Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
2 de febrer de 2006
Novetats  
   
El tractament editorial de la decisió de l'Audiencia Nacional espanyola d'aplicar mesures cautelaríssimes als 'papers' de Salamanca
   
Contrastant
 
El 20 de gener, l'Audiència Nacional espanyola va decidir, a petició de l'ajuntament de Salamanca, d'aplicar unes mesures cautelaríssimes que comportaven que la documentació que havia sortit de l'Archivo de Salamanca havia de restar en dependències del Ministerio de Cultura espanyol en espera de la resolució que havia de dilucidar si continuaven viatge cap a Catalunya o havien de retornar a Salamanca.

A continuació analitarem el tractament editorial que va rebre aquesta decisió dels jutges.

1. El Periódico de Catalunya

EPC titula "Inaudita justícia ràpida". El que crida l'atenció del títol és la utilització dels dos adjectius valoratius: inaudita i ràpida. La utilització d'aquests adjectius posa de manifest que EPC critica la decisió presa pels jutges de l'Audiencia Nacional espanyola. D'una banda, inaudita, és a dir, és a dir un fet extraordinari, fora d'allò normal, i, d'altra banda, ràpida, quan una de les principals queixes que rep la justícia espanyola és la lentitud a l'hora d'actuar.

L'editorial comença dient que:

L'esperpèntic tot s'hi val que anima el sabotatge de la devolució a Catalunya dels papers de Salamanca requisats com a botí per a la repressió després de la guerra civil sembla no tenir fi. Ara és l'Audiència Nacional la que, amb una celeritat sorprenent i digna de millor causa, ha paralitzat l'entrega dels documents. Satisfà un recurs de l'alcalde salmantí per un ardit de forma --que pot ser que no tots els papers siguin de la Generalitat--, que ha estat estimat de forma inaudita per la via de la suspensió cautelaríssima. És inaudit perquè aquesta figura judicial està prevista per evitar danys irreversibles. I aquest no és el cas, perquè els papers estan sota custòdia de l'Administració. I és inaudit perquè és la primera vegada en 25 anys de democràcia que un tribunal paralitza de forma expeditiva i en aquests termes l'execució d'una llei aprovada pel Parlament.

EPC afirma que els jutges han actuat amb "una celeritat sorprenent i digna de millor causa", és a dir, els critica per haver actuat amb rapidesa, tal com deia al títol de l'editorial.

La segona part de la citació fa referència al caràcter inaudit de l'actuació dels jutges, l'altre adjectiu que surt al títol de l'editorial. Així, són inaudites l'aplicació de les mesures cautelaríssimes i la paralització de l'execució d'una llei aprovada pel Parlament espanyol.

Així doncs, l'editorial d'EPC és crític amb la decisió dels jutges de paralitzar el trasllat dels 'papers' de Salamanca.

2. El Mundo

EM titula "Papeles en tierra de nadie". A partir del títol no es pot saber si EM està d'acord o en desacord amb la decisió dels jutges.

En el primer paràgraf EM escriu que:

La decisión de la Audiencia Nacional de suspender el traslado a Cataluña de los papeles de Salamanca bloqueó in extremis el viernes el inminente viaje de los legajos y dejó en evidencia la atropellada actuación de la ministra Carmen Calvo, más preocupada por hacer realidad cuanto antes los deseos de sus socios parlamentarios que de cumplir escrupulosamente la ley que ella misma impulsó en el Parlamento.

EM comença l'editorial criticant l'actuació de la ministra de Cultura espanyola i mostrant el seu acord amb la decisió dels jutges. Pel que fa a la ministra espanyol, qualifica la seva actuació d'atropellada, és a dir, de precipitada. Quant als jutges, manté que la decisió dels jutges "dejó en evidència" la ministra espanyola. Per tant, tot just en començar l'editorial EM marca el camí que seguirà el text i que el títol no permetia de deduir.

A continuació, EM oposa l'actuació del govern espanyol a la dels jutges:

Cualquier ciudadano que haya seguido la frívola actuación del Gobierno en este asunto sabe que -de no haberse producido la prudente decisión de los jueces y pese a que el plazo marcado por la ley no terminaba hasta el 19 de febrero- los papeles habrían salido rumbo a Cataluña en cualquier momento. Nada hubiera importado en ese caso que permanecieran sin resolver los recursos ante la Audiencia y ante el Constitucional. Dijeran lo que dijeran ya los tribunales, la destrucción del Archivo se hubiera tornado irreversible.

EM marca clarament els límits i contraposa "la frívola actuación del Gobierno" a "la prudente decisión de los jueces". Per tant, EM oposa frivolitat a prudència. A mes a més, EM insisteix en una idea clàssica: el retorn dels 'papers' de Salamanca suposa la destrucció irreversible de l'arxiu salmantí.

Posteriorment, en els dos paràgrafs següents, EM critica les declaracions dels polítics catalans que van criticar la decisió dels jutges i explica el procés judicial que s'obre a partir de l'aplicació de les mesures cautelaríssimes.

Finalment arribem al darrer paràgraf:

La precipitación y la prepotencia del Gobierno -que no ha contado en ningún momento con las consecuencias que acarrearía una suspensión judicial- han desencadenado una situación que, de consolidarse, rozará el esperpento, con el controvertido convoy retenido quién sabe por cuánto tiempo en tierra de nadie y los historiadores imposibilitados para consultar unos documentos cuyas prometidas reproducciones digitales nadie ha visto todavía.

EM torna a criticar l'actuació del govern espanyol qualificant-la de precipitada, idea que ja ha sortit, i de prepotente. Tot seguit se'ns aclareix el títol que, com hem dit, no permetia de saber sí era crític o favorable al govern espanyol. Ara es fa patent que el títol de l'editorial, "Papeles en tierra de nadie", és crític amb l'actuació del govern espanyol. D'una banda, el comboi de du els documents pot quedar aturat a Madrid i, d'altra banda, si això passés, els historiadors no podrien consultar-los en lloc, ni a Salamanca ni a Sant Cugat, atès que no hi ha reproduccions digitals.

Per tant, l'editorial d'EM es mostra crític amb l'actuació del govern espanyol i d'acord amb l'actuació dels jutges.

3. El País

El 24 de gener, el dia que es celebrava la vista a l'Audiència Nacional espanyola, EP va publicar un editorial sobre el cas. El titular és prou clar: "Desafío judicial". El text de l'editorial defensa, òbviament, aquesta tesi.

L'editorial comença així:

El pasado viernes la Audiencia Nacional demostró que cuando se trata de paralizar al Gobierno puede incluso trabajar de noche. Los más antiguos del lugar recuerdan vagamente sólo un antecedente en un caso en que estaban en juego derechos fundamentales.

Aquestes dues oracions critiquen la decisió que va prendre l'Audiència Nacional espanyola: d'una banda, l'afirmació que aquesta institució judicial "puede incluso trabajar de noche" i, d'altra, l'afirmació que les mesures cautelaríssimes aplicades pel tribunal només tenen un antecedent llunyà en el temps. Com a paraules importants tenim l'ús de incluso, que denota una certa sorpresa i un desacord amb el que s'afirma, i vagamente, que serveix per subratllar el temps que fa que no es prenia una decisió com la que va prendre els jutges (idea reforçada per la utilització de "los más antiguos del lugar", és a dir, gent que porta molt de temps treballant-hi).

El segon paràgraf també critica l'actuació dels jutges:

No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.

En primer lloc, EP acusa els jutges de fer el joc a l'alcalde de Salamanca: "No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca". EP utilitza paraules dures per criticar els jutges: "No hay lugar a dudas" i "con gusto". En segon lloc, EP acusa els jutges de polititzar la justícia. En tercer lloc, EP acusa els jutges d'ocasionar un "golpe de efecto". En quart lloc, EP afirma que el trasllat no fou precipitat ni clandestí. En cinquè lloc, EP creu que el trasllat és una mesura legítima i obligada que obeeix una llei aprovada pel Parlament espanyol. I, per acabar, EP afirma que el motiu adduït pel consistori salmantí és un "mero pretexto" que trasllueix una voluntat obstruccionista.

En el darrer paràgraf EP escriu que:

Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.
No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.

EP torna a criticar els jutges al començament del paràgraf. Així, sosté que les mesures cautelaríssimes suposen "un desafío al Ejecutivo". Justament, aquesta idea és la que apareix al títol de l'editorial. A més, diu que aquestes mesures constitueixen "un acto de desconfianza supina entre las administraciones", on cal remarcar l'adjectiu supina, que serveix per remarcar el grau de desconfiança que hi ha al darrera de la mesura acordada per l'Audiencia Nacional espanyola. També trobem en el text una altra expressió del desacord d'EP amb la decisió dels jutges: "intervención intempestiva". L'adjectiu intempestiva, que serveix per indicar que una acció està fora de lloc, demostra clarament que EP s'oposa a la decisió dels jutges.

Finalment, EP diu que cal esperar què decideix el Tribunal Constitucional espanyol. En aquest sentit, és de remarcar l'ús de por supuesto, que serveix per remarcar que aquest és qui realment té l'última paraula.

En conclusió, EP critica la decisió dels jutges de paralitzar el trasllat dels 'papers' de Salamanca.

4. La Vanguardia, El Punt i l'Avui

Aquets diaris no dediquen cap editorial al tema.

5. Conclusió

Com hem vist, EPC i EP es mostraven crítics amb la decisió dels jutges, mentre que EM hi estava d'acord. A més, EPC i EP donen suport a l'actuació de l'actuació del govern espanyol, mentre que EM la critica.