Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
3 de març de 2001
Novetats  
   
Recompte matemàtic de la manifestació contra la Llei Antiterrorista del 3 de març de 2001
Contrastant
 

Els diaris reprodueixen la xifra d’"uns dos mil manifestants" a l’hora de quantificar d’assistents a la manifestació contra la llei antiterrorista que tingué lloc a Barcelona el dia 3 de març. Encara que no se se cita la font, tot fa creure que es tracta de la Guàrdia Urbana.

No és la primera vegada que hi coincidim. De fet, hi coincidim quan la Guàrdia Urbana fa un recompte matemàtic i no pas polític. En aquest cas, la diferència entre la nostra xifra i la de la Guàrdia Urbana és poc significativa.

El nostre càlcul s’ha fet a partir de considerar que l’àrea ocupada era de 158 m. (de l'entrada de la plaça Ramon Berenguer fins a la porta del sindicat CC.OO). La calçada de la Via Laietana en aquell lloc, com a promig, fa 14 m. d’ampla. Per tant, l’àrea ocupada no ultrapassà els 2.212 m2.

Pel que fa a la densitat, fou variable al llarg de la manifestació. Si bé hi havia metres ocupats per 1’5 persones, n’hi havia d’altres en què l’ocupació no arribava a una persona per metre cuadrat. Per tant, per fer-ne el càlcul, hem considerat una densitat mitjana de 1’25 persones per metre quadrats. Consegüentment, els manifestants foren, com a màxim, 2.765.

Donada la dificultat de calcular concentracions o manifestacions de pocs milers de persones, es pot dir que les xifres, suposem que de la Guàrdia Urbana i les nostres, són gairebé idèntiques.