Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació del 22 de març: El Periódico de Catalunya o la profecia que s'autocompleix
   
  Contrastant
   
 

En aquest article volem comentar que EPC del dia 23 de març publicava a la pàgina 22 un mapa de la zona per on va transcórrer la manifestació convocada per la Plataforma Aturem la guerra en què argumentava com s'arribava a la xifra de persones que assistiren a la marxa ("unas 530.000") i que a la portada hi havia un peu de foto que no reflectia el que va passar.

La xifra que ofereix EPC sorprèn perquè es superior a la de Guàrdia Urbana de Barcelona, que va calcular que es van manifestar mig milió de persones. Sorprèn perquè hem repetit reiteradament que les xifres que ofereix la Guàrdia Urbana no són creïbles. I aquesta dada, mig milió, torna a ser una xifra inflada ja que no es correspon amb cap criteri matemàtic ni es basa en les dades factuals.

1. Situació de l'inici de la manifestació i de la cua

A la portada del diari surt el peu de foto següent:

La cua de la marxa era a la plaça d'Espanya (en primer terme) quan la capçalera ja arribava al Pla de Palau, amb tot el Paral·lel ocupat.

Aquesta descripció de la manifestació no s'ajusta a la realitat. Per demostrar-ho, aportarem dues dades. En primer lloc, a les 17.50 l'inici de la manifestació era al carrer de Santa Madrona i la cua a Plaça Espanya. Part davant del gruix de la manifestació vam comptar que hi havia 200 persones. En segon lloc, l'inici de la manifestació va arribar a les 18.14 a la plaça Colon i la cua, en aquells moments, era entre l'avinguda Mistral i el carrer Lleida. De fet, la cua va arribar a l'avinguda Mistral a les 18.10 i al carrer Lleida a les 18.28. Així doncs, queda clar que la capçalera no era a plaça Palau i també és evident que l'avinguda del Paral·lel no estava del tot ocupada quan l'inici de la manifestació va arribar a la plaça Palau.

2. El recompte d'El Periódico de Catalunya

EPC aporta els números següents a partir de considerar que "es calcula 3 persones per cada m2":

 
ESPAI
ÀREA
COMENTARIS
PERSONES
Paral·lel
3.100m x 25 m
sense comptar les voreres
230.000
Passeig Colom
1.300m x 60m
Inclou el passeg de Josep Carner (es desompta la zona de palmeres i parterres)
235.000
Pla de Palau
200m x 110m
65.000
TOTAL
532.500

 

A més hi afegeix el comentari següent: "A aquesta xifra s'hi haurien d'afegir les pesones que circulaven per les voreres i que estaven concentrades a les cantonades adjacents."

S'han de matisar cinc aspectes d'aquest quadre: la llargada de la manifestació, la densitat, les mesures, la descripció de la crònica i la descripció d'on hi havia manifestants.

Pel que fa a la llargada, ja hem dit que podem precisar dos moments que serveixen per determinar-la: d'una banda, a les 17.50 l'inici era al carrer Santa Madrona i la cua sortia de plaça d'Espanya i, d'altra banda, a les 18.14 l'inici arriba a la plaça de Colom i la cua acaba de passar per l'avinguda Mistral.

Quant a la densitat, en els dos moments que precisem, la manifestació era bàsicament mòbil. I, segons les nostres dades, en cap zona no arribava a les tres persones per metre quadrat. EPC, en canvi, atribueix tres persones per metre quadrat a 177.500 metres quadrats. Per entendre'ns: si tenim present que un passeig de Gràcia té 72.437 metres quadrats útils, la superfície ocupada per la manifestació segons EPC equival a gairebé dos passejos de Gràcia i mig.

Si analitzem les mesures que proporciona el diari, cal dir que hi ha errors greus en el càlcul de les superfícies. A continuació farem un quadre en què posarem les nostres dades:

 

ESPAI
ÀREA TOTAL
ÀREA ÚTIL
Plaça Palau 173m x 94m= 16.262 m2
15.449 m2

Passeig Colom

Palau-Via laietana

Via Laietana-Rambla

 

 

156m x 39m= 6.084 m2

650m x 45'5= 29.575 m2

 

 

5.780 m2

28.096 m2

Plaça Colom 31m de radi menys 10m de l'estàtua de Colom
2.705 m2
Josep Carner 120m x 41m= 4.920 m2
4.150 m2
Plaça de les Drassanes 56m de radi menys 22 de l'interior
8.331 m2

Paral·lel

Drassanes-Llançà

Llança-Plaça Espanya

 

2.037m x 24m= 48.888

137m x 30m= 4.110

 

48.888 m2

4.110 m2

TOTAL
117.559 m2

Abans de continuar cal fer diversos comentaris. En primer lloc, l'àrea útil s'estableix restant el 5% a l'àrea total. En segon lloc, no hem tingut en compte els vint metres de la vorera que hi ha davant de la Delegación del Gobierno perquè la policia l'havia inutilitzada com a mesura de seguretat i hem calculat els metres quadrats dels porxos com si estiguessin ocupats. I, en tercer lloc, hem restat el triangle, que fa 81 metres de llarg i 19 metres d'ample, del passeig Josep Carner.

A continuació, elaborem un quadre en què posem les dades d'EPC i les nostres per tal de comparar-les:

 

ESPAI
CONTRASTANT
EPC
%
Plaça Palau
15.449 m2
22.000 m2
+42%
Passeig Colom
49.062 m2
78.000 m2
+59%
Paral·lel
52.998 m2
77.500 m2
+46%
TOTAL
117.559 m2
177.500 m2
+51%

 

A partir del quadre es veu clarament que l'àrea atribuïda per EPC és un 50% superior a la nostra. Sego ns els nostres càlculs, l'àrea que atribueix EPC a la manifestació és de 117.559 metres quadrats, és a dir, hi ha una diferència de 59.941 metres quadrats. Això fa que, si seguim el criteri d'EPC, el nombre de manifestants fou de 352.677. Per tant, lluny dels 532.500.

Pel que fa a la descripció, els autors de la crònica periodística escriuen que:

El Paral·lel es va mostrar com un carrer molt òptim per a concentracions humanes d'aquesta envergadura. No només per l'amplitud de l'avinguda, que permetia certa comoditat física als manifestants, sinó també per l'ambient de complicitat del veïnat, que va inundar els balcons de llençols lancs i va aplaudir la marxa des dels finestrals.

Els periodistes parlen de "certa comoditat física" és a dir, els manifestants estaven, com a mínim, relativament còmodes. Creiem que aquesta afirmació no es pot mantenir si s'atribueix una densitat de tres persones per metre quadrat. A més, una fotografia de Pere Batlle mostra que a la part superior de l'esquerra hi ha uns metres amb una densitat molt baixa i la part central de l'esmentada fotografia posa de manifest que la densitat de l'àrea ocupada no és de tres persones per metre quadrat.

Per acabar, hem de dir que la descripció que es fa de les cantonades del recorregut no coincideix amb el que vam veure perquè no havia ningú en el tros que va de plaça d'Espanya a la plaça Colom, que era on teníem gent observant la manifestació. A l'avinguda del Paral·lel hi havia gent que esperava la manifestació, o que esperava d'incorporar-s'hi, a la vorera, però no pas a les cantonades dels carrers adjacents. L'únic carrer per on baixava gent que s'incorporava a la marxa era el carrer de Sant Pau. En aquest sentit, podem aportar algunes dades que serveixen per evidenciar que el flux no fou extraordinari. Per exemple, entre les 17.50 i les 17.55 hi passaren 197 persones, és a dir, prop de 40 per minut. O entre les sis i les sis i cinc hi passaren 150, és a dir, 30 per minut. O entre les 18.25 i les 18.30 hi passaren 104, és a dir, 21 per minut.

3. Conclusió

EPC no reflecteix el que va passar sinó que construeix una hipòtesi que li permeti de demostrar que es van manifestar més de mig milió de persones. És a dir, el quadre que serveix per argumentar l'assistència no és res més que el resultat d'una profecia que s'autocompleix. Cal demostrar que hi va haver més de mig milió i es fa el que sigui perquè surti aquesta xifra. Per aconseguir-ho, s'elabora la hipòtesi que gairebé tot el recorregut oficial és ple, s'augmenta la longitud i l'amplada dels carrers i es calcula una densitat inflada al llarg de tot el recorregut. El resultat és evident: s'aconsegueix arribar a la xifra que es desitja.