Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació de la Plataforma Aturem la Guerra
Barcelona 22/03/03
   
  Contrastant
   
 

[Nota introductòria: Agraïm l'ajut de les persones que van col·laborar desinteressadament en la recolida de dades d'aquesta manifestació.]

Segons les nostres dades, la manifestació convocada per la Plataforma Aturem la guerra ha congregat entre un mínim de 86.751 persones i un màxim de 106.029.

En el moment de prendre la medició (17:50 hores), l'inici de la manifestació era a l'alçada del carrer Santa Madrona i la cua se situava a Plaça Espanya-Paral·lel. En aquella hora la capçalera oficial de la manifestació era a Nou de la Rambla.

1. Avinguda del Paral·lel

Tot seguit detallem les densitats de l'espai ocupat d'acord amb diferents trams de l'esmentada avinguda. Començarem per la vorera esquerra en el sentit de la manifestació. Hem comptat com a vorera el carril bici.

 

Calçada

Metres

Densitat

Persones

Santa Madrona-Nou de Rambla 5x274x0'95= 1.301 m2 0'25 325

Nou de Rambla-Ronda Sant Pau

12x180'5x0'95= 2.058 m2

1'25

2.572

Ronda Sant Pau-Comte Borrell

12x234'5x0'95= 2.673 m2

0'75

2.005

Comte Borrell - Viladomat

12x191x0'95= 2.177 m2

1'25

2.721

Viladomat - Calàbria

12x191x0'95= 2.177 m2

1'25

2.721

Calàbria - Rocafort 12x191x0'95= 2.177 m2 1'25 2.721
Rocafort - Entença 12x191x0'95= 2.177 m2 1'25 2.721
Entença - Vilamarí 12x191x0'95= 2.177 m2 0'5 1.089
Vilamarí - Llançà 12x193x0'95= 2.200 m2 1 2.200
Llançà - Plaça Espanya 9x137x0'95= 1.171 0'75 878
Total 19.953

 

A continuació, detallarem les dades sobre la calçada. Cal tenir present que hi havia dos carrils ocupats per cotxes.

 

Vorera Dreta

Metres

Densitat

Persones

Santa madrona-Nou de Rambla 20'5x274= 5.617 m2 1'25 7.021

Nou de Rambla-Ronda Sant Pau

16'5x180'5= 2.978 m2

1'5

4.467

Ronda Sant Pau-Comte Borrell

16'5x234'5= 3.869 m2

1'5

5.804

Comte Borrell - Viladomat

16'5x191= 3.152 m2

1'5

4.728

Viladomat - Calàbria

16'5x191= 3.152 m2

1'75

5.516

Calàbria - Rocafort 16'5x191= 3.152 m2 1'75 5.516
Rocafort - Entença 16'5x191= 3.152 m2 1'75 5.516
Entença - Vilamarí 16'5x191= 3.152 m2 2 6.304
Vilamarí - Llançà 16'5x193= 3.185 m2 2 6.370
Llançà - Plaça Espanya 28x137= 3.836 m2 2'25 8.631
Total 59.873

Tot seguit calcularem les persones que ocuparen la vorera dreta de la manifestació.

 

Vorera esquerra

 

Metres

Densitat

Persones

Santa Madrona-Nou de Rambla 6'5x274x0'95= 1.692 m2 0'25 423

Nou de Rambla-Ronda Sant pau

8x180'5x0'95= 1.372 m2

0'5

686

Ronda Sant Pau-Comte Borrell

8x234'5x0'95= 1.782 m2

0'25

446

Comte Borrell - Viladomat

8x191x0'95= 1.452 m2

0'25

363

Viladomat - Calàbria

8x191x0'95= 1.452 m2

0'5

726

Calàbria - Rocafort 8x191x0'95= 1.452 m2 0'25 363
Rocafort - Entença 8x191x0'95= 1.452 m2 0'5 726
Entença - Vilamarí 8x191x0'95= 1.452 m2 0'5 726
Vilamarí - Llançà 8x193x0'95= 1.467 m2 0'25 367
Llançà - Plaça Espanya 13x137x0'95= 1.692 0'25 423
Total 5.249

 

Per tant, l'avinguda del Paral·lel hi hagué, com a número base, 85.075 manifestants.

2. Manifestants que cal afegir-hi a aquest número base

2.1. Carrer de Santa Madrona

Per davant del que podríem considerar l'inici de la manifestació hi havia dues--centes persones.

2.2. Carrer Tarragona

Hem calculat que entre les 17.45 i les 18.10 van passar un promig de 115 persones per minut. Això fa un total de 1.725.

2.3. Carrer Sant Pau

Al carrer Sant Pau, entre les 17.50 i les 19 van passar 27 persones per minut cap a l'Avinguda del Paral·lel. Això fa un total de 1.890 persones.

2.4. Rambla

A les Rambles, entre les 17.45 i les 18.30 van baixar cap a Colón 100 persones per minut. Si ampliem la franja horària fins a les 19 hores, tenim un total de 7.500.

3. Recompte total.

La suma dels diferents parcials dóna un nombre base de 96.390 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d'errors, obtenim que assistiren a la manifestació entre 86.751 i 106.029 manifestants.