Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació convocada pels sindicats d'ensenyament per protestar contra la LOCE
Barcelona 29/10/02
   
  Contrastant
   
 

Segons les nostres dades, la manifestació convocada pels sindicats d'ensenyament a Barcelona sota el lema "No a la Llei de Qualitat del PP, més recursos per l'ensenyament públic" ha aplegat entre un mínim de 16.359 persones i un màxim de 19.995.

En el moment d'efectuar la medició (cap a les 13:35 hores), la capçalera encara no havia arribat a l'alçada de la porta d'entrada del Jutjat d'Instància, situat davant de Correus, mentre que la cua es trobava a l'inici de Via Laietana. La marxa ocupava, doncs, un quilòmetre aproximadament.

Per realitzar el nostre càcul hem tingut en compte els factors següents:

-Com passa habitualment, la densitat de la manifestació no era homogènia al llarg del seu recorregut. Els trams en què hem dividit la marxa s'han establert a partir d'aquesta variació en la densitat.

-La manifestació va ocupar bàsicament la calçada de Via Laietana. Ara bé, la calçada no era ocupada del tot en els tres darrers trams que apareixen al quadre que hi ha tot seguit. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que el petit tram situat a l'alçada de la travessia Àngel Baixeras era buit.

Carrer

Tram

Metres calçada (LXA) [1]

Densitat

Manifestants

Via Laietana

Des del Jutjat d'Instància fins a Correus

40x13'45

1'50

807

Des d'Àngel Baixeras fins a Salvador Daulet

105x13'15

1

1.381

Des de Salvador Daulet fins al Restaurant Aleluya

105x13'15

1'25

1.726

Des del Restaurant Aleluya fins a Plaça de l'Àngel

71x13'15

1'50

1.401

Des de Plaça de l'Àngel fins a l'edifici central de Caixa de Catalunya 242x14'70 1'25 4.447
Des de Caixa Catalunya fins a la comissaria de Via Laietana 149x13'30 1'25 2.477
Des de la comissaria de Via Laietana fins al monument a Cambó 112x11'80 1'25 1652
Des del monument a Cambó fins a l'inici de Via Laietana 173'5x11 1'25 2.386

Total calçada

16.277

 

-Pel que fa a les voreres, o bé eren escassament ocupades, o bé eren buides, tal com reflecteixen els quadres següents.

Carrer Tram Metres vorera dreta [2] Densitat vorera dreta Manifestants
Via Laietana Des del Jutjat d'Instància fins a Correus 40x3'40 0,75 102
Des d'Àngel Baixeras fins a Salvador Daulet 105x3'60 0'25 95
Des de Salvador Daulet fins al Restaurant Aleluya 105x3'40 0'75 268
Des del Restaurant Aleluya fins a Plaça de l'Àngel 71x3'40 1 242
Des de Plaça de l'Àngel fins a l'edifici central de Caixa de Catalunya 242x2'50 0'5 303
Des del monument a Cambó fins a l'inici de Via Laietana 173'5x3'60 0'5 312
Tota vorera dreta 1322

 

Carrer Tram Metres vorera esquerra Densitat vorera esquerra Manifestants
Via Laietana Des del Jutjat d'Instància fins a Correus 40x3'20 0'75 96
Des d'Àngel Baixeras fins a Salvador Daulet 105x3'20 0'25 84
Des de Salvador Daulet fins al Restaurant Aleluya 105x3'60 0'25 95
Des de Plaça de l'Àngel fins a l'edifici central de Caixa de Catalunya 242x2'50 0'5 303
Total vorera esquerra 578

La suma d'aquestes quantitats parcials dóna un número base de 18.177 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d’errors, podem concloure en aquesta manifestació hi van participar un mínim de 16.359 persones i un màxim de 19.995.

[1] Segurament algú s'adonarà que, sobretot pel que fa a les amplades dels diferents trams, hi ha diferències entre les medicions d'altres manifestacions, en què tendíem a arrodonir les distàncies, i les que apareixen al quadre. Aquestes variacions es deuen al fet que ara comptem amb un aparell que permet mesurar amb més precisió les distàncies. Per aquesta raó, tan aviat com puguem, refarem els càlculs d'algunes manifestacions anteriors.

[2] Ens referim a la vorera que es situa a la dreta o l'esquerra de Via Laietana mirant cap al mar.