Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
11 de setembre de 2002r
Novetats  
   
Sobre la impossibilitat de la xifra de visitants oferta pel Salón del Automóvil
Contrastant
   
 

En aquest article volem demostrar que la xifra de visitants del Salón del Automóvil és falsa, ja que està molt inflada. El ritme d'entrades és tan elevat que la xifra oferta pel Salón és impossible.

1. Qüestions prèvies

A l'hora de calcular el nombre de visitants, el Salón del Automóvil té en compte la gent que va anar al Saló els dies 5 i 6. Per tant, cal quantificar el nombre de gent que hi va anar aquest dos dies. Per fer-ho, utilitzarem diverses notes de premsa.

1.1. Dies de la premsa

Tindrem en compte tres citacions a l'hora de determinar quins dies hi van els periodistes i el seu nombre:

El 33è Saló de l'Automòbil de Barcelona se celebrarà al recinte firal de Montjuïc entre els dies 7 i 15 de maig, estant reservades les dues jornades prèvies (5 i 6 de maig) als professionals de la informació. (5 de maig de 2005)

Després de dues jornades de gran activitat i exhibició de primícies en exclusiva pels mitjans de comunicació, arriba el moment que totes aquestes novetats de producte i també la multitud d'activitats que alberga el 33è Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona puguin ser admirades i gaudides pel públic visitant, el que succeirà a partir de demà, 7 de maig, fins al dia 15. (6 de maig de 2005)

Enrique Lacalle, President del Comitè Organitzador del 33è Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona, confirma el rècord absolut de visitants que ha registrat el certamen des de la seva obertura dijous passat, 5 de maig, tenint en compte que els dos primers dies -5 i 6 de maig- es van dedicar en exclusiva als mitjans de comunicació i als visitants professionals. El Saló també ha batut el rècord de periodistes, amb més de 2.099 acreditats. (9 de maig de 2005)

DADES DEL SALÓ: (16 de maig de 2005)

Total de periodistes acreditats: 2.407
[La negreta és nostra]

Per tant, segons l'organització, el Salón va acreditar 2.407 periodistes.

1.2. Professionals del món de l'automòbil

Veiem el que diuen les notes de premsa pel que fa al nombre de professionals del sector que van al Salón i quants hi van:

Com ja és tradicional, les dues jornades prèvies a les dates d'obertura al públic, és a dir, en aquesta edició el 5 i 6 de maig, seran els Dies de Premsa, reservats exclusivament als mitjans de comunicació i als professionals, per a aquest últim cololectiu només en la segona d'aquestes jornades. (8 de febrer de 2005)

La jornada de demà, divendres 6 de maig, serà la segona dedicada a la premsa si bé en aquest cas compartint protagonisme amb els visitants professionals. (5 de maig de 2005) [La negreta és nostra]

La primera nota afirma que els visitants professionals aniran al Saló el dia 6 de maig. No en quantifica el nombre. Per tant, calculem-ne 25.000.

1.3. Conferenciants i participants en l'Automotive News Europe Congress (ANEC)

També cal establir els dies que se celebra aquest congrés i el nombre de participants. Tenim aquestes citacions:

Aquest congrés [Automotive News Europe Congress], en el qual participaran diversos presidents mundials de companyies automobilístiques, comptarà amb un fòrum de prop de 400 executius de direcció d'empreses fabricants, proveïdors i altres cololectius i se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de maig de forma paralolela al certamen barceloní. (8 de febrer de 2005)

Aquest congrés [Automotive News Europe Congress], en el qual participaran diversos presidents mundials de companyies automobilístiques, comptarà amb un fòrum de prop de 400 executius de direcció d'empreses fabricants, proveïdors i altres cololectius i se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de maig de forma paralolela al certamen barceloní. (16 de febrer de 2005)

Els dies 5 i 6 de maig se celebrarà a l'Hotel Fira Palace l'Automotive News Europe Congress, un fòrum que s'emmarca dins del context del Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona. Al congrés intervindran personalitats de la talla del president de General Motors Europa, Carl-Peter Forster; el president mundial de Jaguar i Land Rover, Joe Greenwell; o el president de Robert Bosch, Franz Fehrenbach. La presència d'aquests executius se sumarà a la dels nombrosos responsables de les marques que també acudiran al Saló de Barcelona per a donar suport a la presentació dels seus productes. (5 de maig de 2005) [La negreta és nostra]

DADES L'AUTOMOTIVE NEWS EUROPE CONGRESS: (16 de maig de 2005)
Nombre de participants: 403
Nombre de ponents: 26

Malgrat el que diuen les dues primeres notes de premsa sobre els dies que se celebrarà l'ANEC, finalment tindrà lloc els dies 5 i 6 de maig. Per tant, durarà dos dies.

Si fem cas de les xifres de l'organització, hi va haver 26 conferenciants i 403 participants.

1.4. Personalitats a la inauguració i a la Nit de l'Automòbil

Pel que fa a les personalitats, trobem aquestes dues citacions:

Després d'aquesta inauguració, i a partir de les 20 hores, se celebrarà la Nit de l'Automòbil, en la que diverses personalitats i una nodrida representació de destacades personalitats del món de la política, l'empresa i la societat civil, tindran l'oportunitat de visitar, en exclusiva i en primícia, el recinte firal hores abans de la seva obertura al públic general. També demà, com activitat paralolela al Saló i a partir de les 23 hores, se celebrarà a la sala Mirabé la Festa Designer's Night Barcelona. (5 de maig de 2005)

Després de l'acte d'obertura al públic que es farà el divendres 6 de maig a la tarda, hora en que es preveu la inauguració oficial del Saló, tindrà lloc la denominada "Nit de l'Automòbil", on més de 2.000 personalitats destacades del món de la política, l'empresa, l'esport i la societat civil seran convidades de forma personal i exclusiva. La vetllada culminarà amb una celebració a la Sala Oval del Palau Nacional de Barcelona. (8 de febrer de 2005) [La negreta és nostra]

En total, calcularem que hi van anar 2.500 personalitats a la Nit de l'Automòbil com a màxim.

1.5. Nombre màxim de visitants els dies 5 i 6 de maig

A partir de les dades anteriors, podem establir el nombre màxim de visitants:

  5 de maig 6 de maig
Periodistes
2.407
2.407
Visitants professionals
25.000
Conferenciants a l'ANEC
26
26
Participants a l'ANEC
403
403
Personalitats
2.500
Total
2.836
30.336

Per tant, els dies 5 i 6 van anar al Salón 33.172 visitants com a màxim.

1.6. L'horari d'apertura

El Salón obre els dies 7, 8, 14 i 15 de maig de deu del matí a nou del vespre i els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de deu del matí a vuit del vespre. Per tant, el Salón resta obert 94 hores. Per fer els càlculs,`però, mantindrem que durant la darrera hora no hi entra ningú. No té sentit pagar 9 € de dilluns a divendres i 12 € el cap de setmana per estar-s'hi només una hora. Així, el nombre d'hores útils es redueix a 85.

2. El nombre de visitants del 5 al 8 de maig, ambdós dies inclosos

L'organització del Salón afirma que durant aquests quatre dies hi van asistir 361.094 visitants.

Si restem els periodistes i els professionals del sector, obtenim que els dies 7 i 8 hi van anar un total de 327.922 com a mínim. Això vol dir que durant el cap de setmana van entrar-hi durant vint hores 16.396 per hora. Això implica 273 visitants per minut, és a dir, més 4'55 persones per segon. Les medicions que vam fer els dies 12, 14 i 15 estan molt lluny d'aquestes entrades.(Dades parcials sobre el nombre de visitants al Salón del Automóvil: molt llunys de les dades oficials) La medició més alta que vam fer, que no vol dir que en d'altres moments no fos superior, és de 450 visitants en 5 minuts, o sia, 90 per minut, és a dir, 1'5 per segon.

3. El nombre de visitants del 9 al 15 de maig, ambdós dies inclosos

Segons l'organització, del 5 al 15 de maig hi van anar 1.103.427 visitants. Això vol dir que del 9 al 15 de maig hi van anar 742.333 visitants. Tenint en compte que el recinte hi va entrar gent durant 65 hores, altrament dit 11.420 per hora, o sia, 190 per minut, és a dir, 3'17 per segon.

4. El nombre de visitants del 5 al 15 de maig, ambdós dies inclosos

Segons l'organització, del 5 al 15 de maig hi van entrar 1.103.427 visitants. Si tenim en compte que durant els dies 5 i 6 van entrar-hi com a màxim 33.172 visitants, això vol dir que del 7 al 15 de maig hi van entrar durant 85 hores 1.070.255 visitants, o sia, 12.591 per hora, és a dir, 210 per minut o, el que és el mateix, 3'50 per segon.

5. Les nostres dades i hipótesi sobre el nombre màxim de visitants a partir de les dades obtingudes

Les dades que vam obtenir en els recomptes efectuats al Salón del Automóvil estan molt lluny de les oficials. Com hem vist, les dades oficials superen els 3 visitants per segon (3'17 i 3'50, respectivament). En canvi, les nostres dades són molt inferiors: el dia 12 van entrar 0'27 persones per segon; el dia 14, 0'97 i el dia 15, 0'69. Molt lluny, doncs, de les xifres milionàries.

Si projectem la millor de les nostres dades, 450 visitants durant cinc minuts (de quatre i deu a un quart de cinc) al llarg de tots els segons de tots els minuts de totes les hores dels nou dies, aleshores obtindríem 5.400 visitants per hora, o sia, 459.000 visitants durant les 85 hores en què va entrar gent al Salón. Molt lluny, doncs, de la xifra de l'organització.

5. Conclusió

Queda prou clar que la xifra oferta pel Salón del Automóvil és falsa. La xifra del nostre mostreig no s'acosta a l'oficial de molt. Tot i que és molt possible que les persones que van entrar per segon sigui superior a la que surt en el nostre mostreig, la xifra dels organitzadors és imposible: 3'50 visitants per segon durant nou dies.

Per acabar, no ens podem estar de preguntar si els organitzadors del Salón declararan a la Hisenda espanyola els prop de deu milions que, si fem cas de les seves dades, deuen haver ingressat en concepte d'entrades. Recordem que el seu preu era de 12 € dissabtes i diumenges i de 9 € la resta dels dies i que, segons aquelles dades durant els dos caps de setmana (7-8 i 14-15 de maig) van passar pel Salón més de 600.000 visitants. Encoratgem els i les periodistes a investigar-ho.