Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
5 de febrer de 2007
Novetats  
   
El recompte de Goebbels. A propòsit de la manifestació convocada per Foro Ermua (3 de febrer de 2007)
Contrastant
   
 

Els dirigents de la Comunitat de Madrid demostren ser fervents lectors de Goebbels: "Una mentida repetida mil vegades acaba esdevenint una veritat". Com a mínim, per a determinats mitjans de comunicació, que l'esbomben a bombo i platerets com si la xifra de manifestants que ofereix la Comunitat fos certa.

D'altres, més crítics, se'n distancien però, tot i això, la publiquen. És a dir, encara que no se la creguin, l'ofereixen com una dada qualificada a tenir en compte a l'hora de valorar el nombre de persones que han assistit a una manifestació. Uns altres, més sibil·lins, no l'ofereixen (o l'ofereixen de passada) ni se la fan seva, però la dada els ajuda a inflar el nombre de manifestants, jugant a allò tant diplomàtic de "són menys que els que diu A, però més dels que diu B". Així, utilitzen allò tan ambigu i allò tan útil per als seus interessos com "centenares de miles".

Creiem que ja va sent hora que la xifra de la Comunitat de Madrid no sigui tinguda en compte pels mèdia. No només perquè no informa de res, sinó perquè desinforma. A més de crear confusió en el lector/en la lectora, fa el joc als dirigents del PP en l'intent de manipular l'opinió pública de l'Estat amb dades no només falses, sinó, i no és una consideració menyspreable, impossibles. A més a més, hi ha un detall que tampoc no és intranscendent: la Comunitat madrilenya mai no explica com obté la xifra de manifestants. Només aquest fet ja en desacredita la xifra i permet obviar-la. Com es pot fer cas d'una xifra que en cap moment no és justificada metodològicament?

Endemés, aquesta vegada es pot establir una comparació amb una manifestació anterior, la que es va celebrar el 13 de gener de 2007, ja que les dues tenien el mateix recorregut. Si en aquella manifestació la Comunitat de Madrid va comptar 210.000 manifestants, com pot ser que ara n'hi hagi un milió i mig? La segona xifra és només set vegades superiors a la primera. Tot i que es pot argumentar que l'àrea i la densitat eren superiors a la segona manifestació, és obvi que la diferència no pot ser tan notable.

A continuació demostrarem com la xifra d'un milió i mig d'assistents a la manifestació convocada per Foro Ermua el 3 de febrer de 2007 és impossible.

El recorregut oficial fou el següent: la manifestació va començar al passeig Recoletos a l'alçada de la plaça Colón, va passar per la plaça Cibeles i el carrer Alcalá i va acabar a la plaça de la Independencia. Tot seguit reproduïm un quadre amb les diferents àrees i el total de metres quadrats del recorregut oficial (els càlculs s'han fet a partir de la guia urbana que hi ha al web de l'Ajuntament de Madrid):

 

ZONES METRES QUADRATS
Plaça Independencia
14.844
Alcalá
8.632
Plaça Cibeles
14.437
Recoletos
47.971
Total
85.884

Per tant, segons la Comunitat de Madrid, a cada metre quadrat del recorregut hi havia 17,5 persones. A més, s'ha de tenir en compte que no hem restat ni un sol metre quadrat no útil en tota l'àrea. En aquest sentit, cal tenir en compte que al passeig de Recoletos hi ha un bon grapat de metres quadrats no útils perquè hi ha zones amb arbusts i alguns estanys.

Tot plegat permet arribar a la conclusió que els deixebles de º estan creant una veritat inqüestionable a partir d'una mentida evident. Ens volen fer creure que és possible encabir un milió i mig de persones en el recorregut oficial de la manifestació de dissabte passat quan és físicament (i matemàticament) impossible encabir-hi tanta gent.