Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
On és el recompte de Delegación de Gobierno?
  Contrastant
 
  El president espanyol va convocar manifestacions a tot l’estat espanyol divendres 12 de març a les set de la tarda per rebutjar els atemptats que atribuïa a ETA. A Catalunya, seguint José María Aznar, el president de la Generalitat també en va convocar una, si bé les forces polítiques van acordar un lema diferent.

Com passa sempre en les manifestacions antiETA, tot i que després de la reivindicació d’Al Qaida de la nit anterior una part de la població tingués dubtes sobre l’autoria d’ETA, la Delegación del Gobierno espanyol a Catalunya no va oferir cap xifra.

Si tenim present les xifres que ofereix la Delegación del Gobierno, la xifra d’un milió i mig oferta per la Guàrdia Urbana de Barcelona és impossible. Per exemple, a la manifestació contra la guerra de l’Iraq el 15 de febrer de 2003, l’esmentada Delegación va oferir la xifra de 350.000 manifestants. És imposible, doncs, segons els comptes de la Delegación del Gobierno, que l’altre dia hi hagués un milió i mig de persones al carrer.

L’estratègia de Delegación del Gobierno, doncs, és clara: només ofereix dades, més aviat reals, quan es tracta de manifestacions contra el govern espanyol. Per exemple, contra la guerra de l’Iraq o el PHN. En altres ocasions rebaixa substancialment el nombre de participants, com ara el 20-J. I, finalment, les manifestacions de les quals és part no les compta perquè sap que la xifra real està molt per sota de la que forneix la Guàrdia Urbana als mèdia.