Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Les dades de participació d'El País a la manifestació convocada per l'Asociación de Víctimas del Terrorismo, o com inflar les dades per no coincidir amb les de la policia
Contrastant
   
 

En aquest article analitzarem el nombre de persones que segons El País van assistir a la manifestació convocada per l'Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada el 25 de febrer a Madrid. Cal recordar que segons el diari espanyol hi van participar 177.000 persones.

1. La hipòtesi d'EP

A continuació presentarem la hipòtesi d'EP.

1.1. Nombre de periodistes que van fer el recompte

EP explica el nombre de persones que va dedicar al recompte de la manifestació:

EL PAÍS ha hecho sus propios cálculos, uno con la superficie facilitada por la policía y otro tras mediciones del propio periódico. Para calcular los asistentes, dos redactores estuvieron en la marcha y otro hizo el recorrido cuatro veces en ambos sentidos.

És a dir, EP va dedicar tres periodistes a fer el recompte. Per la manera com ho explica, suposem que un a la capçalera, un altre a la cua i el tercer entre la capçalera i la cua.

Pel que fa a les vegades que un periodista d'EP va fer amunt i avall el recorregut de la manifestació, cal dir que no té cap rellevància de cara al recompte. Les manifestacions van canviant mentre transcorren. Per tant, la referència vàlida és el moment que es decideix de fer-ne el recompte. Aleshores cal fer-lo com més ràpid millor per tal que la fotografia obtinguda reflecteixi tan exactament com sigui possible el moment que s'ha decidit de comptar. Així doncs, els moments previs (potser una hora o mitja hora) donen una idea de la manifestació, dels espais ocupats, dels espais buits, de les diferents densitats, etc. Però el moment crític és el moment que es decideix de comptar.

1.2. El càlcul d'EP

1.2.1. Àrea ocupada

EP estableix l'àrea següent a dos quarts de vuit:

a. Carrer Serrano: des de la plaça Colón fins al carrer Juan Bravo.
b. Plaça Colón i carrers adjacents: tota la plaça Colón, el passeig de Recoletos a l'alçada de l'esmentada plaça i un tros del carrer Génova.

Segons EP, els metres quadrats d'aquesta àrea són:

a. Carrer Serrano: 21.661 m2
b. Plaça Colón i carrers adjacents: 37.433 m2

Pel que fa a la plaça Colón, EP afirma que per calcular l'àrea total no té present algunes àrees no útils: "Descontados monumentos y fuentes. Sin descontar otro mobiliario urbano y zonas ajardinadas."

1.2.2. Densitat

EP assigna una densitat única en tota l'àrea: tres persones per metre quadrat.

2. Crítiques a la hipòtesi d'EP

Tot seguit formularem les nostres crítiques a la hipòtesi d'EP.

2.1. Àrea ocupada

Pel que fa a la zona per on transitava la cua, les dades són força semblants. Mentre que per a EP a dos quarts de vuit la cua era a Juan Bravo, nosaltres tenim que a les 19.27 la cua era al carrer Hermanos Bécquer (a 235 metres de Juan Bravo); a les 19.27, era a l'alçada del número 69 de Serrano (a 57 metres de Juan Bravo); a les 19.35, era a l'alçada del número 63 (a 15 metres de Juan Bravo).

La nostra àrea, però, és lleugerament superior ja que la cua no va arribar a Juan Bravo fins després de les 19.35.

Quant a la plaça Colón i carrers adjacents, cal fer diverses objeccions a les dades aportades per EP.

En primer lloc, un col·laborador de CONTRASTANT es va situar entre les 18.55 i les 19.25 al passeig de la Castellana a l'alçada d'Alcalá Galiano. Aquest col·laborador afirma que el passeig de la Castellana va estar en tot moment obert al trànsit. És a dir, l'àrea ocupada és menor de la que diu EP perquè no hi va haver manifestants a la confluència de passeig de Recoletos, plaça Colón i passeig de la Castellana. I, per extensió, tampoc no n'hi va haver al carrer Génova.

I, en segon lloc, pel que fa a la plaça Colón, hi ha fotografies que qüestionen la veracitat de la hipòtesi d'EP:

a. L'ABC publica una fotografia que ocupa la pàgina 14 i un tros de la 15. Es pot comprovar que és fosc i s'hi veu que una casa del carrer Serrano que dóna a la plaça Colón està parcialment il·luminada i que les diferents peces del monument que hi ha a Serrano també ho estan. S'ha de suposar, doncs, que la fotografia està feta en el moment del parlament de Francisco José Alcaraz, el president de l'Asociación de las Víctimas del Terrorismo, és a dir, a partir del 19.05, moment que la capçalera arriba a la plaça Colón. Cal matisar que és una fotografia que no té gaire qualitat en el sentit que serveixi per saber tota la gent que hi ha a la part central de la plaça perquè hi ha un tros on es veu res. Tanmateix, sí que és il·lustrativa. A la part dreta inferior es veu que al voltant de la bandera espanyola que presideix la plaça no hi ha ningú. Tota aquesta àrea representa molts metres quadrats. A més, s'ha de suposar que de la bandera a passeig Recoletos tampoc no hi havia gaire gent a la part cèntrica de la plaça madrilenya.

b. El Manifestómetro publica una fotografia de la confluència de la plaça Colón amb Recoletos feta a les 19.08. Aquesta fotografia serveix per comprovar que en els carrils que donen a la font més propera a la plaça Colón no hi ha ningú. A més, no hi ha senyals de gent a la plaça Colón ni, òbviament, a l'altra banda de Colón amb Recoletos.

c. El Manifestómetro publica una fotografia del centre de la plaça Colón feta des de Jorge Juan a les 19.10. Aquesta fotografia mostra la part central de l'esmentada plaça i la propera als monuments, que estan totalment buides.

d. El Manifestómetro publica una fotografia del carrer Jorge Juan cantonada Serrano feta a les 19.13 on es veu que les voreres i la calçada d'aquest carrer estan buides.

Si bé segurament va arribar gent a les zones fotografiades per l'ABC i pel Manifestómetro entre el moment de fer les fotografies i dos quarts de vuit, moment del recompte d'EP, s'ha de suposar que en cap moment la plaça Colón va estar completament ocupada.

D'altra banda, cal dir que els metres quadrats de la plaça Colón, passeig de Recoletos i carrer Génova que hem calculat són molt superiors als oferts per EP. Així, les nostres dades són les següents:

a. Plaça Colón: La plaça Colón fa 41.794 metres quadrats. Si hi descomptem el mobiliari urbà, els monuments, la font i els arbustos i plantes, que com a mínim sumen 5.443 metres quadrats, aleshores n'obtenim 36.351. Si en aquests metres hi restem un dos per cent més d'espai no útil (arbres i altres zones ajardinades no descomptades anteriorment), aleshores la plaça Colón no té més de 35.624 metres quadrats útils. Cal dir que aquests metres útils inclouen zones amb gespa, que no tenen per què està ocupades per manifestants.

b. Plaça Colón/Recoletos: Hem calculat que aquesta zona fa uns 10.376 metres quadrats quals, dels quals cal restar les dues fonts, uns 400 metres quadrats, raó per la qual els metres quadrats útils de l'àrea no ultrapassen els 9.976.

c. Génova: Aquest carrer fa 48,5 metres d'ample. Si agafem una longitud ocupada de 20 metres, aleshores obtenim una àrea de 970 metres quadrats.

Segons els nostres càlculs, la zona que EP afirma ocupaven els manifestants a dos quarts de vuit és de 46.570 metres quadrats. És a dir, la nostra àrea és molt superior a la que ofereix EP, que assigna 37.433 metres quadrats a aquesta zona, tot i que EP resta menys àrea no útil que nosaltres. La diferència entre les dues mesures és de més de 9.000 metres quadrats.

2.2. La densitat

La densitat que assigna EP és molt alta. Tres persones per metre quadrat al llarg de tota la manifestació és moltíssim. Recordem que no es tracta que en una zona hi hagi tres persones per metre quadrat (o fins i tot més), sinó que la densitat mitjana de tots els metres quadrats de la manifestació és de tres persones per metre quadrat.

A més, cal recordar que a les 19.30 plovia amb certa intensitat a Madrid i que, per tant, un nombre significatiu de gent anava amb paraigües. Així doncs, és impossible una densitat mitjana de tres persones per metre quadrat.

3. Conclusió

A partir de la nostra anàlisi s'arriba a dues conclusions. En primer lloc, el nombre de manifestants que calcula EP és impossible. Així doncs, no es van manifestar 177.000 persones sinó moltes menys.

I, en segon lloc, EP no es va atrevir a baixar la densitat, molt inflada atès que en el moment del recompte estava plovent, per tal de no coincidir amb la xifra de la policia espanyola. A parer nostre, l'objectiu d'EP en calcular els manifestants del 25-F era separar-se substancialment de la xifra de la policia espanyola per evitar les crítiques que hagués rebut en cas d'oferir una xifra que coincidís significativament amb la fornida pel cos policial. En aquest sentit, si EP hagués donat una densitat de dos persones per metre quadrat, aleshores el diari espanyol hauria obtingut 118.000 manifeestants, xifra idèntica a la de la policia espanyola.