Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Els topònims a Renfe
Contrastant
   
  La situació de subordinació del català a l'espanyol es manifesta cada dia de moltes maneres diferents. Una d'elles és la utilització dels topònims que fa l'empresa ferrioviària Renfe en les comunicacions orals. El criteri que utilitza Renfe és el següent: tots els topònims de la "comunitat autònoma espanyola de Catalunya" es diuen en català, i tots els topònims de fora d'aquesta comunitat es diuen en espanyol. Aquest criteri s'aplica tant si la comunicació es fa en espanyol com si es fa en català. El criteri en qüestió és criticable per dos motius: d'entrada, perquè és incorrecte des del punt de vista lingüístic i, en segon lloc, perquè està carregat d'una intencionalitat política que no compartim. És incorrecte perquè tria una paraula d'una llengua diferent de la que s'està utilitzant en la comunicació en comptes d'emprar una paraula de la mateixa llengua: Zaragoza en comptes de Saragossa és l'exemple més habitual, atesa la proximitat d'aquesta ciutat aragonesa, quan la llengua vehicular és el català; Lleida per Lérida i Girona per Gerona, quan la llengua vehicular és l'espanyol. Però aquest criteri, a més, està carregat d'intencionalitat política, perquè utilitza l'espanyol per referir-se als topònims de les altres regions de llengua catalana que no són la "comunitat autònoma espanyola de Catalunya": A l'estació de Barcelona-Passeig de Gràcia se sent Cerbère en comptes de Cervera de Marenda, i Valencia en comptes de València; a l'estació de Tarragona la megafonia parla de Castellón en comptes de Castelló de la Plana, i d'Alicante en lloc d'Alacant. Les ciutats valencianes, doncs, són posades al mateix nivell que les aragoneses, per tal de dir-nos que allò que uneix Barcelona amb València és el mateix que el que la uneix amb Saragossa, és a dir, l'espanyolitat. Quan un viatger surt de Barcelona amb destinació a València, va d'una ciutat catalana a una ciutat espanyola. El viatger que agafa a València un tren amb destinació a Barcelona, va d'una població valenciana a una població espanyola. Barcelona, doncs, és catalana i espanyola, València és valenciana i espanyola. La intersecció, com dèiem fa un moment, és l'espanyolitat.