Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació convocada pels sindicats d'estudiants per protestar contra la LOCE i la LOU
Barcelona 21/11/02
   
  Contrastant
   
 

[Errata: A causa d'un error en la transcripció d'una dada, l'anterior versió d'aquest text contenia un nombre de manifestants lleugerament inferior. Un cop esmenat l'error, hem refet els càlculs.].

Segons les nostres dades, la manifestació convocada pels sindicats d'estudiants per protestar contra la LOCE i la LOU va aplegar entre un mínim de 8.405 persones i un màxim de 10.273.

En el moment d'efectuar la medició, la capçalera era a l'alçada d'una parada d'autobús situada unes desenes de metres més avall de la Plaça Antoni Maura, mentre que la cua es trobava a l'inici de Via Laietana. Per tant, la marxa ocupava poc més de mig quilòmetre.

Per realitzar el nostre càcul hem tingut en compte els factors següents:

-Com passa habitualment, la densitat de la manifestació no era homogènia al llarg del seu recorregut. Els trams en què hem dividit la marxa s'han establert a partir d'aquesta variació en la densitat.

-La manifestació va ocupar bàsicament la calçada de Via Laietana, però aquesta no era ocupada del tot en el darrer tram que apareix al quadre que hi ha tot seguit. També s'ha de tenir en compte que que hi havia dos forats de 20 i 35 metres (v. les dues notes que hi ha al final del text).

Carrer

Tram

Metres calçada (LXA)

Densitat

Manifestants

Via Laietana

Parada de l'autobús-Ovlas

13x14'70

2

382

Ovlas-Caixa de Catalunya

71 [1]x14'70

1'25

1.305

Caixa Catalunya-Julià Portet

124x14'70

1

1.823

Julià Portet- Banc Sabadell

84x14'70

1'50

1.852

Banc Sabadell-Inici Via Laietana 191 [2] x11 1'75 3.677

Total calçada

9.039

 

-Pel que fa a les voreres, hi havia unes 300 persones, la majoria de les quals eren a la vorera dreta mirant cap al mar.

La suma d'aquestes quantitats parcials dóna un número base de 9.339 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d’errors, podem concloure en aquesta manifestació hi van participar un mínim de 8.405 persones i un màxim de 10.273.

 

[1] En realitat, aquest tram fa 91 metres, però se n'han descomptat 20 que no estaven ocupats.

[2] En realitat, aquest tram fa 189 metres, però se n'han descomptat 35 que no eren ocupats.