Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació de la plataforma Basta ya
Sant Sebastià 13/12/03
   
  Contrastant
   
 

Segons les nostres dades, la manifestació convocada per la plataforma Basta ya a Sant Sebastià sota el lema "Con violencia no es plan. Constitución y estatuto" ha aplegat entre un mínim de 18.327 persones i un màxim de 22.400.

Vam efectuar la medició que serviria per elaborar el nostre càlcul a les 18.05. En aquest moment, la cua de la manifestació era al carrer Easo a l'alçada de l'Avenida de la Libertad, mentre que la capçalera es trobava al carrer Urbieta a l'alçada de San Martín. La marxa, doncs, formava gairebé una U, la base de la qual era el carrer Egaña.

Per relitzar el nostre càlcul hem tingut en compte els factors següents:

-Com passa habitualment, la densitat de la manifestació no era homogènia al llarg del seu recorregut.

-La manifestació va ocupar bàsicament la calçada dels carrers Urbieta (fins a San Martín), Egaña i Easo.

-Pel que fa a les voreres, cal diferenciar Urbieta d'Easo i Egaña. En el cas d'Urbieta, hi havia trams en què les voreres eren més o menys ocupades, cosa que no passava als altres dos carrers.

URBIETA

LLARG

AMPLE

DENSITAT

MANIFESTANTS

San Martín - San Bartolomé Calçada

65,65

12,50 2,50 2.052
Vorera D. 65,65 4,40 2,25 650
Vorera E. 65,65 3,50 2 460
San Bartolomé - Urdaneta Calçada 71,15 12,5 1,75 1.556
Vorera D. 71,15 4,40 1 313
Vorera E. 71,15 3,50 0,50 125
Urdaneta - Larramendi Calçada 70,60 12,50 1,75 1.544
Vorera D. 70,60 4,40 0,50 155
Vorera E. 70,60 3,50 0,50 124
Larramendi - Moraza Calçada 93,15 12,50 2,25 2.620
Vorera D. 93,15 4,40 0,25 102
Vorera E. 93,15 3,50 0,25 82
Moraza - Egaña Calçada 98,60 12,50 1,50 1.849
Vorera D. 98,60 4,40 0 0
Vorera E. 98,60 3,50 0 0

Total Urbieta

11.632

 

EGAÑA

LLARG

AMPLE

DENSITAT

MANIFESTANTS

Urbieta - Easo(Calçada) 73,30 4,50 1,25 412

Total Egaña

412

 

EASO

 

LLARG

AMPLE

DENSITAT

MANIFESTANTS

Avenida de la Libertad - San Marcial Calçada

70,80

9,30 1 659
Vorera D. 70,80 3,10 0 0
Vorera E. 70,80 3,10 0 0
San Marcial - Arrasate Calçada 66,30 9,30 1 617
Vorera D. 66,30 3,10 0 0
Vorera E. 66,30 3,10 0 0
Arrasate - San Martín Calçada

65,56

9,30 1,50 916
Vorera D. 65,65 3,10 0 0
Vorera E. 65,65 3.10 0 0
San Martín - San Bartolomé Calçada 71,15 9,30 1 662
Vorera D. 71,15 3,10 0 0
Vorera E. 71,15 3,10 0 0
San Bartolomé - Urdaneta Calçada 70,60 9,30 1,50 985
Vorera D. 70,60 3,10 0 0
Vorera E. 70,60 3,10 0 0
Urdaneta - Larramendi Calçada 93,15 9,30 1,75 1.516
Vorera D. 93,15 3,10 0 0
Vorera E. 93,15 3,10 0 0
Larramendi - Moraza Calçada 98.6 9,30 1,75 1.605
Vorera D. 98.6 3,10 0 0
Vorera E. 98.6 3,10 0 0
Moraza - Egaña Calçada 65 9,30 1,50 907
Vorera D. 65 3,10 0 0
Vorera E. 65 3,10 0 0

Total Easo

7.867

La suma d'aquestes quantitats parcials ens dóna un total de 19.911 manifestants, als quals cal afegir-ne 400 més que anaven per davant de la capçalera i 52 que vam comptalitzar dispersos en algunes voreres. Per tant, el número base és de 20.363. Si hi apliquem la fórmula de propagació d’errors, podem concloure que en aquesta manifestació hi van participar un mínim de 18.327 persones i un màxim de 22.400.