Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Anàlisi del comunicat de la Delegación del Gobierno sobre la manifestació del 20-J
Contrastant
  (7-7-2002)
 

El proppassat dia 20 de juny la Delegación del Gobierno va xifrar en 15.000 persones els assistents a la manifestació del 20-J. L'endemà, però, va emetre un comunicat que va enviar als mitjans de comunicació i que tot seguit el reproduïm. [Val a dir que també va enviar-lo a CONTRASTANT]:

El Paseo de Gracia tiene una capacidad físicamente limitada y medible
· Una manifestación con las características de ayer sitúa los cálculos en una horquilla entre 10 y 30 mil personas máximo
· Sería conveniente la medición de las manifestaciones con criterios científicos y técnicos
MARGE ESUQERRE I DRET
21 de junio de 2002.- La capacidad física del Paseo de Gracia como lugar donde poder desarrollar una manifestación tiene unos límites fácilmente mensurables. La controversia en torno a la cifra de participantes en la demostración de ayer como culminación de la jornada de huelga, no tiene sentido; máxime cuando se intentan barajar números totalmente imposibles.
El Paseo de Gracia tiene una calzada central de 17 metros de amplitud. La longitud que media entre la calle de Caspe, donde se situaría la cabecera de la manifestación, y la calle de Rosellón, donde estaría la cola, es de 1.100 metros. Todo ello proporciona una superficie útil máxima de 18.700 metros cuadrados en el caso de que la manifestación hubiera ocupado todo el espacio mencionado. Haciendo un cálculo espacial más a grosso modo se puede aceptar una manifestación que ocupase 1 Km de longitud por 20 m. de anchura en los seis carriles de la calzada central y una superficie ocupable máxima de espacio de 20 mil metros cuadrados.
De acuerdo con las tomas aéreas de la manifestación de ayer, día 21, y en general de la mayoría de manifestaciones populares, en cabeza de manifestación - los primeros ciento cincuenta metros - se registra una mayor densidad de participantes que oscila entre las dos o tres personas por metro cuadrado. De forma rápida, esta concentración disminuye hasta la cola, donde un solo manifestante llega a ocupar varios metros cuadrados, por lo que se producen grandes espacios vacíos. En un día caluroso como el de ayer y con el uso de banderas y pancartas, la densidad media de la manifestación también desciende.
Con las variables mencionadas, y contabilizando toda la ocupación media posible de la calzada central del Paseo a una persona por metro cuadrado saldría una cifra entra 15 y 20 mil personas. Esta es la cifra valorada por el Centro de Coordinación que integraban representantes de todos los cuerpos de seguridad y protección civil. Siendo muy generosos en la densidad hablaríamos de una asistencia de hasta 30 mil personas. En todo caso, 400 mil personas ó 500 mil personas supondrían una densidad relativa imposible entre 20 y 25 personas por metro cuadrado, o dicho de otra manera 4 ó 5 Nou Camps llenos hasta los topes.
Por todo lo anterior, el tema del número de participantes en una manifestación, y en concreto de la manifestación que ayer se concentró en el Paseo de Gracia, es físicamente calculable y no tiene objeto convertirlo en instrumento de polémicas interesadas. Quizá debería asumirse por todos la necesidad de un cálculo de las cifras baremado técnica y científicamente y no guiado por otros intereses.

A continuació farem uns comentaris sobre aquest comunicat per aclarir diversos aspectes:

  • En primer lloc, cal felicitar-se perquè per primera vegada un organisme oficial es digna a intentar argumentar les xifres d'assistència a un acte massiu. Esperem que no sigui una flor d'estiu.
  • En segon lloc, és remarcable la petició de Delegación del Gobierno de fer un recompte matemàtic de les manifestacions. Però un recompte matemàtic de tota la manifestació, no només d'una part. En aquest sentit, la Delegación només compta el tram central del Passeig de Gràcia i no comptabilitza la gent que caminava per les voreres i els laterals. A més, la manifestació ocupava més d'un quilòmetre a les 18,56 minuts. D'altra banda, no sempre és cert que la cua tingui menys densitat que, per exemple, el centre de la manifestació. Així, en el cas que ens ocupa la cua tenia una densitat superior perquè en fer-se la medició (a les 18,56), la gent que hi havia entre Rosselló i el Llapis encara no havia començat a caminar i, per tant, aquest tram tenia les característqiues d'una manifestació estàtica.
  • En tercer lloc, malgrat la petició anterior, el comunicat de la Delegación juga amb els números ja que en el titular hi figura una forquilla que va entre 10.000 i 30.000. Exagerant, és com dir que en una manifestació hi assisteixen entre 500.000 i 1.500.000 de persones. La proporció és manté: 1 és a 3. No cal dir que el marge d'error ultrapassa qualsevol marge d'error raonable.
  • En quart lloc, la xifra de 10.000 manifestants del titular no es correspon amb el text del comunicat. Així, el text del comunicat afirma que "Haciendo un cálculo espacial más a grosso modo se puede aceptar una manifestación que ocupase 1 Km de longitud por 20 m. de anchura en los seis carriles de la calzada central y una superficie ocupable máxima de espacio de 20 mil metros cuadrados" i que "Con las variables mencionadas, y contabilizando toda la ocupación media posible de la calzada central del Paseo a una persona por metro cuadrado saldría una cifra entra 15 y 20 mil personas". Quant a la xifra de 15.000, si la Delegación admet la xifra de 20 mil metres quadrats i compta tota l'ocupació mitjana possible a una persona per metre quadrat, es impossible que surtin 15.000 manifestants. En tot cas, en sortiran 20.000. En aquest sentit, és important la utilització del sintagma "toda la ocupación media posible". Segons les xifres de la Delegación, que en un primer recompte atribueix 17.800 metres al carril central del passeig de Gràcia, el nombre de manifestants hauria d'haver estat 17.800. Tornant a la xifra de 10.000 manifestants, és evident que és impossible i que es contradiu amb les afirmacions de la pròpia Delegación. A més, sempre segons els comptes de la Delegación, això voldria dir que cada metre quadrat estava ocupat per mitja persona, afirmació que no conté el comunicat que analitzem.
  • En cinquè lloc, trobem una afirmació molt desafortunada, sobretot des d'una perspectiva tècnica: "Siendo muy generosos en la densidad hablaríamos de una asistencia de hasta 30 mil personas." Un discurs tècnic mai no podria incloure una frase com aquesta. La mateixa argumentació es podria haver formulat dient, per exemple, "Aplicant una densitat superior, XXX", "Si augmentem la densitat, XXX". O d'altres.
  • En sisè lloc, la darrera frase del comunicat perd molt del seu valor semàntic en modalitzar l'adverbi de possibilitat la perífrasi d'obligació en condicional que el segueix: "Quizá debería asumirse por todos la necesidad de un cálculo de las cifras baremado técnica y científicamente y no guiado por otros intereses." En aquest sentit, és molt més clar el subtítol del comunicat: "Sería conveniente la medición de las manifestaciones con criterios científicos y técnicos". No obstant això, potser fora millor, com a resum de la idea:"Caldria assumir la necessitat d'un càlcul de xifres baremat tècnica i científicament i no guiat per altres interessos."
  • Per aquesta raó, i per acabar, esperem que la Delegación apliqui el mètode matemàtic quan es tracti de manifestacions convocades pel sistema polític, mediàtic, etc. Seria un bon senyal d'objectivitat i, en paraules seves, d'un càlcul "no guiado por otros intereses".