Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
28 de gener de 2006
Novetats  
   
Els titulars de la reunió de l'Executiva i alts càrrecs d'ERC per decidir la postura del partit davant l'Estatut
   
Contrastant
 

Els membres de l'Executiva d'ERC i diversos càrrecs electes del partit es van reunir al Parlament de Catalunya el 26 de gener de 2006 per decidir si el partit independentista donava suport a l'Estatut pactat pel PSOE i CiU. A continuarem analitzarem els titulars i els subtítols de les notícies que van informar de l'esmentada reunió.

1. L'acord entre CiU i PSOE implica el final de l'Espanya plural que defensa Zapatero.

Aquesta idea la trobem al titular de l'Avui ("ERC certifica la fi del projecte d'Espanya plural de Zapatero") i en el subtítol d'El Punt ("Esquerra certifica el "fracàs" de l'Espanya plural del PSOE, amb qui ja no es veuen obligats a col·laborar al Congrés"). Aquests són els dos únics diaris que hi fan referència.

2. Què decidirà ERC i qui ho demana

Com veurem, els diaris no coincideixen a l'hora de determinar qui demana que ERC voti no a la reforma de l'Estatut.

2.1. ERC

El titular de LV afirma que "ERC reafirma el no y retira el apoyo a Zapatero pero se niega a dejar el Govern", és a dir, ara és el partit en conjunt qui demana el no. A més, el verb reafirma implica que abans ERC havia dit que no i que ara torna dir-ho.

EPC subtitula que "Esquerra optarà per l'abstenció si pot pactar algunes millores del text", també insisteix en la idea que qui pren la decisió és el partit.

EM afirma en el titular que "ERC acuerda oponerse al Estatuto y retirar su apoyo incondicional al Gobierno de Zapatero". Per tant, ara torna a ser el partit qui està en contra de l'Estatut, idea que es posa de relleu mitjançant l'ús d'oponerse, verb que serveix per objectar alguna cosa a una afirmació.

Per la seva banda, EPC titula que "ERC insinua un 'no' i avisa el Govern". En aquest cas, torna a ser el partit qui prendrà la decisió. A més, mitjançant l'ús del verb insinua, EPC vol mostrar que ERC no demana el no, sinó que es limita a oferir alguns senyals que permeten de creure que votarà que no. Mentre en els casos anteriors els diaris afirmen clarament que ERC va decidir de votar no, EPC relativitza el no en dir que "ERC insinua un 'no".

2.2. L'executiva d'ERC

El primer subtítol de l'Avui afirma que "[L'executiva ampliada d'ERC] Recolza gairebé per unanimitat el no al tràmit de l'Estatut a Madrid i el ratificarà en assemblees". I, en el segon subtítol ("L'executiva d'ERC rebutja per unanimitat l'acord PSOE-CiU però "no tira la tovallola") manté la mateixa idea tot i que amb un matís diferent, ja que ara rebutja mentre que anteriorment recolza.

2.3. Les bases d'ERC

El subtítol d'EP manté que "Les bases d'ERC piden a la dirección el 'no' al Estatuto y el distanciamiento de los socialistas". Segons EP, doncs, qui propugna el no són les bases del partit.

Així doncs, segons els diferents diaris, qui demana el no és el partit, la direcció del partit i les bases del partit. Es tracta de diferències certament significatives, sobretot a l'hora de mostrar el funcionament d'un determinat partit.

3. ERC deixa de donar suport parlamentari al PSOE

L'Avui subtitula que "L'executiva ampliada dels republicans obre cap al PSOE les crítiques contra CiU i no els garanteix suport al Congrés". Utilitza el verb garanteix, un verb que serveix per mostrar que ERC no assegura que donarà suport al PSOE, és a dir, que de vegades hi donarà suport i d'altres no.

La mateixa idea surt en un subtítol d'EPC: "Carod dóna per acabat el suport global a Zapatero i hi negociarà llei a llei". Aquí cal remarcar la personalització de la política ja que qui dóna per acabat el suport global a Zapatero és Carod i no ERC.
I el mateix fa el titular d'EM: "ERC acuerda oponerse al Estatuto y retirar su apoyo incondicional al Gobierno de Zapatero." En aquest cas, el verb triat és retirar, que presuposa que anteriorment li donava suport, el qual és qualificat d'incondicional, és a dir, sense condicions.

Com en els casos anteriors, el titular d'EP insisteix en la mateixa idea: "Esquerra evita romper con el PSOE pero limita su colaboración a "pactos concretos". D'aquesta oració, cal remarcar la perífrasi verbal evita romper, el verb limita i el sintagma nominal pactos concretos. Cal remarcar que EP és l'únic diari que titula la notícia des d'un punt de vista que té present la política espanyola. En lloc de mostrar l'actitud d'ERC respecte de l'Estatut, remarca la decisió de com actuarà ERC al Parlament espanyol.

Tot i que la idea de fons és la mateixa, El Punt fa un tractament lleugerament diferent en el seu subtítol: "Esquerra certifica el "fracàs" de l'Espanya plural del PSOE, amb qui ja no es veuen obligats a col·laborar al Congrés". De l'oració, se'n desprèn que fins ara s'hi veien obligats. A més de l'adverbi negatiu no cal recarmar l'ús de l'adverbi temporal ja, que marca un abans i un després.

4. L'Executiva d'ERC decideix no deixar el Govern

LV titula que "ERC reafirma el no y retira el apoyo a Zapatero pero se niega a dejar el Govern". LV és l'unic diari que fa referència que ERC no té la intenció d'abandonar el Govern. La utilització del verb niega posa de manifest que algú li ha demanat o exigit que deixi el Govern. En cas contrari, niega no té sentit.

5. Maragall vol que ERC continuï al Govern

El subtítol d'EM és el següent: "Maragall subraya su intención de mantener la alianza con los republicanos en Cataluña". EM és l'únic diari que remarca la voluntat de Maragall de mantenir ERC al Govern.

6. Zapatero aconsella Puigcercòs que ERC no es precipiti

LV, al subtítol de la notícia, és l'únic diari que es fa ressò d'unes paraules de Zapatero a Puigcercòs: "El presidente del Gobierno habla con Puigcercós y le aconseja que no se precipite".

Atès que ha sortit, volem comentar la distinció que fa LV entre Gobierno i Govern. Així, Gobierno fa referència al Gobierno espanyol i Govern l'utilitza quan parla del Govern català.

7. Conclusions

Un cop analitzats els titulars i els subtítols podem arribar a les conclusions següents:

1. Només dos diaris fan referència a la creença d'ERC que l'acord entre CiU i PSOE demostra que l'Espanya plural no és possible.

2. Els diaris ofereixen diverses versions sobre qui decideix votar no a l'Estatut: ERC com a partit, la direcció d'ERC o les seves bases.

3. El suport d'ERC al govern espanyol és qualificat de global per EPC i d'incondicional per EM.

4. Tots els diaris remarquen que ERC deixarà de donar suport al PSOE.

5. EP és l'únic diari que titula la notícia des d'una perspectiva espanyola en remarcar el que farà ERC a Madrid en lloc d'oferir l'opinió d'ERC respecte de l'Estatut.