Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
17 de maig de 2006
Novetats  
   
La sàvia decisió de la FECAC de no donar la xifra de visites a la Feria de Abril, o bé es tracta d'una altra cosa?
Contrastant
   
 

A l'edició del dia 8 de maig de l'Avui, Albert Sáez fa el següent comentari sobre els organirzadors de la Feria de Abril:

Els organitzadors de la Fira d'Abril a Catalunya han decidit aquest any deixar d'alimentar la seva pròpia mentida i no han donat xifres artificials d'assistència. És una sàvia [la negreta és nostra] decisió perquè la seva legitimitat no provindrà en cap cas de subrogar-se una representativitat que no tenen sinó de catalitzar una expressió lliure i democràtica d'un importantíssim col·lectiu de ciutadans d'aquest país que comparteixen unes mateixes arrels i que no tenen cap motiu per renunciar-hi ni ningú els ho ha demanat mai. Esperem que aquest primer gest de realisme de la FECAC sigui el preludi d'una nova etapa en la qual entenguin que els monopolis, també els identitaris, són més propis del segle XIX que no pas del XXI. La Fira, ho hem dit a bastament, podria ser una expressió més de la cultura popular a Catalunya si els seus organitzadors deixessin de voler fer-ne un negoci privat a força d'intimidar els partits i les institucions fent-los sentir una por i una vergonya que no tenen per què sentir.

A més de constatar el fet novedós de la manca de dades d'assistència a la Feria per part de la FECAC, de qualificar la decisió de sàvia (en el sentit de prudent) i de desitjar que "aquest primer gest de realisme de la FECAC sigui el preludi d'una nova etapa", Albert Sàez hauria pogut preguntar-se per les raons d'aquest capteniment dels organitzadors de la Feria, perquè si no van oferir dades d'assistència a la Feria no és un fet casual ni producte d'una mena de caiguda del cavall. Hi ha dues causes que podia haver tingut en compte.

En primer lloc, aquestes dirigents sabien que hi havia un grup de persones ben visibles que estaven comptant el nombre de visites de la Feria i que, per tant, aquest recompte els podia deixar en entredit. En un article del dia 7 de maig de La Vanguardia, el periodista Luis Benvenuty ho expressava clarament:

Ayer, el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), Francisco García Prieto, no aventuró cifra de visitantes, su mejor aval. No dijo, como otros años, que han venido tres o cuatro millones porque sabe que hay una cuadrilla de profesionales contando el número de visitantes. Están contratados, y una de las condiciones de su contrato es no decir para quién trabajan. García Prieto nunca se tiraría a la piscina sabiendo que alguien prepara una rueda de prensa para intentar corregirle.

En segon lloc, hi ha una altra raó estretament lligada a l'anterior ("García Prieto nunca se tiraría a la piscina sabiendo que alguien prepara una rueda de prensa para intentar corregirle."): enguany la gestió de la Feria ha estat envoltada de polèmica, polèmica que el mateix president de la FECAC va atiar encara més el dia de la inauguració amb les seves afirmacions sobre les minories ("les majories són per triomfar i a les minories se les ha de fotre"). En aquest context, doncs, de descrèdit sobretot de la figura de García Prieto, obrir el front (també polèmic) de les dades assistència només hauria servit per empitjorar la seva imatge pública.

Per tant, encara que el mot savi pot ser sinònim de prudent o assenyat, per les seves connotacions potser hauria estat més adequat qualificar la decisió dels organitzadors de la Feria d'hàbil o astuta.