Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
Barnils contra el periodisme reverencial
   
Contrastant
  Ha mort Ramon Barnils, i la premsa de més difusió publicada (no pas pensada) a Barcelona no sembla que se n’hagi assabentat. Uns (els del país veí que ens hi volen incloure per grat o per força) gairebé ni l’esmenten i només s’hi refereixen a la secció de necrològiques; d’altres (els del BCN dels titulars) hi dediquen 51 mots a la notícia i un bitllet de Francesc Escribano, que segurament ha estat iniciativa pròpia i no pas del diari. Per la seva banda, el diari centenari n’ha tingut prou amb 280 mots (en una pàgina esquerra, no cal dir-ho). En canvi, el mateix dia n’ha necessitat 469 (pàgina dreta, és clar) per informar d’una conferència del seu director a Madrid, a la Real Academia de la Historia (española, por supuesto), en què va reivindicar el "rigor [sic] de la prensa catalana". Aquest nou exemple d’autobombo (i autocomplaença) de l’elit periodística barcelonina no hauria de merèixer cap comentari si no hagués coincidís amb la mort d’una persona que sempre l’havia denunciada i escarnida.

Barnils era incòmode no només per al poder polític, com s’ha remarcat, sinó especialment per a un determinat tipus de periodisme, que, no cal fer-s’hi il·lusions, és el que domina l’elit de la professió i, per tant, els diaris de més difusió. Es tracta d’un periodisme prudent i reverencial amb els diferents poders (econòmic i polític, sobretot) i que abeura en gran part de les rodes de premsa, els gabinets de comunicació i les agències. L’antítesi, sens dubte, del periodisme que havia proposat sempre Barnils (l’antítesi del periodisme, s’hauria de dir, si no fos perquè el que hauria de ser excepció s’ha convertit en regla, i a l’inrevés). Segurament, quan morin insignes franquistes demòcrates de tota la vida, aquesta mateixa premsa que ha obviat Barnils (a Madrid del qual tant depenen mentalment aquests diaris en dirien "ninguneado") els dedicarà pàgines senceres plenes de cautela i silencis.

A més, Ramon Barnils sabia escriure, cosa de la qual molts dels seus "col·legues" difícilment podrien presumir. Pot sonar a tòpic però és veritat: Barnils tenia un estil inimitable. Caldrien unes quantes tesis per analitzar a fons la sintaxi, la puntuació, els jocs de paraules, els dobles sentits, etc., dels seus articles d’opinió (especialment els de l’etapa a El Temps). Només els qui tenen un gran domini d’aquest instrument que és la llengua poden contorsionar i segmentar la frase com ell ho feia sense que l’estil semblés afectat, alambinat.

Barnils era un periodista incòmode que ves per on sabia escriure. Certament massa, si tenim en compte el que es pot permetre el periodisme actual. Per la nostra banda, gràcies pels bons moments que ens has fet passar.