Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
13 de juliol de 2002
Novetats  
   
Visites al Fòrum (10-11 de juliol de 2004)
Contrastant
   
 

Volem dedicar les primeres línies de l'informe a agrair la gent que ens ha ajudat a fer el recompte d'assistents al Fòrum durant el darrer cap de setmana (10-11 de juliol de 2004). Tant als col·laboradors habituals que ho han fet en d'altres ocasions com als membres de l'Assemblea de Resistència al Fòrum que ens han donat un cop de mà vital per tal de dur a terme aquest recompte. Sense totes aquestes persones no hauria estat possible cobrir totes les eventualitats del cap de setmana ni hauríem pogut obtenir el grau de fiabilitat de les dades que presentem.

1. Metodologia

L'objectiu a assolir era situar una persona al costat de cadascun del conjunt de torniquets que hi ha a les dues zones d'entrades al Fòrum (Prim i Diagonal). En cadascuna d'aquestes entrades hi ha quatre conjunts de torniquets: un per a persones acreditades (gent amb passi de temporada, gent que participa en els diàlegs i treballadors) i tres per al públic en general. Cada conjunt de torniquets en té quatre (llevat dels d'acreditats de Diagonal que en té dos). Després de preparar la infraestructura, vam decidir de fer 42 torns de tres o quatre hores (de 10 a 14, de 14 a 17, de 17 a 20 i de 20 a 1 de la matinada). En total, vam participar en el recompte 28 persones.

El nombre de comptadors realment utilitzat fou inferior a l'estimat perquè, de fet, menys dissabte durant uns minuts a l'entrada de Prim i quan començava l'entrada nocturna, només funcionava un conjunt de torniquets per entrada. Per tant, com a mínim dues persones controlaven un mateix accés, fet que va facilitar la feina.

El recompte s'ha fet de la manera següent. Pel que fa al recompte, les persones que comptaven estaven situades en zones que els permetien fer la seva tasca sense cap dificultat. Menys en els moments de pluja a l'entrada de Diagonal, eren tot just a prop de la zona d'accés al Fòrum. Quant al nombre de medicions, se'n van realitzar com a mínim sis cada hora (de cinc minuts cadascuna). En els moments de pluja, concretament diumenge al matí, o a dos quarts de nou, l'inici de l'entrada nocturna, se'n van fer més. D'aquesta manera, es va cobrir el primer quart d'hora i el darrer. És a dir, es va comptar la gent que accedia al recinte durant la meitat del temps que hi vam ser. En el cas concret de diumenge al matí, les projeccions realitzades en el moments de pluja s'han fet a partir del criteri, com sempre d'altra banda, de no restar assistents. Així, sempre s'ha triat la xifra d'assistents més alta. Cal tenir en compte, però, que la diferència és mínima independentment del criteri utilitzat.

D'aquesta manera, les dades de la mitja hora que no hem comptat s'han obtingut a partir de projectar el primer quart en el segon i el quart en el tercer. O dit més planerament: s'ha multiplicat per dos la xifra obtinguda durant la mitja hora de recompte efectiu. En definitiva, es tracta del mateix mètode que vam utilitzar per comptar la Feria de Abril de 2002.

A causa de la dificultat de comptar el nombre exacte de persones amb passi de temporada que accedien al Fòrum per la porta d'acreditacions, hem fet la hipòtesi següent: hem establert que per cada 100 persones que entraven pels accessos del públic en general n'hi entraven 20 amb passi de temporada per l'entrada de Prim i 10 per l'entrada de Diagonal.

A causa de la dificultat de quantificar el nombre de participants en el Parlament de les Religions (que entraven per la porta d'acreditats), hem treballat a partir de la xifra oficial, és a dir, 7.700 participants. Tot i això, cal considerar que és molt probable que, per diverses raons, tots no hi assistissin.

A més, a l'hora de comptar les visites no van tenir present que la gent que va sortir del Fòrum per dinar a la zona propera la vam comptar dues vegades (quan va entrar al recinte i quan hi va tornar).

En definitiva, oferim la xifra més alta possible.

2. Les dades

Si voleu consultar les dades obtingudes, cliqueu al damunt d'aquest vincle (Prim i Diagonal). Hi trobareu una taula d'Excel amb totes les dades recollides durant el cap de setmana.

3. La presentació de les dades d'assistència hora per hora

A continuació reproduïm en el quadre següent les dades de dissabte 10 de juliol.

HORA

PÚBLIC PRIM

ACREDITATS PRIM

PÚBLIC DIAGONAL

ACREDITATS DIAGONAL

TOTAL
10-11
1141
228
1118
112
2599
11-12
1764
353
2474
247
4838
12-13
1302
260
1762
176
3500
13-14
626
125
634
63
1448
14-15
488
98
414
41
1041
15-16
638
128
590
59
1415
16-17
706
141
722
72
1641
17-18
924
185
1060
106
2275
18-19
1254
251
1034
103
2642
19-20
914
183
830
83
2010
20-21
935
187
999
100
2221
21-22
586
117
968
97
1768
22-23
204
41
616
62
923
23-24
56
12
92
9
169
24-01
0
0
0
0
0
TOTAL
11538
2309
13313
1330
28490

Tot seguit reproduïm el quadre de diumenge 11 de juliol.

HORA PÚBLIC PRIM

ACREDITATS PRIM

PÚBLIC DIAGONAL

ACREDITATS DIAGONAL

TOTAL
10-11
779
155
392
39
1365
11-12
1432
286
656
66
2440
12-13
843
169
364
36
1412
13-14
845
169
370
37
1421
14-15
464
93
490
49
1096
15-16
336
67
340
34
777
16-17
502
100
562
56
1220
17-18
510
102
600
60
1272
18-19
506
101
474
47
1128
19-20
466
93
354
35
948
20-21
470
94
579
58
1201
21-22
230
46
388
39
703
22-23
80
16
140
14
250
23-24
0
0
0
0
0
TOTAL
7463
1491
5709
570
15233

Si sumem els 28.490 de dissabte i els 15.233 de diumenge, obtenim que durant el cap de setmana el Fòrum ha rebut un màxim de 43.723 visites de públic amb entrades puntuals i de gent amb passi de temporada.

A aquesta xifra, s'han d'afegir els participants en el Parlament de les Religions. Hem rebaixat la xifra de diumenge perquè l'entrada de gent pels torniquets d'acreditats va minvar considerablement.

Dissabte 7.700
Diumenge 3.850

4. Màxim de visites

A partir de les dades obtingudes durant els recomptes efectuats, durant el cap de setmana del 10 i l'11 de juliol el Fòrum va rebre com a màxim un total de 55.273 visites.

5. Consideracions finals

Per acabar, volem fer diverses consideracions que creiem interessants. En primer lloc, com es desprèn del que comenta el Fòrum en remarcar que la setmana passada ha estat la setmana rècord pel que fa al nombre de visites, amb tota probabilitat el nombre de visites de dissabte 10 de juliol ha estat el més alt fins ara.

En segon lloc, la celebració del Parlament de les Religions ha originat una presència no habitual de persones que van als diàlegs del Fòrum. Per tant, ben segurament aquesta xifra de persones acreditades no es repetirà.

I, en tercer lloc, cal remarcar que el mal dia que va fer diumenge 11 de juliol va impedir que un nombre significatiu de persones es desplacés al recinte del Fòrum.