Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació dels sindicats europeus (Barcelona 14-3-02)
Contrastant
   
  En primer lloc, aclarir que si no hem penjat el document abans ha estat perquè la nostra activitat professional no ens ha permès. Per tant, demanem disculpes.

Dijous a la dotze els sindicats europeus van convocar una manifestació que va sortir de la plaça Urquinaona i que va baixar per la Via Laietana. Segons els sindicats convocants, hi va haver més de 100.000 persones, mentre que per a la Guàrdia Urbana s'hi aplegaren 85.000. Segons les nostres dades, el nombre mínim de manifestant va ser de 21.742 i el nombre màxim de manifestants fou de 26.574.

La primera constatació a fer és que la manifestació va ocupar una longitud de 1.895 metres. Si tenim en compte que la Via Laietana fa 1.105 metres de llarga, això vol dir que la longitud total de la manifestació va ocupar gairebé dues vies laietanes.

La segona constatació implica que hi va haver 260 metres, el resultat de sumar la distància buida entre bloc i bloc. A continuació reproduirem un quadre amb les nostres dades, incloent-hi els espais buits. Cada filera fa referència a un bloc. Per tant, vam comptar-hi, 500 persones que anaven per davant, 21 blocs i dos grups de gent (40 i 60 respectivament). El quadre resultant és el següent:

GRUPS

└REA TOTAL

DENSITAT

MANIFESTANTS

     

500

20x13

260 m2

1'5

390

5x13

65 m2

1

65

     

40

30x13

390 m2

0'50

195

10x10

100 m2

1

100

 

 

60

20x10

200 m2

0'5

100

260x10

2.600 m2

1

2.600

20x13

260 m2

0'75

195

100x13

1.300 m2

1'5

1.950

40x10

400 m2

1'25

500

350x13

4.550 m2

1'25

5.688

100x10

1.000 m2

0'75

750

30x10

300 m2

0'50

150

80x13

1.040 m2

1

1.040

20x10

200 m2

0'75

150

30x10

300 m2

1

300

70x10

700 m2

1'5

1.050

200x10

2.000 m2

1

2.000

220x13

2.860 m2

1'75

5.005

200x13

2.600 m2

1'5

3.900

40x10

400 m2

0'75

300

50x13

650 m2

1'5

975

TOTAL

19.570 m2

28.003

 

Ara cal calcular l'àrea no ocupada a partir de considerar que hi va haver 260 metres sense manifestants. Per fer-ho, calcularem una amplada mitjana. Si l'àrea total ocupa 19.570 i la longitud total és de 1.895, l'amplada mitjana va ocupar 10'33 metres. Això doncs, si multipliquem el 260 metres buits per 10'33, obtenim que l'àrea no ocupada era de 2.686 metres quadrats, és a dir, un 13'73 per cent de l'àrea total. A continuació, hem de restar els manifestants que ocupen aquesta superfície dels manifestants totals. En multiplicar 28.003 pel percentatge buit, 13,73 per cent, surt que n'hem de restar 3.845. Per tant, el nombre base és de 24.158 persones.

Per tant, si apliquem la fórmula de propagació d'errors, el nombre mínim de manifestants és de 21.742 i el nombre màxim de manifestants és de 26.574.