Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Els manifestants d'Un altre món és possible
Dades pròpies a la premsa
   
  Contrastant
   
 

Un fet remarcable de les cròniques de la manifestació celebrada diumenge a Barcelona és l’aportació de dades pròpies a l’hora de comptar les persones que hi assistiren. Certament, la majoria de mitjans publicats a Catalunya van oferir les seves dades d’assistència. Només l’Avui i ABC no quantifiquen, sinó que fan servir un lacònic "milers".

En el quadre següent mostrem les xifres de què ens forneixen els diaris:

 

DIARI

GUÀRDIA URBANA

ORGANITZACIÓ

DADES PRÒPIES

ABC

8.000

50.000

"miles de personas"

Avui

8.000

Unes 50.000

"milers d’antiglobalitzadors"

EM

 

 

"unas 30.000 personas"

EP

8.000

50.000

"unas 20.000 personas"

EPC

8.000

50.000

20.000

"unas 20.000 persones"

LV

8.000

50.000

"unas 25.000 personas"

 

Hi ha diverses qüestions a assenyalar. En primer lloc, tot just després de la manifestació, la majoria de diaris es va fer ressò a les seves edicions electròniques de les dades aportades per EFE. Segons aquesta agència, l’organització afirmava que havien assistit 19.000 persones a la manifestació. En canvi, Europa Press afirmava que, segons els organitzadors, hi havien assistit 50.000. Cal remarcar que era estrany que l’organització donés dues xifres i que, a més, la distància entre les xifres fos tan important. De fet, la xifra de 19.000 manifestants no arriba ni al màxim possible ofert per nosaltres.

En segon lloc, és interessant veure l’evolució de les dades des del moment de la manifestació. Així, per exemple, EP comptava "unos 10.000" manifestants a l’edició electrònica de la tarda, mentre que a l’endemà oferia la xifra de "unas 20.000 personas".

En tercer lloc, és important comprovar el nul ressò a l’hora quantificar els manifestants de la xifra oferta per la Guàrdia Urbana a la premsa publicada a Catalunya. Evidentment, és una mostra de l’absoluta manca de fiabilitat de la xifra. Els diaris que ofereixen el nombre de manifestants quantifiquen molt per sobre de les 8.000 persones que comptà la Guàrdia Urbana.

En quart lloc, s’ha d’assenyalar el ball de xifres entre els diaris: passem de "unes 20.000" a "unes 30.000". De fet, l’aportació de dades pròpies és un aspecte important en la narració de les manifestacions. En aquest sentit, cal remarcar que LV dóna les seves dades i ho fa explícit en afirmar "según los cálculos de este diario". No queda clar, doncs, si es tracta del resultat d’un recompte o d’una mitjana entre les dades de la Guàrdia Urbana i dels organitzadors.

En cinquè lloc, cal insistir en el fet que s’ha de delimitar l’àrea de la manifestació. Cap diari no ho fa. Consegüentment, no es fa explícit com han fet els càlculs els diferents diaris. Llevat del cas de LV, que afirma que ha fet els càlculs encara que no els expliqui, no queda clar com han establert la xifra els diferents diaris.

Per acabar, l’aportació de dades pròpies sense explicitar com s’han obtingut és un primer pas. Esperem que no es tracti d’un miratge.