Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
La cavalcada a Barcelona: xifres màgiques (5 de gener de 2002)
Contrastant
 

Les xifres de la cavalcada de Barcelona que ofereixen avui els diaris sense esmentar la font són màgiques perquè realment són impossibles. És impossible encabir 450.000 (Avui, El País i La Vanguardia) o 500.000 (El Mundo i El Periódico de Cataliunya) persones al llarg del recorregut de la cavalcada.

Construïm la hipòtesi (de màxims) següent:

1. Cada metre quadrat està ocupat per 3 persones com a número base. Si com sempre, hi apliquem la propagació d'errors, es pot arribar a un màxim de 3'3 persones per metre quadrat. La densitat, no cal insistir-hi, és altíssima.

2. Tots els carrers tenen cinc metres d'amplada ocupats per la gent a banda i banda de la calçada per on circulen les carrosses. És a dir, per cada metre de longitud n'hi ha deu d'amplada. Així doncs, en cada metre de longitud hi caben 33 persones, repartides a banda i banda de la calçada.

Per tant, si tenim en compte les dues xifres que faciliten els diaris, entre l'inici i el final de la cavalcada barcelonina la distància hauria hagut de ser:

En el cas de l'Avui, El País i La Vanguardia, de 13.634 metres, és a dir, més de 13 quilòmetres de distància (450.000/33).

En el cas d’EM i EPC, de 15.152 metres, és a dir, més de 15 quilòmetres de distància (500.000/33).