Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
21 de febrer de 2006
Novetats  
   
Les dades de CONTRASTANT del 18-F i El País: el buen periodisme manipulador
   
Contrastant
 

El País ha manipulat les nostres dades de manifestants que van assistir a la marxa convocada per la Plataforma Pel dret a decidir.

Emmarcada en una notícia amb el titular següent, "ERC comunica a Zapatero que no aprobará el Estatuto en las Cortes", EP comenta la nostra xifra.

Amb el titular de "63.896 personas", EP escriu el següent:

Ni 125.000. Ni 750.000. Y ni mucho menos un millón. Las personas que acudieron el sábado a la manifestación fueron 63.896. Esta es la cifra que ayer facilitó Contrastant (Contrastando), un colectivo de signo catalanista, integrado principalmente por sociólogos, dedicado al análisis de cómo los medios de comunicación abordan asuntos como el conflicto del País Vasco, los nacionalismos o la lengua. En todas las manifestaciones que se convocan en Barcelona Contrastant realiza un cálculo pormenorizado de los asistentes. Fijando una hora determinada (18,02 horas) y teniendo en cuenta los metros cuadrados que ocupó la manifestación y la densidad de personas, este colectivo ha fijado la participación en 63.896 personas, con un mínimo de 57.506 y un máximo de 70.286. Pueden consultarse los datos en www.contrastant.net/mani/nacio2.htm (sólo en catalán).

A partir d'aquest text hem de fer les consideracions següents:

1. Tot i que al text s'afirma que "En todas las manifestaciones que se convocan en Barcelona Contrastant realiza un cálculo pormenorizado de los asistentes", EP mai no ens ha citat com a font fins avui. A més, ho fa presentant-nos com la font creïble ("Ni 125.000. Ni 750.000. Y ni mucho menos un millón. Las personas que acudieron el sábado a la manifestación fueron 63.896.").

Cal matisar que no fem "todas", sinó algunes, les que podem fer, atès que no ens dediquem professionalment a comptar manifestacions. Ara bé, com és que si les comptem "todas" i som tan fiables fins avui no ens han citat mai com a font? No deu ser que les nostres xifres no els interessaven per raons ideològiques i la d'avui sí?

2, EP no contextualitza la dada de la manifestació del 18-F. Els 70.000 manifestants són molt pocs acostumats a sentir a parlar de manifestacions d'un milió, com fan sovint els mèdia, entre els quals hi ha EP no cal dir-ho. De fet, la manifestació de dissabte ocupa el cinquè lloc de les grans manifestacions que hem comptat. I no gaire lluny de la segona, tercera i quarta.

2. El titular és capciós, ja que ofereix el número base i no té en compte que en fer els càlculs es té present la fórmula de propagació d'errors que consisteix a aplicar un deu per cent més i un deu per cent menys a aquesta xifra. En el text EP afirma que este colectivo ha fijado la participación en [...] un mínimo de 57.506 y un máximo de 70.286". En aquestes dades EP no esmenta que diem que hi ha un nombre de gent, alguns milers, que no vam comptar.

Per tant, és evident que EP fa una lectura interessada de les nostres dades, fent-ne una lectura clarament esbiaixada i amb la intenció de treure importància a una manifestació, sens dubte, històrica, de la qual si hagués estat per exemple, contra ETA, EP (com la majoria de mèdia) hauria dit sense dubtar que hi havia (al voltant d'un) un milió de persones, seguint la font oficial de torn. I de ben segur que en aquest supòsit cap dels seus redactors o redactares hauria gosat escriure expressions com ara "Ni 750.000. Y ni mucho menos un millón", entre d'altres raons perquè sabria que no sortirien publicades.

Finalment, volem aclarir unes quantes informacions inexactes sobre qui som i la nostra activitat: en primer lloc, no som sociòlegs, sinó uns simples professors d'institut; en segon lloc, no analitzem com "los medios de comunicación abordan asuntos como [...] los nacionalismos [...]", sinó el nacionalisme espanyol (sense plural, doncs) omnipresent als mèdia espanyols i catalans, com dia rere dia el mateix EP ens demostra.

En resum, una altra mostra de buen periodismo, a què ens té acostumats aquest mitjà.

Per acabar, volem fer dos aclariments. D'una banda, el nostre col·lectiu no és catalanista sinó català. Així, el nostre discurs no és catalanista sinó nacional català. Potser els aciençats periodistes d'EP no són capaços de percebre'n la diferència, però la realitat és aquesta. D'altra banda, EP acaba l'article tot dient que el web està escrit "solo en catalán". Evidentment, el solo denota una sorpresa per part del periodista, perquè, com passa a l'actual projecte d'estatut, hauria d'estar también en espanyol. El sentit comú espanyol del redactor d'EP li impedeix de veure que EP de Madrid està escrit solo en espanyol i no sembla que aquest fet li provoqui cap urticària.