Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestacions de la Diada
Contrastant
   
 

La tarda de l’11 de setembre hi havia convocades dues manifestacions independentistes al mateix lloc, la Plaça Urquinaona, les quals vam calcular quan la capçalera de cadascuna era a prop de l’estàtua de Casanova, a la Ronda Sant Pere.

La primera manifestació, convocada pel Procés de Vinaròs, s’ha de dividir en dos blocs per fer-ne un recompte de manifestants acurat, ja que hi havia diferències de densitat i, a més, estaven separats per un espai de 20 metres en què no hi havia gent. El primer bloc ocupava 713 m2, que multiplicats per una densitat de d’1’75 persones, fan un total 1248 persones. Per la seva banda, el segon bloc ocupava 913 m2, que multiplicats per una densitat d’1’5, sumen un total de 1.370 persones. Si es sumen el nombre de manifestants dels dos blocs obtenim una xifra de 2.618 persones, a les quals cal afegir les 70 que anaven al voltant de la bandera estelada que encapçalava la manifestació i les 120 que seguien el seu trajecte per les dues voreres. Així doncs, la convocatòria del Procés de Vinaròs va ser seguida per 2.808 persones.

Si apliquem la fórmula de propagació d’errors a aquesta xifra base (2.805), obtenim que el Procés Vinaròs va aplegar entre un mínim de 2.522 i un màxim de 3.094 persones.

La segona manifestació, convocada per ERC-JERC, ocupava una superfície de 1.540 m2, que multiplicats per una densitat de 1’75 persones, fan un total de 2.695 persones, a les quals cal sumar les 80 persones que estaven al voltant de la bandera estelada que encapçalava aquesta manifestació i 150 persones que es manifestaven per les voreres del carrer Ronda Sant Pere. Així doncs, la convocatòria d’ERC-JERC va ser seguida per 2.925 persones.

Si hi apliquem la fórmula de la propagació d’errors obtenim que ERC-JERC va aplegar entre un mínim de 2627 i un màxim de 3223 persones.

Aprofitem l'avinentesa per donar les dades de la Diada de l'any passat, que no són públiques perquè el nostre col·lectiu encara no havia nascut i que creiem que poden ser útils si es volen establir comparacions. Bloc d'Endavant 978, Bloc Maulets 899, Bloc ERC-JERC 1.305. Cal tenir-hi en compte dos aspectes: d’una banda, hi havia tres convocatòries; i d’altra, el nombre de manifestants es va calcular amb el mètode que hem fet servir fins ara, és a dir, sense tenir en compte la fórmula de propagació d’errors.