Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Vaga General: manifestació a Barcelona
Barcelona 20/06/02
   
  CONTRASTANT
   
 

Segons els nostres càlculs, a la manifestació del 20-J celebrada en el Passeig de Gràcia hi van participar entre 78.533 i 95.985 manifestants.

En primer lloc, cal dir que malgrat la impressió que el Passeig de Gràcia és uniforme en realitat un estudi acurat de l'esmentat passeig implicaria un recompte complicat a l'hora de determinar les diferents àrees de les voreres i dels laterals. Entre d'altres, per les següents raons: existència o no de parterre, diferents amplàries dels laterals i diferents amplades de les voreres.

En segon lloc, hem simplificat el recompte i hem establert 5 amplades iguals al llarg del passeig (la referència de l'esquerra i la dreta del passeig està presa a partir de l'entarimat situat a la confluència Passeig de Gràcia/Ronda de Sant Pere des d'on van parlar els sindicalistes):


ZONA METRES

METRES

Vorera esquerra (VE)

10 m

Lateral esquerre (LE)

5m

Carril central (CC)

17,8m

Lateral dret (LD)

5m

Vorera dreta (VD)

10m

 

En tercer lloc, van calcular les densitats illa a illa. Com que les illes de l'Eixample són bàsicament iguals, a partir de les dades que van recollir es pot calcular una densitat mitjana. A continuació reproduïm el quadre amb totes les dades:

CARRER

VE
LE
CC
LD
VD

Ronda St. Pere - Gran Via

0'50

1
2,50
2,50
2,50

Gran Via - Diputació

0,25

1
1,25
1,25
0,25

Diputació- C. de Cent

0,25

1,25
1,50
1,25
0,25

Consell de Cent - Aragó

0,75

1,50
1,50
1,50
1
Aragó - València
0,75
1,25
1,75
1,50
1
València - Mallorca
1
1,25
2
1,50
1,75
Mallorca - Provença
1
1,50
2
1,50
1,75
Provença - Rosselló
0,25
0,25
1,75
0,50
0,50
Rosselló - Diagonal
0,50
0,50
3
1,25
0,75
Densitat Mitjana

0,583

1'056
1'917
1'417
1'083

Per acabar, queda per fer el càlcul de la gent que hi havia al passeig de Gràcia. Només resta una variable més: l'esmentada via té 1.250 metres de longitud. Veiem, doncs, el nombre de persones que hi havia en cada zona.

 

ZONA

AMPLADA

LONGITUD
DENSITAT
PERSONES

(VE)

10 m

1.265
0'583
7.375

(LE)

5m

1.265
1'056
6.679

(CC)

17,8m

1.265
1'917
43.165

(LD)

5m

1.265
1'417
8.963
(VD)

10m

1.265
1'083
13.700

Per tant, en el passeig de Gràcia hi hagué com a número base 79.882 manifestants.

Cal tenir en compte, però, que uns quants milers de persones convocades per la Campanya contra l'Europa del Capital, CGT, el Procés de Vinaròs, etc. van sortir des dels Jardinets de Gràcia i van fer un recorregut paral·lel per Diagonal (carril central) i Pau Claris. D'altra banda, també s'ha de comptabilitzar la gent que hi havia fins al voltant del Llapis en el moment de fer la medició (18'56 hores).

 

ZONA

PERSONES

Llapis

2.400

Diagonal-Pau Claris
4.977

TOTAL

7.377

Si sumem aquests 7.377 manifestants a la xifra base anterior (79.882), obtenim 87.259 manifestants. Si hi apliquem la fórmula de propagació d'errors, obtenim un nombre de mínim de 78.533 manifestants i un nombre màxim de 95.985

Finalment, tan aviat com pugueu contestarem el fal·laciós comunicat emès ahir per la Delegación del Gobierno

.