Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Feria de Abril: un globus punxat (informe)
  Contrastant
 

Abans d’explicar com s’han recollit les dades i com s’han elaborat, volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones que ens hi han ajudat, sense les quals no hauria estat possible dur a terme les medicions. Cal tenir en compte que en la recollida de les dades hi han participat 24 persones.

Com fèiem l'any passat, començarem insistint que el que calculem és el nombre màxim de visitants de la Feria, no pas el nombre de persones que hi van assistir, que segurament seria una xifra sensiblement inferior a la primera, ja que cal suposar que moltes persones visiten la Feria com a mínim dues vegades.

A) Recollida de dades

1. Les medicions s’han fet a tres llocs:

  • Entrada principal (El Real)
  • Entrada de Prim
  • Entrada de Bac de Roda.

2. Existia una quarta entrada (petita) per la qual entraven les persones que venien en autobús a la Feria (estava situada gairebé davant la parada d'autobusos, entre Bac de Roda i l'entrada principal). Com que controlàvem els autobusos quan passaven per Bac de Roda, la gent que hi entrava estava ja comptabilitzada.

Pel que fa als autobusos es tractava dels models més grans, és a dir, amb una capacitat màxima de 100 persones si eren plens. Quan passaven per Bac de Roda anotàvem si era ple, mig ple, etc. De vegades, quan era gairebé buit (una situació bastant habitual en determinats dies i determinades franges horàries), no era gens difícil de comptar les persones que hi viatjaven.

2. S’ha comptabilitzat el nombre de gent que entrava a la Feria en intervals de cinc i tres minuts, depenent de si la afluència era més o menys massiva. Hi ha hagut algun cas en què excepcionalment s'han fet medicions de 15', de 4' o de 10' ([dades brutes en format PDF] [dades brutes en format Word]). Concretament s'han fet:


-976 medicions de 5'
-289 medicions de 3'
-6 medicions de 15'
-2 medicions de 4'
-1 medicions de 30
-1 medició de 7 minuts

4. En la mesura que fos possible, s'intentava fer les medicions als primers 10 o 15 minuts de cada hora (de XX.00 a XX.15) i als darrers 10 o 15 de cada hora (de XX.45 a XX.00)

4. Cal destacar que les hores més controlades, és a dir, aquelles en què s'han mesurat el nombre de visitants durant 25 o 30 minuts, són aquelles en què l'afluència de visitants és més elevada (per exemple, dissabte 27 i 4 entre les 18h i les 02h de la matinada o diumenge 28 entre les 17,30 i les 20h de la tarda-vespre).

5. En total s'han mesurat 5.875 (97h 55') minuts. Si tenim en compte el temps total de la Feria i les tres entrades (137 h. x 3 portes x 60'= 24.660'), s'ha cobert un 23'82% del temps total.

5. Al quadre que hi ha a continuació el color negre indica les hores de què disposem un mínim de 10 o 15 minuts controlats. D'altra banda, el color vermell assenyala les hores en què la Feria és tancada.

ENTRADA PRINCIPAL

 

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

DV

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ENTRADA PRIM

 

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

DV

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ENTRADA BAC DE RODA

 

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

DV

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

B) Elaboració de les dades

Com que el que s’ha obtingut en el procés de recollida de dades només és una mostra del total d’hores que va durar la Feria, aquestes dades reals s’han hagut de projectar sobre les hores de les quals no disposem dades. És el que anomenem elaboració de les dades, i per dur-la a terme ens hem basat en els criteris següents:

1. La Feria va començar divendres 26 a les 16 hores i va acabar diumenge 5 a les 22.00 hores.

2. L’horari oficial de la Feria era el següent:

-Divendres 26 de 16h a 5h de l'endemà.

-Diumenge 28 i dimecres 1 de 10h a 2h de l'endemà.

-Dilluns 29, dijous 2 i divendres 3 de 16h a 2h de l'endemà.

-Dissabte 27 i dissabte 4 10h a 5h de l'endemà.

-Dimarts 30 de 16h a 5h de l'endemà.

-Diumenge 6 d’10h. a 22.00h.

4. Va ploure o plovisquejar en alguna hora, fet que queda reflectit als quadres de dades brutes.

5. S’ha dividit el dia en quatre franges horàries:

- Franja 1, de 10 a 16 hores.
- Franja 2, de 16 a 21 hores.
- Franja 3, de 21 a 24 hores
- Franja 4, de 00 a 02 hores o de 00 a 05 hores

6. Quan en una determinada hora es tenia un mínim de 10 minuts controlats de cada mitja hora, es projectava la mitjana de visitants per minut d'aquests 10' sobre els 30 minuts. Per exemple, si d'11,00 a 11,10 s'havien comptabilitzat 220 visitants, el nombre de visitants de la mitja hora compresa entre les 11.00 i les 11.30 seria de 660 visitants.

7. Si en una determinada hora es tenien només controlats 15 minuts (o 10 en alguns casos), s'ha optat per dues solucions:

a) Projectar el resultat de la mitja hora posterior si el nombre de visitants tendia augmentar o de la mitja hora anterior si tendia a disminuir. Així, si no disposàvem de dades entre les 17,30h i les 18,00h, projectàvem les dades de la mitja hora posterior, és a dir, la compresa entre les 18,00h i les 18,30h.

b) Projectar la mitjana de visitants per minut d'aquests 15 o 10' minuts al conjunt de l'hora. Per exemple, si s'havia controlat l'afluència de visitants entre l'1,15h i 1, 15h de la matinada, s'ha projectat la mitjana per minut d'aquests 15' al conjunt de l'hora (01-02), ja que és evident que a patir de dos quarts de dues de la matinada el nombre de visitants tendeix a baixar.

Queda clar, doncs, que amb aquesta manera de procedir ningú no ens podrà acusar de buscar els resultats menys favorables a la Feria.

8. Per a les hores de què no es disposava cap dada s’han projectat les dades existents de la manera següent:

8.1 Primer s’han agrupat els dies en quatre grups, tenint en compte les seves similituds:

a. Divendres 27 i dimarts 30 a la tarda.
b. Dissabte 27 i dissabte 4.
c. Diumenge 28 al matí i dimecres 1 al matí.
d. Dilluns 29 i dijous 2.

A continuació, s’han projectat el nombre de visitants de les hores de què es disposava dades a les mateixes hores dels dies del mateix grup en què no s'havien efectuat medicions. Per exemple, per omplir el buit de l'hora compresa entre les 14h i les 15h de diumenge 28 s'han projectat les dades de la mateixa hora de dimecres 1.

8.2 En casos en què no era possible de projectar les dades d'un altre dia, s'ha procedit d'aquesta manera:

8.2.1 En el cas de l'interval que va de d'11h a 12h del matí, s'ha optat per reduir un 30% la xifra de visitants de l'hora posterior (12-13).

8.2.2 En el cas de l'interval que va de 2h a 3h de la matinada, s'ha reduït un 50% el nombre de visitants de l'hora anterior (01-02).

8.2.3 En el cas de l'interval que va de 3h a 4h de la matinada, s'ha reduït un 25% el nombre de visitants de l'hora anterior (02-03).

8.2.4 En el cas de l'interval que va de les 00h a l'1 dels dies en que la Feria tancava a les 2h, s'ha optat en general de reduir un 25% la xifra de visitants de l'hora anterior (23-24).

8.2.5 Com que per a la darrera hora de cada dia (de 01 a 02 o de 04 a 05) no disposem de cap dada, hi hem adjudicat una xifra de visitants convencional (200 per cada entrada), perquè no creiem que gaire gent vagi a la Feria quan està a punt de tancar. Només en el cas de divendres 3 hi hem adjudicat una xifra de 500 perquè és molt possible que hi acudissin més visitants pensant que aquell dia la Feria tancava a les 5h. Hem fet aquesta excepció perquè vam mesurar els primers 10 minuts de l'entrada de Prim, i les nostres sospites es confirmaren.

9. En alguns casos excepcionals, per exemple, l'hora compresa entre les 17h i les 18h de dissabte 27 (entrada Bac de Roda), hem reduït en un 30% la xifra de visitants de l'hora posterior (18-19). D'aquesta manera, a diferència que hi haguéssim aplicat un altre criteri, s'obtenia una xifra que era congruent amb l'augment del nombre de visitants que es produeix respecte de l'hora anterior, sobretot a partir de 2/4 de 5, però que alhora era lleugerament inferior respecte de l'hora posterior.

10. Finalment, a l'hora que va de les 21h a 22h de divendres 26, hi hem adjudicat el mateix nombre de visitants que a l'hora següent (22h-23h). Hem preferit aquesta opció que no pas projectar-hi la xifra de visitants de divendres 3 perquè era massa baixa, tenint en compte que era el moment de la inauguració oficial.

C) Resultat

Un cop elaborades les dades segons els criteris exposats, obtenim un resultat de 455.056 visitants.