Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de març de 2001
Novetats  
   
Quan Team America és Equipo España i no pas Equip Catalunya
Contrastant
   
 

A continuació farem un estudi de les diferents sessions de Team America durant la primera setmana de l'estrena (25-31 de març de 2005) a la ciutat de Barcelona. En fer el recompte cal tenir present que dilluns 28 era festiu.

En primer lloc, cal dir que a Barcelona hi ha set còpies en espanyol i una en català. Aquesta primera dada assenyala ja unes diferències remarcables.

Veurem, però, que el nombre de sessions en cadascuna de les dues llengües assenyala encara una diferència encara més gran.

1. Sessions en espanyol.

CINEMES DV DS DG DL DT DC DJ TOTAL
Heron City
5
6
6
5
4
4
4
34
Comedia
3
3
3
3
3
3
3
21
Gran Sarrià
4
4
4
3
3
3
3
24
Lauren Sant Andreu
5
5
5
4
4
4
4
31
Palau Balañà
4
4
4
3
3
3
3
24
Warner
5
6
6
5
4
4
4
34
AMC
5
6
6
5
3
3
3
31

En total, hi ha 199 sessions en espanyol.

2. Sessions en català.

Tot seguit reproduïm el quadre següent:

CINEMES DV DS DG DL DT DC DJ TOTAL
Maremàgnum
5
6
6
5
4
4
4
34

En total, hi ha 34 sessions en català.

3. Conclusió.

Segons queda reflectit en els quadres anteriors, el 85'41% de les sessions són en espanyol, mentre que el 14'59% són en català.

La presència de la llengua catalana, doncs, no passa de tstimonial, com en d'altres pel·lícules en què hi havia hagut doble versió.

 

NOTA: No tenim en compte les sessions en anglès de l'Icària Yelmo perquè no afecten el conflicte lingüistic.