Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Un mètode més precís per calcular manifestants
  Una millora en el recompte de manifestants
Contrastant
 

Dos lectors de CONTRASTANT ens han escrit per mostrar-nos una deficiència en el mètode de comptar els assistents a una manifestació. Segons aquests lectors, hem d’utilitzar un concepte que no hem tingut en compte: la propagació d’errors. Ens criticaven, en concret, l’excessiva concreció de la xifra de manifestants (per exemple, no més de 791 manifestants a la manifestació convocada per la CAL el dia de Sant Jordi), aconseguida partir de dades empíriques que no permeten assolir aquesta precisió en les xifres.

Creiem convenient abans de continuar de precisar el següent:

La nostra intenció no és pas oferir la xifra exacta de manifestants, xifra que és, d’altra banda, impossible de calcular. Només pretenem donar una xifra el més aproximada possible a la xifra real, ja que els nostres objectius prioritaris són qüestionar determinades xifres oficials, es tracti o no de fonts oficials, i criticar determinades pràctiques periodístiques. És per això que sovint hem donat una xifra que abraça un nombre mínim i un nombre màxim (evidentment, sempre teòric). És cert, però, que el text que ha tingut més repercussió de tots els que hem fet, Com es poden encabir 900.000 persones en 54.180 metres quadrats? vam donar una xifra exacta, sense màxims ni mínims. Ho vam fer per dues raons: d’una banda, la xifra que oferíem era a anys llum de la xifra oficial i, d’altra, si haguessim ofert el ventall de xifres, la xifra de dues persones per metre quadrat hauria estat la màxima possible, raó per la qual la xifra real de manifestants hauria resultat inferior als 108.360 que vam oferir. La xifra de 108.360 ja resultava prou sorprenent, fet que permetia no haver de dir que era la xifra màxima possible.

S’ha de considerar que la xifra que oferim (o la xifra més alta que oferim) és sempre el nombre màxim d’assistents. És a dir, com que és evident que la precisió exacta és impossible, la xifra que aportem és la que beneficia més els manifestants.

Com hem dit moltes vegades, a l’hora de calcular els assistents a una manifestació cal tenir en compte dues variables: l’espai i la densitat.

Amb el mètode que tenim per calcular l’espai, podem afirmar que el marge d’error de l’àrea que establim no supera el 2%.

Pel que fa a la densitat, aquesta variable és sens dubte la dificultat objectiva més difícil de superar. Fins ara hem apujat lleugerament la densitat per no oferir una xifra menor de la real. En el fons es tracta d’una variant casolana de la propagació d’errors. Ara, però, amb la fórmula de la propagació d’errors podrem ser molt més precisos. A partir d’aquesta densitat més precisa hi aplicarem un 10% de marge d’error, amb la qual ens aproparem més a la xifra real.

Un cop aclarides aquestes qüestions bàsiques, presentarem la nova manera de calcular els manifestants. Per calcular el nombre de manifestants seguirem quatre pases:

Calcular el nombre de manifestants a partir de les variables obtingudes: A x B, on A és l’àrea i B és la densitat.

L’aplicació de la fórmula de la propagació d’errors, que permet d’obtenir C:

C= sqrt [(a/A)^ 2 + (b/B)^ 2], on sqrt és arrel quadrada.

En principi, i com hem dit, a és el 2% d’A i b és el 10% de B. Per tant, llevat que no diguem el contrari, C serà una constant, un valor fix: 0’102.

Multiplicar el resultat AxBxC.

4. El resultat anterior se suma i es resta a l’obtingut en el pas 1. Així, si sumem el resultat obtingut a 3. al total d’1., aleshores obtindrem el nombre màxim d’assistents. I si restem el resultat obtingut a 3. del total d’1., llavors obtindrem el nombre mínim de manifestants.

Si apliquem el que hem dit a un cas real, per exemple, la manifestació anteriorment comentada convocada per la CAL, obtindrem aquestes dades a partir de considerar que l’espai ocupat era de 633 metres quadrats i la densitat mitjana de 1’25 persones per metre quadrat:

A: 633

a: 12’66

B: 1’25

b: 0’125

Si multipliquem A per B, obtenim la xifra base: 791 manifestants. Si apliquem la constant per a la propagació d’errors (0’102), obtenim que C és igual a 81. Llavors, la graella es mou entre un màxim de 872 manifestants i un mínim de 710.