment, de l'anglès, si bé en aquest tipus de textos no hi ha dubte que l'espanyol és la llengua hegemònica: és l'única que apareix sempre i que apareix quasi sempre en primer lloc. En els missatges orals l'ordre és molt important quan els receptors comprenen més d'una de les llengües utilitzades. En efecte, si hom ha entès el missatge en una llengua, la segona versió en l'altra llengua o en les altres llengües esdevé irrellevant i redundant. Únicament fa algun servei si al receptor se li ha escapat alguna informació important.

En els textos orals que s'executen en directe, encara que siguin textos estereotipats o, simplement, repetits, el català desapareix. Es tracta, principalment, dels textos dels diferents espectacles que es poden veure a l'interior del recinte de Port Aventura: espectacles d'acrobàcia, de màgia, de dansa, còmico-teatrals, folklòrics, etc. La llengua utilitzada en tots ells és l'espanyol i en alguns hi apareix, esporàdicament, l'anglès. En un d'aquests espectacles, el que constitueix l'atracció anomenada "El templo del fuego" l'actriu protagonista ens aclareix, en espanyol, que la traducció parcial a l'anglès que fa de les seves pròpies paraules és "pa los de fuera" [sic]. Per als de dintre, l'espanyol; per als de fora, l'anglès. Dintre és, sospitem, l'Estat espanyol, fora, la resta del món. Nosaltres vivim dintre; els altres, els estrangers, viuen fora.

El català, doncs, no apareix mai sol, sinó que sempre apareix al costat de l'espanyol. El mateix passa amb l'anglès i el francès. L'única llengua que apareix sempre i que apareix sola és l'espanyol. El català acompanya l'espanyol, mai no el substitueix. O dit d'una altra manera, si apareix més d'una llengua, el català n'és una, però si tan sols n'apareix una, aquesta llengua sempre és l'espanyol, mai el català. Podem concloure que al parc Universal Port Aventura el català és una llengua secundària i perfectament negligible.