Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
18 de juliol de 2005
Novetats  
   
El diferent tractament de les xifres de manifestantsa la manifestació "¡Necesitamos agua!" (Múrcia, 14 de juliol de 2005)
Contrastant
   
 

La manifestació celebrada a Múrcia el 14 de juliol de 2005 amb el lema de "En defensa del trasvase Tajo-Segura. Necesitamos agua" permet analitzar com aborden els diaris publicats a Catalunya el problema de la quantificació del nombre de manifestants que hi assistiren.

1. Oferir totes les xifres de què es disposa

És el cas, per exemple, d'El Mundo i de La Vanguardia:

La concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo-Segura congregó ayer a 200.000 personas, según los organizadores, y 75.000, según la Delegación del Gobierno en Murcia, mientras que la policía municipal cifró la asistencia en 400.000. (EM)

Los organizadores cifraron la asistencia a la masiva marcha en más 200.000 personas, cifra que la delegación del Gobierno rebajó hasta las 75.000 y la policía municipal subió hasta las 400.000. (LV)

EM i LV deixen la tria de la xifra correcta en mans dels lectors/de les lectores, que no tenen elements per decidir quina és la xifra real de manifestants.

Així, EM titula que "Decenas de miles de personas reclaman más agua para Murcia" i subtitula que " Los líderes 'populares' con Rajoy, Camps y Valcárcel encabezan una multitudinaria marcha mientras el PSOE se descuelga y les acusa de politizar la convocatoria". EM, doncs, assumeix que la manifestació fou "multitudinaria" en anar-hi "d ecenas de miles de personas". D'altra banda, sembla que el nombre de manifestants de Lv fou inferior perquè, tot i que titula que hi hagué una "Multitudinaria manifestación en Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura", posteriorment afirma en el text que "El sofocante calor que se vivió ayer en las calles de Murcia no fue un elemento disuasorio de los miles de personas que se manifestaron por calles de Murcia".

Cal remarcar que els diaris no assenyalen que la xifra de la policia municipal de Múrcia és impossible, entre d'altres raons, perquè, segons l'INE, a 1 de gener de 2004 la ciutat de Múrcia tenia 398.815 habitants. Atès que segons EM "Los asistentes llegaron en más de 500 autobuses [és a dir no més de 30.000 viatgers] de toda la región, con bocadillos y botellas de agua para combatir el calor", si fem cas de la xifra de la policia municipal aleshores caldria admetre que 368.815 manifestants eren habitants de la capital murciana, és a dir, el 92'48% de la població, dada impossible de defensar.

També convé remarcar que la xifra oferta per la policia municipal de Múrcia és la xifra més alta que aporta una font informativa. En concret, és el doble de la que va oferir l'organització, que de fet és una xifra que mai cal tenir en compte perquè no té cap credibilitat atès que l'organització sempre infla el nombre d'assistents a un acte massiu de qualsevol mena.

2. No fer cas d'una dada de què disposa

El País no fa cas de la xifra que aporta l'organització i només ofereix la de la policia municipal i la de la Delegació del Govern espanyol:

La marcha -que concentró a 400.000 personas, según la policía local, y a 75.000, según la Delegación del Gobierno- recorrió el centro de la ciudad bajo el lema "¡Necesitamos agua!".

D'una banda, s'ha de remarcar que és estrany que un diari no ofereixi la xifra dels organitzadors. D'altra, la raó per la qual EP no es fa ressò de la xifra de l'organització no és clara. Aquesta raó, òbviament, no pot ser la manca de versemblança perquè la policia municipal xifra el nombre de manifestants en el doble (de 200.000 a 400.000 personas).

EP també deixa en mans dels lectors/de les lectores l'establiment de la xifra de manifestants a partir d'una forquilla amplíssima: el nombre d'assistents oscil·la entre els 75.000 i els 400.000. El subtítol "Decenas de miles de murcianos salen en defensa del trasvase del Tajo-Segura" tampoc no ajuda gaire a arribar a la xifra de manifestants reals (suposant, és clar, que realment s'hagués arribat a 75.000 manifestants).

3. Qüestionar una xifra de què es disposa

El Periódico de Catalunya titula "Marxa massiva a Múrcia per l'aigua del Tajo" i en el subtítol assumeix la xifra dels organitzadors ("Rajoy va participar en la manifestació, que va reunir prop de 200.000 persones"). Creiem que no insistir en la manca de credibilitat de la xifra que assumeix EPC ja que l'organització sempre infla les dades.

EPC recull les tres dades que oferiren les fonts informatives, però en critica una:

La marxa va col.lapsar el centre de la capital murciana amb un nombre de participants molt pròxim als 200.000 que van calcular els organitzadors. La Delegació del Govern va rebaixar la xifra a 75.000, i la Policia Municipal, a les ordres d'un alcalde del PP, la va elevar a 400.000.

En la notícia es qüestiona indirectament la xifra que ofereix la policia municipal perquè està "a les ordres d'un alcalde del PP". Sens dubte, és molt interessant que es qüestioni una xifra que és impossible, sobretot, si l'ofereix una font oficial. Mai no hem trobat, però, que EPC afirmi que la Guàrdia Urbana de Barcelona estigui "a les ordres d'un alcalde del PSC". Per exemple, en actes festius EPC assumeix la xifra que ofereix la Guàrdia Urbana sense qüestionar-les i en cap moment no s'esmenta la subordinació del cos policial al poder polític.