Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
24 de febrer de 2006
Novetats  
   
Les xifres de la manifestació del 18-F segons El Periódico de Catalunya i la Guàrdia Urbana
Contrastant
   
 

En aquest article volem comentar les xifres que van oferir El Periódico de Catalunya i la Guàrdia Urbana

1. El nombre de manifestants segons El Periódico de Catalunya

EPC va escriure el següent sobre el nombre de manifestants del 18 de febrer en un bitllet titutat "De 75.000 a un milió":

Tot i això, no sembla que cap de les dues estimacions [700.000, xifra final de l'organització i 125.000, xifra de Guàrdia Urbana] s'ajusti a la realitat. Tenint en compte que la Gran Via té una maplada de 50 metres -ara, amb alguns trams en obres- i que cada illa de l´'Eixample fa 100 metres de longitud, l'àrea resultant es de 5.000 metres quadrats per illa. En una manifestació, es calcula una densitat mitjana de quatre persones per metre quadrat. La marxa d'ahir va arribar a ocupar 16 illes de l'Eixample i per tant un càlcul raonable dóna un nombre una mica superior a les 300.000 persones.

Quant a la longitud, tenim 16 illes de l'Eixample, cadascuna de les quals fa 100 metres de longitud. És a dir, en total, 1.600 metres ocupats per manifestants. Pel que fa a l'amplada, la Gran Via té 50 metres. Segons això, s'obté una àrea de 80.000 metres quadrats. Si multipliquem per quatre, aleshores obtenim 320.000 manifestants. La "un nombre una mica superior a les 300.000 persones".

Aquesta hipòtesi no té en compte diversos aspectes:

1. Que com diu EPC, alguns trams de la Gran Via estan en obres, raó per la qual cal restar metres quadrats a l'àrea total. A més, cal tenir present el mobiliari urbà, els arbres i els cotxes que havia aparcats al llarg del carrer.

2. Els carrers d'aquesta zona de l'Eixample fan més de cent metres de longitud; en concret, entre 130 i 135.

3. EPC compta una amplada única com si tot el recorregut fes 50 metres. Però la Ronda Universitat en fa 29.

4. Una densitat mitjana de quatre persones per metre quadrat és impossible. EPC no manté que en uns determinats metres quadrats hi ha quatre persones, sinó que, fent una mitjana, en tots els metres quadrats del recorregut n'obtenim quatre.

Per tant, l'àrea d'EPC hauria de ser inferior a 80.000 metres quadrats. La paradoxa és que l'àrea útil real màxima és superior als 80.000 metres quadrats. Segons els nostres càlculs, l'area útil és de, com a mínim, 89.202 metres quadrats:

CARRER LONGITUD AMPLADA àREA ÚTIL ÀREA TOTAL
Gran Via 1567 50 0'925 72.474
Plaça Universitat 153 50   7.650
Ronda Universitat 313 29   9.078
Total       89.202

Si apliquem els criteris d'EPC, obtindríem gairebé 357.000 manifestants, xifra totalment impossible.

A més a més, el càlcul matemàtic és altament imprecís. Per exemple, EPC diu que es van omplir 16 illes que fan 100 metres cadascuna. Segons les nostres dades, la distància entre plaça Espanya i plaça Catalunya és de 2.033 metres, no pas 1.600.

Per tant, el recompte que fa EPC és molt matusser. Tant pel que fa a l'àrea com pel que té a veure amb la densitat. I pateix del mateix defecte que critica: no s'ajusta a la realitat per més que el presenti com un "càlcul raonable"..

2. El nombre de manifestants segons la Guàrdia Urbana de Barcelona

La primera consideració que cal assenyalar és el fet que la Guàrdia Urbana de Barcelona va donar dues xifres: 75.000 i 125.000. La distància entre les dues dades és significativa i, si més no, els diaris no han recollit la causa que expliqui aquesta variació important.

La segona consideració és que l'àrea útil de la Gran Via entre plaça Espanya i plaça Universitat el dia de la manifestació no ultrapassava els 72.474 metres quadrats. L'àrea útil del passeig de Gràcia no ultrapassa els 72.437. És a dir, la mateixa àrea útil. Per tant, com és que un passeig de Gràcia hi cap un milió i una Gran Via 125.000? La paradoxa és evident. O no hi ha un milió o són més 125.000. Les dues afirmacions simultànies són incompatibles.

Salvador Cot recull brillantment aquesta idea a El pocavergonya, que és la persona que compta les manifestacions oficials, publicat a l'Avui el 21 de febrer (i perdoneu l'esment al nostre col·lectiu, però si el traiem el text no s'entén):

A l'Ajuntament de Barcelona hi ha un pocavergonya. Tots els ciutadans d'aquest país el coneixem, tot i que no en sapiguem el nom. Treballa en una oficina que, no sé per què, em fa la impressió que deu estar bastant més a prop dels despatxos dels que manen que no pas de la Guàrdia Urbana. La seva feina és comptar manifestants. És urgent localitzar-lo, fer-ne pública la identitat i acomiadar-lo.
[...]
El problema és que, de tant en tant, el pocavergonya fa vacances, es posa malalt o se'n va de viatge. I aleshores algú que no en sap s'ha d'ocupar de comptar els manifestants. És el que va passar diumenge a la Gran Via. Com que el pocavergonya es va agafar festa, l'Ajuntament de Barcelona va comptar 125.000 manifestants. Passa també en d'altres manifestacions.
[...]
La xifra oficial d'aquest diumenge passat és similar a la que també va fer pública el col·lectiu Contrastant, l'únic que fa servir uns mètodes explícits i fiables. De fet, el problema no són els números de Contrastant, que sempre són raonables, sinó que l'Ajuntament de Barcelona hi posa el pocavergonya o no, depenent de la mani. Un passeig de Gràcia ple, amb pocavergonya, és un milió de persones. Una Gran Via plena, sense pocavergonya, són 125.000 persones.

Pensem que no cal insistir-hi. El text és prou diàfan.

3. Conclusió

A partir del que hem dit queda clar que els 300.000 manifestants d'EPC (de fet, "un nombre una mica superior a les 300.000 persones") són impossibles i que els 125.000 de la Guàrdia Urbana, més enllà que siguin més o menys certs, és clar que en un altre tipus de manifestació (per exemple, antiETA) el cos policial barceloní hauria dit una xifra que hauria fregat el milió o, simplement, l'hauria assolit.