Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
22 de juny de 2004
 
   
Quan les eleccions espanyoles esdevenen "eleccions generals" a Catalunya Ràdio
Contrastant
 

 

 

El diumenge 13 de juny de 2004, en el butlletí informatiu de les 10 del matí de Catalunya Ràdio, el redactor de la notícia que ara comentem afirma que el secretari general de CiU, Artur Mas, va dir, en ser entrevistat després de votar a les eleccions per al parlament europeu, que en un futur les eleccions europees seran més importants que les eleccions "generals". Tot seguit sentim un tall de veu amb les paraules de Mas. Aquest diu que les eleccions europees en un futur seran més importants que les eleccions "espanyoles". Observem que el redactor de Catalunya Ràdio ha canviat el sintagma "eleccions espanyoles" pel sintagma "eleccions generals".

"General"", segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, vol dir "Que concerneix la totalitat d'un cos, d'una societat, d'una organització, etc.". "General", doncs, s'oposa a "parcial" o a "particular". Per al redactor de la notícia, la totalitat és Espanya i Catalunya és una part d'aquesta totalitat. A Catalunya, per tant, li correspondria el qualificatiu "parcial" o "particular". Per això considera que "eleccions generals" és el mateix que "eleccions espanyoles", ja que les eleccions espanyoles són les eleccions on participa la totalitat de la qual formen part els catalans..

Quan Mas utilitza la sintagma "seleccions espanyoles" fa un ús neutre de la llengua, ens diu simplement de quines eleccions parla. En canvi, quan el periodista canvia "espanyoles" per "generals" fa dues coses. D'una banda, substitueix la informació per l'opinió: pel redactor, les eleccions generals són les espanyoles. D'una altra banda, contribueix a la recreació del nacionalisme espanyol recordant als oients catalans que pertanyen al cos, a la societat, a l'organització anomenada Espanya. No és un cas estrany atès que és molt freqüent que la ideologia del periodista impregni la informació als mitjans de comunicació de masses.

Un cop constatat que s'ha produït aquest canvi, cal preguntar-se qui n'és l'artífex. Pot ser que l'operació sigui perfectament conscient i que respongui a unes directrius -que el mitjà qualificaria d'estil i nosaltres de polítiques- del mitjà, en aquest cas Catalunya Ràdio. Però també pot ser que l'alteració hagi estat introduïda de manera inconscient pel redactor de la notícia perquè en el seu univers mental "generals" i "espanyoles" són sinònims quan es parla d'eleccions. En aquest cas es tractaria d'una rutina periodística que descansaria sobre un sentit comú compartit pels periodistes i la majoria dels seus oïdors o lectors. En aquest moment no ens atrevim a definir-nos per una o altra hipòtesi. Tanmateix, podem apuntar una pista per descobrir si estem davant d'una rutina o d'una norma d'estil: si el terme "eleccions espanyoles" no fos mai usat a Catalunya Ràdio, probablement ens trobaríem davant d'una norma d'estil. Si al costat del terme "eleccions generals" apareix el terme "eleccions espanyoles", en aquest cas, l'alteració de les paraules de Mas s'explicaria per les rutines.