Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Manifestació de professors (17-5-01)
Contrastant
   
 

La manifestació convocada pels sindicats d’ensenyants de Catalunya permet comprovar un cop més la diferència entre les xifres donades per organitzadors, Guàrdia Urbana i, fins i tot, un mitjà de comunicació. Segons la Guàrdia Urbana, hi assistiren 5.000 persones i, segons els sindicats, 22.000. La diferència, doncs, és notable.

Segons els nostres comptes, els assistents no ultrapassaren els 8.439. El quadre següent mostra les nostres dades de l’ocupació del carrers Via Laietana i Sant Jaume:

 

CARRER

DISTÀNCIA

DENSITAT

NOMBRE

FONTANELLA-CAMBÓ

 

138x11m*

 

1’25

 

1.898

CAMBÓ-ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

 

172x8,6m

 

1

 

1479

ENFINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA-PLAÇA BERENGUER

 

298x10’25m

 

1

 

3.055

PLAÇA BERENGUER-

PLAÇA DE L’ÀNGEL

 

62x13m

 

1’5

 

1.209

SANT JAUME-DAGUERIA

89x6m

1’25

668

PLAÇA SANT JAUME

 

 

130

 

*Cal tenir en compte que els manifestants no ocupaven la calçada de Via Laietana d’una manera uniforme. Així, si bé en gran part del recorregut el carril situat al costat de la vorera esquerra era buit, hi havia trams en què o bé aquest carril era ple, o bé hi havia un carril i la meitat d’un altre buits. Aquesta és la raó fonamental de les diferències d’amplada que es poden observar al quadre.

A continuació veurem com reflecteixen els diaris catalans o amb edició catalana la manifestació

DIARI

FONT

NOMBRE

NOMBRE PROPI

El País

Sindicats

25.000

Entre 15.000 y 20.000

La Vanguardia

   

"unos 8.000 docentes" més "más de un millar de interinos y substitutos"

El Periódico de Catalunya

Guàrdia Urbana

Sindicats

Unes 5.000

"Els sindicats convocants van multiplicar la xifra [...] per quatre"

 

Avui

Guàrdia Urbana

Sindicats

5.000

més de 20.000

 

El Mundo

Guàrdia Urbana

Sindicats

Unes 5.000

22.000

 

ABC

Sindicats

Més de 22.000

 

 

En primer lloc, cal fer notar que l’únic diari que aporta dades pròpies és La Vanguardia: més de 9.000 manifestants entre professors i interins, segons el diari. Dades, certament, molt semblants a les nostres. També cal remarcar com El Periódico de Catalunya afirma que la Guàrdia Urbana "va fer una estimació clarament a la baixa", valoració crítica cap a les estimacions de la Guàrdia Urbana que seria convenient que també s’expressés, per exemple, quan aquest organisme infla l’assistència a determinades manifestacions.