Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
10 de març de 2003
Novetats  
   
Manifestació a favor d'una nova cultura de l'aigua
Contrastant
   
 

Segons els nostres càlculs, a la manifestació convocada per reivindicar una nova cultura de l'aigua i per oposar-se al trasvassament de l'Ebre (Barcelona, 10 de març de 2002) hi han participat un mínim de 50.225 persones i un màxim de 61.386. Tenint en compte el nombre de gent que hi havia en començar la marxa i l'escassa llargària del recorregut, ens hem vist obligats a aplicar una estratègia diferent de l'habitual. Normalment, per establir l'àrea que ocupa una manifestació delimitem on es troba la capçalera i la cua quan la primera és a punt d'arribar al final del seu recorregut.

Avui aquesta metodologia no hagués servit per res. Per tant, hem triat el tram final del recorregut per fer-hi diversos recomptes (àrea de referència), com si es tractés de manifestacions independents. Aquest tram tenia una llargària de 451 metres, que és la distància que hi ha entre el semàfor que és al davant l'oficina central de la Caixa de Catalunya (a la Via Laietana) i el semàfor que és al davant de Pans & Company (a la cruïlla Fontanella-Plaça Urquinoana).

Quant a l'amplada d'aquesta àrea, no ha estat fixa com la llargària perquè a partir d'un determinat moment els manifestants han deixat d'ocupar un carril, o fins i tot un i mig, de la calçada.

Aquesta àrea de referència s'ha omplert set vegades i escaig. Per a cada recompte hem usat una sèrie de pancartes per delimitar la capçalera i la cua. Així, quan la pancarta de la capçalera de la manifestació ("Per una nova cultura de l'aigua") ha arribat al semàfor que hi ha davant l'oficina central de la Caixa de Catalunya, a la Via Laietana, s'ha pres com a referència per al següent recompte la pancarta que en aquell moment era al semàfor Fontanella-Urquinaona ("Save the river Ebro..."), és a dir, hem esperat que arribés al final de la nostra àrea de referència. I així successivament.D'altra banda, cal tenir en compte també que, a més de la calçada, durant una hora la vorera dreta de Via Laietana (mirant cap al mar) anava més o menys concorreguda, raó per la qual l'hem inclosa en els nostres càlculs.Un cop fets aquests aclariments, el quadre que en resulta és el següent:

PANCARTA DE REFERÈNCIA HORA 

CALÇADA 

VORERA DRETA TOTAL CALÇADA I VORERA 
A DEN  TOT L A DE TOT
Per una nova cultura de l'aigua - Save the river Ebro 12,38 451m 14'2m 1,50 9.606 451m 2'4m 1,50 1.624 11.230
Save the river Ebro - Roquetes 13,04 451m 14'2m 1,50 9.606 451m 2,4m 1,25 1.353 10.959
Roquetes - Transvasament NO 13,20 451m 10m 1,25 5.638 451m 2,4m 1 1.082 6.720
Transvasament NO - Por la dignidad de la montaña 13,32 451m 10m 1,25 5.638 451m 2,4m 0,75 812 6.450
Por la dignidad de la montaña - Bujaraloz. Monegros 13,46 451m 10m 1,25 5.638 451m 2,4m 0,50 541 6.179
Bujaraloz. Monegros - Catalunya, aigua, terra i llibertat 14,05 451m 10m 1,50 6.765         6.765
Catalunya, aigua, terra i llibertat - El río gallego no se vende 14,26 451m 9m 1,25 5.074         5.074
El río gallego no se vende - Final  14,49 115m 8m 1 978         978
TOTAL 54.355

Per tant, el número base de manifestants és de
54.355.

A aquests manifestants, que formen el gruix de la marxa, cal sumar-hi els seguents:

1. Unes 200 persones que esperaven que arribessin les bandes de música i manifestants que precedien la capçalera oficial de la manifestació.   

2. Uns 750 persones (bandes de música i manifestants) que precedien la capçalera oficial de la marxa.   

3. Unes 500 persones que eren a la Plaça de la Catedral abans que hi arribés la capçalera.

En total, doncs, obtenim el nombre base de 55.805 manifestació. Si hi apliquem la fórmula de propagació d'errors obtenim un nombre mínim de 50.224 persones i un nombre màxim de 61.386 persones.