Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
13 d'agost de 2003
Novetats  
   
La informació de l'EGM com a propaganda (II)
   
Contrastant
 
En aquest article volem analitzar el tractament que van donar diferents diaris a les dades de l'EGM (Estudi General de Mitjans) del període comprès entre l'octubre de 2002 i maig de 2003.

1. Titulars

Com ja és prou conegut per la insistència dels teòrics de la comunicació, el lloc més prominent d'una notícia és el titular. A continuació reproduirem els titulars sobre l'estudi esmentat i creiem que el lector/la lectora podrà identificar molt fàcilment quin titular pertany a cada diari:

ABC aumenta su audiencia un 10% en el último año y logra 847.000 lectores diarios

L'AVUI es manté a l'alça en lectors segons les dades que elabora l'EGM

EL MUNDO con 1.155.000 consolida la segona posición

EL PAÍS alcanza su récord histórico con 1.866.000 lectores

EL PERIÓDICO guanya audiència i 'La Vanguardia' en perd

RAC1 roza los cien mil oyentes y pasa a ser la segunda cadena en catalán

A partir d'aquests textos és obvi que la notícia generada de manera rutinària (en el sentit que l'EGM és un estudi que es dóna a conèixer periòdicament) rep el mateix tractament en tots els diaris: s'informa en el titular només d'allò que interessa a l'empresa que publica el diari i no es fa cap anàlisi més global. Per exemple, els diaris haurien pogut destacar que el nombre de lectors havia augmentat un 0'4%, sens dubte una bona notícia per a la premsa.

A continuació analitzem el tractament que donaren els diferents diaris a la notícia sobre els resultats de l'EGM.

2. Avui

L'Avui dedica 181 paraules a parlar sobre les seves dades i no fa referència a cap altre diari. Només comenta l'augment que ha tingut en les tres últimes onades.

3. El Periódico de Catalunya

La notícia d'EPC és molt interessant perquè es construeix a partir de la comparació guanyadora amb LV. Veiem-ho:

EL PERIÓDICO guanya audiència i 'La Vanguardia' perd lectors (titular)

Amb 842.000 lectors diaris, supera en 178.000 el seu competidor (subtítol)

A nivell nacional, EL PERIÓDICO se situa en quart lloc entre la premsa d'informació general, a només 5.000 lectors d'Abc, que té una audiència de 847.000 lectors.

El País, amb 1.866.000 lectors, és el diari d'informació general més llegit a Espanya, seguit d'El Mundo, amb 1.155.000 lectors, Abc, EL PERIÓDICO i La Vanguardia, que perd 6.000 lectors.

L'estudi d'EGM reflecteix la xifra de 239.000 usuaris d'internet que consulten l'edició on line d'EL PERIÓDICO, cosa que suposa un increment del 3,9% respecte a les dades publicades en l'onada anterior. Per la seva part, l'edició on line de La Vanguardia ha perdut, segons el mateix estudi, un 12,5% dels seus usuaris.

Pel que fa als suplements dominicals, Dominical arriba a 1.398.000 lectors a tot Espanya. A Catalunya, aquest suplement creix un 6%, mentre que el Magazín de La Vanguardia experimenta una caiguda del 7%.

Com es pot comprovar, EPC es comparar sis vegades amb LV. En tots els textos es manté una constant: EPC guanya LV.

Però el Grupo Zeta i el Grupo Godó tenen altres productes. Per exemple, el suplement dominical i el diari esportiu. Veiem com enfoca la notícia sobre aquests productes EPC:

Pel que fa als suplements dominicals, Dominical arriba a 1.398.000 lectors a tot Espanya. A Catalunya, aquest suplement creix un 6%, mentre que el Magazín de La Vanguardia experimenta una caiguda del 7%.

Sport, que és el diari del Grupo Zeta dedicat al món dels esports, ha augmentat la seva audiència, fins a arribar als 476.000 lectors al conjunt d'Espanya. D'aquests lectors, 281.000 són a Catalunya. Aquest creixement significa un 1,3%.

Pel que fa al suplement dominical, se'ns diu la xifra d'exemplars, que el suplement d'EPC puja a Catalunya i que el suplement de LV baixa al Principat. Torna a aparèixer la comparació guanyadora amb LV. Però ara EPC no ens diu que el suplement de LV té 1.777.000 i que el d'EPC en té 1.398.000. És a dir, no ofereix la dada que el dominical de LV té més lectors a l'estat espanyol que el seu.

L'altre cas és més evident ja que la competència entre l'Sport i El Mundo Deportivo és prou coneguda. En aquest cas no hi ha cap comparació entre l'Sport i EMD perquè el diari esportiu del Grupo Godó té més lectors que el del Grupo Zeta (513.000 EMD per 476.000 l'Sport).

4. El Mundo

El tractament de la notícia que fa EM és la mostra més clara que la notícia sobre l'EGM no és informació sinó propaganda.

A continuació reproduirem vuit textos (ni que sigui parcialment) que tenen la mateixa característica: són els avanttítols, el titular i inicis de paràgraf que tenen com a subjecte explícit o implícit (un sintagma preposicional que no surt que depèn d'un sintagma nominal que fa de subjecte) El Mundo:

El crecimiento acumulado por el periódico en el último año ha sido del 18% y 179.000 lectores (avanttítol)

El Magazine de EL MUNDO crece un 6% (avantítol)

EL MUNDO con 1.155.000 lectores consolida la segunda posición (titular)

EL MUNDO obtiene una audiencia de 1.155.000 lectores en el último año móvil, lo que supone una consolidación del importante incremento experimentado en la ola anterior del Estudio General de Medios (EMG).

Estos datos consolidan al periódico en una sólida segunda posición entre los diarios de difusión nacional, aventajando al tercero -el centenario ABC del grupo Vocento- en más de 300.000 lectores.

En la edición de Madrid la audiencia aumenta de nuevo y alcanza los 407.000 lectores, 18.000 más que en el último análisis del EGM (5%) y un 27% más que hace un año (86.000 lectores). [...]

La edición de Cataluña confirma los buenos resultados obtenidos en los últimos meses superando los 75.000 lectores, Galicia continúa creciendo y consigue 69.000 lectores (+ 7.600) y Castilla-León y Valencia recuperan pérdidas de oleadas anteriores.

La posición de EL MUNDO se enmarca en una oleada de estabilidad para el conjunto de los diarios. El sector de la prensa diaria, en términos generales, mantiene cifras similares a las de la oleada anterior. [...].

A continuació, malgrat que calgui repetir algun fragment, volem analitzar el contingut de la notícia. Per exemple, el titular:

EL MUNDO con 1.555.000 lectores consolida la segunda posición

El contingut i l'estructura del titular fa sospitar que alguna cosa no va bé per als interessos del diari. No surt la paraula gana o alguna altra d'equivalent. Només fan referència a la consolidació, al·lusió o concepte que de vegades amaga una altra cosa: pèrdua de lectors.

En el lead tornen a parlar de consolidació:

EL MUNDO obtiene una audiencia de 1.155.000 lectores en el último año móvil, lo que supone una consolidación del importante incremento experimentado en la ola anterior del Estudio General de Medios (EMG).

Ara cal passar a les dades: a l'anterior onada EM tenia 1.564.000 lectors, mentre que al darrer en té 1.555.000. És a dir, perd 9.000 lectors. Ara s'entén la referència a la consolidació. I també s'entén per què el diari fa referència al "último año móvil" i no pas a l'anterior estudi. Si fa referència a l'any mòbil surten dues de les paraules claus a l'hora d'informar de l'EGM: "el crecimiento" i "más". Així doncs, la referència al marc cronològic anual no és casual: és la manera de presentar la notícia positivament.

Aquest text il·lustra fefaentment que quan hi ha un creixement respecte de l'anterior EGM es destaca:

El Magazine de EL MUNDO crece un 6% sobre el último dato (1.120.000 lectores) y un 20% sobre el año anterior (933.000), reafirmando así los buenos resultados anteriores (1.022.000).

A més, la primera i única referència a EP, líder absolut i que ha augmentat de manera notable el nombre de lectors no surt fins al paràgraf vuitè i és la següent:

El País augmenta un 6% y obtiene 1.866.000 lectores.

És a dir, el diari espanyol més venut mereix nou paraules a la notícia d'EM sobre l'EGM.

També és interessant una de les referències a l'ABC:

ABC, aunque sube 15.000 lectores, se sitúa en una audiencia total de tan sólo 847.000.

La utilització del connector tan sólo implica una valoració del nombre de lectors, són pocs, que ultrapassa el que ha de ser un text informatiu. També és simptomàtic que la referència a l'augment de lectors aparegui en una oració subordinada concessiva en lloc de l'oració principal.

5. El País

Com és normal per la manera com funcionen els mèdia, El País remarca clarament i reiteradament que ha assolit un "récord històrico" i explica les dades del seu èxit. Tot i el titular pleonàstic, és el diari que millor recull les dades de l'EGM. Així, dóna les dades de diferents diaris d'informació general de l'estat, de la premsa esportiva, dels diaris econòmics i dels suplements dominicals.

Tanmateix, també disfressa la realitat quan les dades no li resulten satisfactòries:

Entre la prensa deportiva, Marca aumenta su número de lectores un 0'4% (2.441.000), mientras que su más directo rival, As, crece el 4% y vuelve a batir el máximo histórico de la oleada anterior con 827.000.

El connector mientras que posa en relació dues dades sobre el creixement de lectors i dóna més importància a la segona. Així, es remarca que As ha crescut més que Marca: 4% davant del 0'4%. La comparació és en part enganyosa perquè les dades de sortida no són les mateixes. I no costa el mateix passar de 5 a 10 que de 50 a 100, si bé matemàticament en els dos casos es doble la xifra de partida. De tota manera, si calculem els percentatges trobem que As augmenta uns 31.800 lectors i Marca uns 9.700.

D'altra banda, apareix la tendència a l'autobombo en remarcar que "vuelve a batir el máximo histórico de la oleada anterior". Si bé és cert que ha tingut més lectors que mai, aquest "máximo histórico" situa el diari del Grupo Prisa a més d'un milió i mig de lectors de distància respecte de Marca. Una diferència substancial que s'intenta de reduir mitjançant referències al creixement percentual i al màxim històric.

6. ABC

ABC dedica el lead de la noticia al fet que en el darrer any el nombre de lectors i lectores ha pujat un 9'2%:

El Estudio General de Medios (EGM) ha confirmado la pujanza de la prensa de información general en los últimos doce meses, coincidiendo con un periodo de grandes acontecimientos, que han suscitado el interés del público. Los periódicos se han erigido como una de las principales alternativas a la hora de informar con rigor y calidad de noticias de primera magnitud como la guerra de Irak, la catástrofe del "Prestige", las elecciones autonómicas y municipales o, más recientemente, la crisis abierta en la Comunidad de Madrid. Así se desprende de los datos de la segunda oleada de 2003 del EGM, que certifica un crecimiento del 9,2 por ciento de la audiencia de la prensa de información general en el último año.

Després fa un repàs del nombre de lectors dels diaris d'informació general, parla de les edicions de l'ABC, dels suplements dominicals, de les revistes femenines i, breument, de la premsa econòmica i de la premsa esportiva.

7. La Vanguardia

Aquest diari no dedica ni una paraula a partir de les dades que l'EGM ofereix sobre la premsa. Que no en parli es podria deure al fet que el nombre de lectors de LV ha minvat respecte de l'anterior estudi: ha passat de 670.000 a 664.000.

Cal remarcar que, en canvi, remarca l'augment d'oients de RAC1, l'emissora que pertany al mateix grup mediàtic:

RAC1 roza los cien mil oyentes (titular de portada de la secció Vivir en Barcelona)

RAC1 roza los cien mil oyentes y pasa a ser la segunda cadena en catalán (titular de la noticia)

8. Conclusió

Com ja vam comentar en un anterior article sobre l'EGM, el tractament que fan els diaris de les dades d'aquest estudi no és informatiu, sinó bàsicament propagandístic. Un fet simptomàtic, per exemple, és que tots els diaris informen de la notícia des de la seva perspectiva. O n'informen de passada. O no n'informen. Sempre, òbviament, segons els seus interessos empresarials.