Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
25 de març de 2006
Novetats  
   
La influència de la visió del món del periodista en la redacció d'una notícia. A propòsit de l'acord del Parlament basc sobre la Llei de Partits
   
Contrastant
 

[NOTA: L'anàlisi que farem a continuació no té en compte el fet que cinc dies després ETA hagi declarat un alto el foc permanent.]

El 17 de març el Parlament basc va instar, mitjançant una proposició no de llei, que el govern espanyol procedeixi amb caràcter urgent a la derogació efectiva de la Llei de Partits. En el text de la proposició no de llei que es pot consultar a www.parlamento.euskadi.net apareix aquesta afirmació:

Esta ley [la llei de Partits] se aprobó en un contexto político determinado, marcado por la confrontación y el enfrentamiento, y por tanto no se corresponde con la realidad actual, en los que se priman valores de diálogo, acuerdo y entendimiento.

En aquest article volem mostrar com la visió del món del periodista condiciona i determina la visió de la realitat que ofereix. Un exemple clar d'això que diem és el tractament que féu la versió digital d'El País de la notícia sobre la resolució del Parlament basc.

EP digital va reflectir l'oració que hem reproduït de la manera següent:

La propuesta apela al supuesto cambio de contexto político desde la aprobación de la ley, en junio de 2002; el clima de "confrontación y enfrentamiento" "no se corresponde con la realidad actual", según el texto.

En primer lloc, el periodista/la periodista que escriu el text utilitza l'adjectiu supuesto. L'ús d'aquest adjectiu deixa palès que qui escriu el text es distancia de l'afirmació que fa el Parlament basc. Així, la persona que redacta la notícia no assumeix que el canvi de context polític sigui real.

I, en segon lloc, el periodista/la periodista es torna a distanciar del contingut de la proposició no de llei mitjançant la utilització de "según el texto". Quan una persona utilitza l'expressió "según X" normalment ho fa per dir implícitament que no assumeix l'afirmació de X. En aquest cas, a més, no cal dir que les afirmacions pertanyen a un text perquè hi apareixen entre cometes, signe inequívoc que, atès el context de la notícia, pertanyen a un text. La utilització de "según el texto", doncs, és semànticament redundant.

D'aquesta manera, la citació que hem reproduït d'El País digital és un bon exemple de com la visió del món del periodista apareix en les notícies que redacta i com condiciona la informació que ofereix.