Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació Per una nova cultura de l'aigua
Barcelona, 6/04/03
   
  Contrastant
   
 

Avui s’ha celebrat una manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Segons les nostres dades, s’han congregat entre un mínim de 12.750 persones i un màxim de 15.600.

En el moment de prendre la medició, les dotze i quaranta-sis, els primers manifestants eren a deu metres de la plaça Antoni Maura i la cua acabava de sortir de la plaça Universitat.

Cal tenir en compte que la gent anava força separada, que la manifestació era mòbil en tot el recorregut i que la gent no ocupava tots els carrils a Ronda Universitat, a la plaça Catalunya i a la Ronda de Sant Pere.

A continuació reproduïm en dos quadres les dades que hem obtingut de la marxa.

 

Carrer

Llarg

Amplada

Densitat

Persones

Ronda Universitat

268*

13'50

1

3.618

Plaça Catalunya

195'5

11'50

1'25

2.810

Ronda Sant Pere fins a Bagels Bagels**

96

14'50

1'25

1.740

Ronda Sant Pere des de Puntanena a Plaça Urquinaona

40

14'50

1

580

Total 8.748

* No s'han comptabilitzat tres espais buits de 20, 20 i 40 metres, els quals sumen 80 metres sense manifestants.

** Hi ha un espai buit de 30 metres entre Bagels Bagels i Puntarena.

Carrer

Vorera esquerra

Calçada

Vorera dreta

Persones

Plaça Urquinaona

54x5x0'25= 68

54x12x1= 648

 

716

Plaça Urquinaona - Cambó

175x2'5x0'25= 110 175x12x0'5= 1.050 175x2'5x025= 110

1.270

Cambó - Comtal

 

57x14'50x1=827

 

827

Comtal - Sant Pere més Alt

 

 

 

50***

Sant Pere més Alt - Sant Pere més Baix   86x14'50x1'25=1.559 86x2'5x0'25=54 1.613
Sant Pere més Baix - Catedral 76x2'5x0'5=95 650****   650
Catedral   200*****   200
Total 5.421

 

*** En aquest tram només hi havia 50 persones.

**** Hi havia tres grups de manifestants en aquest tram formats per 200, 200 i 250 persones respectivament.

***** A les 12.46 hi havia unes quatre-centes persones a la plaça. Com a màxim, s'ha considerat que la meitat eren maniifestants.

A partir d'aquestes dades s'obté el número base de 14.169 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d'errors, es pot afirmar entre un mínim de 12.750 persones i un màxim de 15.600.