Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació de Bilbao (22-12-02): una hipòtesi plausible sobre el nombre de manifestants
  Contrastant
   
 

La darrera manifestació celebrada a Bilbao (22-12-02) sota el lema “ETA kanpora” ha tornat a mostrar per enèsima vegada les misèries del periodisme actual. La majoria dels mèdia han assumit com a veritat revelada la xifra de 120.000 manifestants, que, segons es diu, hauria revelat la Policia Municipal de Bilbao. Per descomptat, cap d'aquests mèdia ha gosat preguntar amb quins criteris s'ha obtingut la xifra. Ja se sap que les veritats revelades pertanyen al regne de la creença i la fe, i les creences no s'han de demostrar. S'hi creu o no, i punt.

Per raons econòmiques i familiars no hi vam poder ser. Ara bé, és possible fer un càlcul hipotètic del nombre màxim de manifestants que hi van assistir, a partir de les dades que ofereixen els diaris, essencialment el seu material fotogràfic i alguna indicació poc precisa, com ara la del diari Deia quan afirma: “La manifestación llegó a la plaza Zabalburu media hora después de haber partido y una vez allí hizo un parón para facilitar la labor de los reportaros gráficos. La vista desde ese lugar era impresionante, con una calle Autonomía abarrotada en su totalidad.” Diem que la dada és poc precisa perquè com es veurà tot seguit no és cert que l'avinguda Autonomia estigués "abarrotada en su totalidad", entre d'altres raons perquè les voreres no eren "abarrotadas". A més dels diaris, també hem usat les imatges de televisió.

Aquesta reconstrucció aproximada intenta oferir el nombre hipotètic de manifestants en el moment que la capçalera era a prop de la plaça Zabalburu i la marxa ocupava gran part de l'avinguda Autonomia, que uneix la plaça Zabalburu i la plaça Aita Donostia, lloc on havia començat la manifestació. Hem triat aquest moment perquè la majoria de fotografies que ens han resultat útils es van prendre aleshores.

L'avinguda Autonomia fa uns 1.250 metres de llarg, és a dir, té una llargada semblant al Passeig de Gràcia de Barcelona. Per la seva banda, l’amplada és d’uns 24 metres (4 metres cada vorera i 16 la calçada).

Tant les fotografies de la premsa com les imatges de televisió mostren que aquest carrer no estava ocupat del tot ja que la cua es situava més avall de l'avinguda Sabino Aranda, és a dir, del carril elevat que sempre es veu al fons d'Autonomia (mirant des de la plaça Zabalburu). Per tant, arrodonint, partirem de la hipòtesi que la manifestació ocupava un quilòmetre de llarg (potser eren 1.050 o potser 950 metres).

Pel que fa a l’amplada, cal descomptar uns dos metres de la banda dreta de la calçada (mirant des de Zabalburu), que eren ocupats per cotxes. Quant a les voreres, no sabem amb exactitud fins a quin punt eren ocupades en aquell moment. Tanmateix, les fotos de Diario Vasco (pàgina 20), El Correo (pàgines 22-23) i El País (portada), deixen ben clar que eren pràcticament buides en els trams posteriors a la capçalera. Com que no sabem com devien ser més enrere, postularem que hi havia 0’50 persones per metre quadrat a cada vorera.

Tenint en compte que es tracta d’una reconstrucció, partirem de la hipòtesi que la calçada era ocupada per una densitat mitjana de 2 persones per metre quadrat. Sens dubte, es tracta d’una mitjana molt alta i segurament, com en la majoria de manifestacions, era inferior (entre 1,50 i i 1,75). Com que no hi érem, preferim arrodonir per la banda superior.

Si multipliquem i sumem aquestes xifres (1.000x14x2 i 1.000x8x0,50), obtenim que els manifestants no devien ultrapassar la quantitat de 32.000 persones. Es tracta, volem insistir-hi, d’una reconstrucció hipotètica que l’únic que pretén és demostrar que que no hi havia 120.000 persones ni la meitat. Estem convençuts que la xifra real devia ser una mica inferior a 32.000, sobretot pel que hem dit sobre la densitat.