Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
9 d'agost de 2004
Novetats  
   
El nombre de visitants del Fòrum (2-8 d'agost de 2004)
Contrastant
   
  L'objectiu del recompte que presentem no és pas d'establir el nombre de visitants que han anat al Fòrum durant la setmana del 2 al 8 d'agost, sinó d'oferir-ne el nombre màxim.

1. Qüestions diverses

Un cop aclarida aquesta qüestió, passem comentar diversos aspectes que cal tenir en compte:

a. El Fòrum ha estat obert 90 hores durant la setmana.

b. Hem fet 71 recomptes de quinze minuts, set de trenta i dos de cinc, és a dir, hem estat comptant 1.285 minuts (vint hores i vint-i-cinc minuts). Això suposa el 23'80% del temps total que el Fòrum ha estat obert.

c. Per fer el recompte, hi hem estat de deu a un quart de quatre (dimarts, dijous i dissabte); de deu a dues (diumenge); de quatre a un quart d'onze (dilluns i dimecres) i de quatre a un quart de dotze (divendres).

d. Hi ha hores que no les hem calculades perquè el nombre de visitants era mínim (a partir d'un quart de quatre i, sobretot, a partir d'un quart d'onze de la nit).

e. Com en d'altres ocasions, hem mesurat el primer quart d'hora i el darrer de cada hora. És a dir, hem calculat la gent que entrava al Fòrum durant trenta minuts de cada hora. A la franja de 10-11, però, fèiem recomptes de 10 a 10.30 i de 10.45 a 11. I quan començava el torn de nit, fèiem de 20.30 a 21 i de 21 a 21.15.

f. Les projeccions s'han fet com sempre: el primer quart es projecta en el segon i el quart en el tercer. Dit més planerament: les dades obtingudes es multipliquen per dos.

g. De dilluns a divendres hi havia oberts dos accessos a l'entrada de Prim: un per al públic en general i un altre per a treballadors, acreditats i participants en els diàlegs. A l'entrada de Diagonal també hi havia dos accessos oberts: un per al públic en general i un altre per als treballadors. Dissabte, a partir de les dotze i fins a un quart de quatre com a mínim, el públic podia accedir pels dos accessos. Diumenge durant una hora i escaig va haver-hi quatre accessos oberts a l'entrada de Prim. Posteriorment, en van quedar els dos habituals.

h. Per projectar les tardes de dissabte i diumenge hem fet servir la tarda del dissabte 10 de juliol.

2. Les dades obtingudes i projectades

Les dades obtingudes es poden veure en els arxius en Excel Diagonal i Prim. A partir d'aquestes dades s'han elaborat els quadres que hi ha continuació.

2.1. Els matins

Tot seguit oferim els resultats obtinguts a partir de la projecció de les dades recollides a les entrades de Diagonal i Prim.

Quadre 1. Els matins a l'entrada de Diagonal

HORA DIMARTS DIJOUS
10-11
698
557
11-12
1.288
982
12-13
790
918
13-14
360
344
14-15
200
266
15-16
64
114
TOTAL
3.400

3.181

Quadre 2. Els matins a l'entrada de Prim

HORA DIMARTS DIJOUS
10-11
517
480
11-12
634
510
12-13
368
492
13-14
186
418
14-15
120
164
15-16
78
64
TOTAL
1.903
2.128

Per projectar als dies que no hi hem estat agafarem les millors dades: 2.128 per a Prim i 3.400 per a Diagonal.

2.2. Les tardes

Seguidament oferim els resultats obtinguts a partir de la projecció de les dades recollides a les entrades de Diagonal i Prim.

Quadre 3. Les tardes a l'entrada de Diagonal

HORA DILLUNS DIMECRES DIVENDRES
16-17
280
302
454
17-18
292
526
556
18-19
310
562
602
19-20
340
706
674
20-21
491
416
805
21-22
274
137
520
22-23
40
40
327
23-24
132
TOTAL
2.027
2.689
4.070

Quadre 4. Les tardes a l'entrada de Prim

HORA DILLUNS DIMECRES DIVENDRES
16-17
206
384
376
17-18
278
582
380
18-19
344
416
468
19-20
254
352
372
20-21
345
319
508
21-22
162
170
202
22-23
40
40
312
23-24
165
TOTAL
1.629
2.263
2.783

Com en el cas dels matins, triarem per projectar la millor tarda: 2.263 per a Prim i 2.689 per a Diagonal. Cal remarcar que si comparem les tardes de dimecres i de divendres fins a dos quarts de nou hi va anar una mica més de gent divendres que dimecres (4.210 divendres per 4.074 dimecres). Però, evidentment, les tardes de dimarts i de dijous són més semblants a la de dimecres que no pas a la de divendres.

2.3 El càlcul de visitants diaris (de dilluns a divendres)

Després d'haver ofert les dades parcials, presentarem el quadre següent, on hi ha el nombre màxim de visitants.

Quadre 5. Nombre màxim de visitants que entren per Diagonal

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
MATÍ

2.563

3.400

3.400

3.181

3.400

TARDA

2.027

2.689

2.689

2.689

4.070

TOTAL

 

4.590

6.089

6.089

5.870

7.470

La xifra del matí de dilluns s'obté mitjançant una regla de tres a partir del dia que la diferència entre assistents al matí i a la tarda és més gran (dimarts i dimecres).

Quadre 6. Nombre màxim de visitants que entren per Prim

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
MATÍ 1.531 1.903 2.128 2.128 2.128
TARDA 1.629 2.263 2.263 2.263 2.783
TOTAL 3.160 4.166 4.391 4.391 4.911

La xifra del matí de dilluns s'obté mitjançant una regla de tres a partir del dia que la diferència entre assistents al matí i a la tarda és menor (dimecres i dijous).

Per acabar, el quadre 7 és el resultat de la suma del quadres anteriors i mostra el nombre màxim de visitants que van anar al Fòrum de dilluns a divendres.

Quadre 7. Nombre màxim de visitants al Fòrum (de dilluns a divendres)

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
DIAGONAL
4.590
6.089
6.089
5.870
7.470
PRIM
3.160
4.166
4.391
4.391
4.911
TOTAL
7.750
10.255
10.480
10.261
12.381

Per tant, durant els primers cinc dies de la setmana van passar pel Fòrum 51.127 visitants com a màxim.

2.4. El matí de dissabte

A continuació oferim els resultats obtinguts a partir de la projecció de les dades recollides a les entrades de Diagonal i Prim.

Quadre 8. Projecció a partir de les dades del matí

HORA PRIM DIAGONAL
10-11
522
1.113
11-12
1.212
1.530
12-13
858
1.162
13-14
656
518
14-15
372
348
15-16
218
184
TOTAL
3.838
4.885

2.5. Com fem la projecció de la tarda de dissabte

Per calcular la tarda de dissabte, hem projectat les dades del dissabte 10 de juliol, sens dubte un dels millors dissabtes pel que fa al nombre de visitants (potser el millor fins ara). L'afluència de gent del dissabte passat fou menor que la del 10 de juliol. En concret, per l'entrada de Diagonal hi va entrar un 25'44% menys de gent i per l'entrada de Prim un 31'78% menys. A l'hora de projectar les dades hem reduït el tant per cent i l'hem deixat en un 15% menys a Diagonal i un 22% menys a Prim.

Si passem a les dades, el dissabte 10 de juliol van entrar 5.917 visitants per l'entrada de Prim de dos quarts de quatre a les onze. Un cop feta la projecció, obtenim que dissabte hi van passar com a màxim 4.615 persones. Pel que fa a l'entrada de Diagonal, el dissabte 10 de juliol hi van entrar 6.734 visitants durant el mateix període de temps. Si fem la projecció, obtenim que dissabte hi van passar 5.592 persones.

2.6. El nombre màxim de visitants de dissabte

El quadre 9 mostra els resultats obtinguts a cada entrada.

Quadre 9. El nombre màxim de visitants de dissabte

  PRIM DIAGONAL
MATÍ

3.838

4.855

TARDA

4.615

5.592

TOTAL

8.453

10.347

Per tant, dissabte van anar al Fòrum 18.800 visitants.

2.7. El matí de diumenge

A continuació oferim els resultats obtinguts a partir de la projecció de les dades recollides a les entrades de Diagonal i Prim.

Quadre 10. Projecció a partir de les dades del matí

HORA PRIM DIAGONAL
10-11
278
1.373
11-12
1.140
1.762
12-13
926
1.134
13-14
634
616
TOTAL
2.978
4.885

2.8. Com fem la projecció de la tarda de diumenge

L'afluència de gent del diumenge passat fou menor que la de dissabte 10 de juliol. En concret, per l'entrada de Diagonal hi va entrar un 18'42% menys de gent i per l'entrada de Prim un 29'74% menys. A l'hora de projectar les dades hem reduït el tant per cent a l'entrada de Prim i l'hem deixat en 20%. En canvi, hem mantingut el 18'42% de Diagonal perquè pel matí, com ja hem dit, durant una estona l'entrada de Prim va estar tancada al públic (només hi entraven participants en el Festival Mundial de la Joventut), fet que va ocasionar que el percentatge d'entrades respecte del dia 10 de juliol augmentés (en entrar tothom per una sola entrada).

Si passem a les dades, el dissabte 10 de juliol van entrar 6.217 visitants per l'entrada de Prim de les onze a les dues. Un cop feta la projecció, obtenim que dissabte hi van passar com a màxim 4.974 persones. Pel que fa a l'entrada de Diagonal, el dissabte 10 de juliol hi van entrar 7.325 visitants durant el mateix període de temps. Si fem la projecció, obtenim que diumenge hi van passar 5.976 persones.

2.6. El nombre màxim de visitants de diumenge

El quadre 11 mostra els resultats obtinguts a cada entrada.

Quadre 11. El nombre màxim de visitants de dissabte

  PRIM DIAGONAL
MATÍ

2.978

4.885

TARDA

4.974

5.976

TOTAL

7.952

10.861

Així doncs, diumenge van anar al Fòrum 18.813 visitants com a màxim.

3. Els participants en els diàlegs.

Per calcular el nombre de participants, hem establert la hipòtesi que són el 15% dels qui van entrar per l'entrada de Prim de dilluns a divendres i el 10% dels qui hi van entrar dissabte.

Quadre 12. Càlcul dels nombre de participants en els Diàlegs

  ENTRADES PRIM DIÀLEGS
DILLUNS-DIVENDRES
21.019
3.153
DISSABTE
8.453
845
TOTAL
3.998

Per tant, com a màxim van entrar 3.998 participants en els diversos diàlegs.

4. Participants en el Festival Mundial de la Joventut

Segons que recull la premsa, dissabte van arribar uns 3.000 joves a Barcelona i ahir el nombre arribava a 4.000. Considerarem que tots van anar al Fòrum, és a dir, que 7.000 joves van anar dissabte i diumenge al recinte del Besòs.

5. El nombre total de visitants durant la setmana del 2 al 8 d'agost

El quadre següent recull totes les dades parcials.

Quadre 13. Nombre total de visitants

  NOMBRE DE VISITANTS
DILLUNS-DIVENDRES
51.127
DISSABTE
18.800
DIUMENGE
18.813
DIÀLEGS
3.998
FESTIVAL MUNDIAL
7.000
TOTAL
99.738

En total, doncs, durant la setmana del 2 al 8 d'agost han passat com a màxim 99.738 persones.