Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació de la plataforma Basta ya
Sant Sebastià 19/10/02
   
  Contrastant
   
 

Segons les nostres dades, la manifestació convocada per la plataforma Basta ya a Sant Sebastià sota el lema "Constitución y estatuto, sí. Nacionalismo obligatorio, no" ha aplegat entre un mínim de 13.890 persones i un màxim de 16.987.

Quan els darrers manifestants sortien del Boulevard, el punt de partida de la marxa, vam comprovar on era la capçalera. En aquest moment (18:20hores), es situava a 50 metres del final del carrer Urbieta i, per tant, la manifestació n'ocupava uns 800 aproximadament. Aquesta és una comprovació rutinària i indicativa que acostumem de fer sempre però que no usem per elaborar el càlcul final, a menys que la capçalera no estigui a punt d'arribar al seu destí.

Vint minuts més tard (18:40 hores), vam efectuar la medició que serviria per elaborar el nostre càlcul. En aquest moment, la cua de la manifestació era a punt d'entrar al carrer Urbieta, a l'alçada de l'Avenida de la Llibertad, mentre que la capçalera es trobava 50 metres més amunt del carrer Olano, a prop de la plaça Bilbao. La marxa ocupava, doncs, poc més d'un quilòmetre aproximadament (1.030 metres).

Per a relitzar el nostre càcul hem tingut en compte els factors següents:

-Com passa habitualment, la densitat de la manifestació no era homogènia al llarg del seu recorregut.

-La manifestació va ocupar bàsicament la calçada dels carrers Urbieta i Prim. Ara bé, tal com es veu al quadre següent, la calçada no era ocupada del tot en alguns dels trams en què hem dividit aquests dos carrers. (Aquesta divisió ha pres com a referència alguns carrers que els travessen.)

Carrer

Tram

Metres calçada (LXA)

Densitat

Manifestants

Urbieta

Fins a San Marcial

71x10'5

1'75

1.305

Fins a Arrasate

66x9'50

0'50

314

Fins a San Martín

66x9

1

594

Fins a San Bartolomé

71x11'50

1'25

1.021

Fins a Urdaneta 71x10 1'25 888
Fins a Larramendi 23x11'50 1 265
Fins a Moraza 75x10 1'25 938
Fins al final d'Urbieta 97x11'50 1'25 1.394
Prim Fins a Egaña 33x9 1'75 520
Fins a Reyes Católicos 117x9 1'5 1.580
Fins un carrer molt petit amb una casa senyorial 56x9 1'75 882
Fins a Larramendi 55x9 1'5 743
Fins a Urdaneta 108x9 1'5 1458
Fins a Olano 71x9 1'5 959
50 més enllà d'Olano
50x9 2 900

Total calçada

13.761

 

-Pel que fa a les voreres, cal diferenciar Urbieta de Prim. En el cas d'Urbieta, les voreres eren pràcticament buides excepte en el tram que arribava fins a San Marcial, on hi havia unes 140 persones. Per al recompte final, hi afegirem 300 persones més que eren també a les voreres, més enllà de San Marcial.

En canvi, a Prim sí que hi va haver manifestants que les van ocupar parcialment. Aquesta diferència no es devia al fet que en aquest carrer hi hagués gent esperant la manifestació per afegir-s'hi posteriormemnti, ja que a les 18:09 no hi havia pràcticament ningú, sinó al fet que aquest carrer és més estret que Urbieta, raó per la qual alguns dels manifestants es van veure "obligats" a situar-se a les voreres. Vegem-ne els quadres:

Carrer Tram Metres vorera esquerra Densitat vorera esquerra Manifestants
Urbieta Fins a San Marcial 71x3'5 0'25 62
Prim Fins a Egaña 33x2 1'5 99
Fins a Reyes Católicos 117x2 0'25 59
Fins un carrer molt petit amb una casa senyorial 56x2 0'5 56
Fins a Larramendi 55x2 1 110
Fins a Urdaneta 108x2 0'5 108
Fins a Olano 71x2 0'5 71
50m més enllà d'Olano 50x2 1'25 125
Tota vorera esquerra 690

 

Carrer Tram Metres vorera dreta Densitat vorera dreta Manifestants
Urbieta Fins a San Marcial 71x4,5 0'25 80
Prim Fins a Egaña 33x2,5 0'25 21
Fins a Reyes Católicos 117x2'5 0'25 73
Fins un carrer molt petit amb una casa senyorial 56x2'5 0'25 35
Fins a Larramendi 55x2'5 0'25 35
Fins a Urdaneta 108x2'5 0'5 135
Fins a Olano 71x2'5 1 178
50m més enllà d'Olano 50x2'5 1 125
Total vorera dreta 682

 

La suma d'aquestes quantitats parcials dóna un número base de 15.433 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d’errors, podem concloure en aquesta manifestació hi van participar un mínim de 13.890 persones i un màxim de 16.987.