Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
7 de gener de 2005
Novetats  
   
La informació sobre l'EGM de la premsa com a propaganda
   
Acrimed
 
 

1. Les dades

A partir d'El Punt i d'El País hem pogut construir aquest quadre amb les dades del darrer EGM sobre el nombre de lectors que té cada diari:

DIARI CATALUNYA ESTAT ESPANYOL
El Periódico de Catalunya
795.000
884.000
La Vanguardia
763.000
800.000

El País

243.000
2.155.000
Avui
143.000
El Punt
168.000
ABC
903.000
La Razón
458.000
El Mundo
1.314.000

2. EL MUNDO

El primer aspecte a comentar d'EM és l'ús d'un llenguatge triomafalista i l'explicació del seu èxit, haver aconseguit el rècord de lectors del diari.

El titular és clar: "EL MUNDO alcanza 1.314.000 lectores en la mejor oleada del EGM de su historia".

La notícia dedicada a l'EGM comença amb els paràgrafs següents:

En el año de su XV aniversario, EL MUNDO ha alcanzado los mejores datos de audiencia de toda su historia. La tercera oleada del Estudio General de Medios (EGM) de 2004 certifica que ya son 1.314.000 los lectores del diario, un 5% más que los registrados en la anterior medición de principios del mes de julio y un 12,5% sobre el año anterior. El diario ha superado su mejor registro, fechado en 1995, en la etapa de los mayores escándalos del felipismo.
Nueve años después, otras circunstancias, mucho más trágicas, pero igual de relevantes para la salud democrática del país, han puesto a prueba a nuestro diario. Si entonces fue el abanderado de la investigación de los elementos más corruptos del Gobierno de Felipe González, ahora es la punta de lanza en la búsqueda de toda la verdad sobre los trágicos atentados del 11-M y sus consecuencias.
La perseverante voluntad de EL MUNDO de investigar todos y cada uno de los muchos interrogantes existentes en torno a la mayor tragedia terrorista sufrida por España están dando sus frutos. Así lo reconocen los lectores con su mayor apoyo y seguimiento. El fuerte aumento de la audiencia experimentado el pasado mes de marzo, como consecuencia directa de los atentados terroristas, se ha visto superado en los últimos meses con la investigación.
El MUNDO consolida su segundo puesto en el ranking de los periódicos españoles y sigue abriendo hueco con el tercero -en esta ocasión ABC, que recupera esa posición en detrimento de El Periódico de Cataluña, el cual vuelve a situarse en cuarto lugar-. EL MUNDO supera al diario del Grupo Vocento en 411.000 personas, un 46% más de lectores.

El llenguatge triomfalista és una constant en els tres primers paràgrafs de la notícia atès que EM explica les causes del seu èxit: si l'anterior rècord, el de 1995, es degué al fet de treure a la llum pública els escàndols del felipisme, l'actual rècord es deu a la recerca de la veritat del que va passar l'11-M.

Fins al quart paràgraf no es diu que és el segon diari més llegit de l'Estat espanyol. Se sap que no és el primer perquè no ho diu. Sempre parla de rècord o d'augment de lectors, però mai no afirma que sigui el primer. En canvi, sí que diu que és el primer en algunes zones de l'Estat Espanyol:

En Castilla y León, Baleares y País Vasco, EL MUNDO es, además, el periódico de ámbito nacional más seguido.

I fins al vuitè paràgraf no surt quin és el diari més llegit:

El País lidera la audiencia con 2.155.000, un 2,7% más que en la anterior oleada.

A EM li costa dir que El País és el lider i hi dedica 15 paraules. Difícil dir-ho amb menys paraules.

Aquest tractament de l'estudi demostra, com ja hem dit en d'altres ocasions, que els diaris no informen sobre l'EGM, sinó que es dediquen a utilitzar-lo a conveniència. Quan el nombre de lectors puja, aleshores es magnifica l'EGM i quan el nombre de lectors baixa gairebé no se'n parla o s'utilitza un llenguatge atenuant.

3. EL PAÍS

EP titula la notícia sobre l'EGM així: "EL PAÍS bate todos los récords y logra 2.155.000 lectores diarios". Evidentment, la satisfacció d'EP és extraordinària perquè utiliza el sintagma "bate todos los récords". Hauria pogut utilitzar altres maneres de presentar la notícia sobre el seguiment de l'EGM però aquesta ben segurament és la més triomfalista: no bat un rècord, sinó que bat tots els rècords.

El lead de la notícia és aquest:

El crecimiento de EL PAÍS continúa imparable. En la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), que abarca el acumulado entre febrero y noviembre de 2004, EL PAÍS cosechó una media de 2.155.000 lectores diarios, un incremento del 2,7% respecto a la anterior (con 2.098.000). Por su parte, la revista dominical El País Semanal sigue atrayendo nuevos lectores, y suma ya un total de 3.332.000, un 2,5% más que en la anterior oleada.

La primera oració inclou l'adjectiu imparable, és a dir que el creixement de lectors cada cop s'incrementa més, el diari està en una fase d'expansió.

A continuació dedica una part del segon pàragraf a dir on ha crescut més i sembla que aquest augment no s'aturarà:

Por comunidades, el crecimiento más significativo es el de la Comunidad Valenciana, con notables incrementos en Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco.

De llarg, és el diari que dóna més imformació global sobre el diaris d'informació general. Així doncs, diu el nombre de lectors de El Periódico de Catalunya, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Voz de Galicia, La Nueva España, Levante, Diario Vasco, Heraldo de Aragón, El Faro de Vigo, Información de Alicante, La Verdad y el Norte de Castilla.

4. La lluita entre el Grupo Zeta i el Grupo Godó.

Des de fa anys hi ha una lluita entre aquests dos grups mediàtics catalans per aconseguir el lideratge a Catalunya: el Zeta i el Godó. I aquesta lluita es trasllueix en les anàlisis que fan quan surt l'EGM corresponent.

Una pràctica habitual és recorre a dos paràmetres diferents a l'hora d'establir si augmenta o minva el nombre de lectors. Així, tant es pot fer referència a l'estudi anterior a l'actual com a l'estudi d'ara fa un any. Segons el que interessi propagandísticament es fa una cosa o una altra.

La conseqüència immediata més evident és que llegint només EPC i LV no es poden establir conclusions definitives, raó per la qual s'ha de recórrer a d'altres diaris, com hem hagut de fer a l'hora de construir el quadre inicial.

En primer lloc, caldria analitzar el titular i els subtítols d'EPC:

EL PERIÓDICO guanya audiència i reafirma el lideratge a Catalunya

L'EGM xifra el creixement en un 6% i guanya 53.000 nous lectors
Amb un total de 884.000, supera ampliament 'La Vanguardia'

L'afirmació que guanya un 6% d'audiència és certa si la comparem amb la de fa un any, no respecte l'anterior EGM, com demostra el que diu EP:

El Periódico de Catalunya se sitúa en la cuarta plaza y repite prácticamente el dato de la anterior oleada, con 884.000 lectores.

Per tant, EPC compara les dades que li són més favorables. I que més li interessen perquè la lluita amb LV bàsicament és a Catalunya i la distància és d'un 4'20% favorable a EPC. On la diferència es dispara és quan es té en compte l'Estat espanyol: EPC té un 10'5 % de lectors més que LV. Una diferència substancial, que el diari qualifica d'ampliament.

El que no diu EPC és que LV retalla distàncies, com afirma EP:

La Vanguardia alcanza 800.000 seguidores de media y recorta las distancias con su principal competidor (con un incremento del 4,6%)

Així EPC dóna una visió triomfalista dels seus resultats i no esmenta que el seu rival s'acosta.

EPC només diu que a certa distància hi ha LV, però no la quantifica:

A continuació segueixen EL PERIÓDICO i, a certa distància, La Vanguardia, Desde 1985, set anys després del naixement el 1978, El PERIÓDICO manté el lideratge a Catalunya pel que fa al nombre de lectors, el que es confirma novament en el present control.

Aquesta "certa distància" a Catalunya, ja ho hem vist, és d'un 4'20%.

Pel que fa a LV escriu un breu realment sorprenent:

Récord para 'La Vanguardia'
La Vanguardia también es el diario que más ejemplares vende en Catalunya según la OJD, que se encarga de controlar la difusión de todos los diarios. La valoración del EGM se basa en encuestas aleatorias entre lectores y por tanto no siempre sus datos coinciden con la OJD. En el balance global de las oleadas de todo el año, El Periódico sigue manteniendo el liderazgo por un estrecho margen.

En primer lloc, cal remarcar que només es refereix a un diari: EPC. La informació sobre la resta de la premsa escrita catalana o espanyola és nul·la.

En segon lloc, parla de dues medicions diferents: L'EGM, que comptabilitza lectors i lectores, i l'OJD, que comptabilitza exemplars editats. Tot plegat dificulta la lectura de la notícia.

En tercer lloc, com ja és previsible, titula propagandísticament 'Récord' para 'La Vanguardia' amb el següent lead:

La Vanguardia consiguió un récord de audiencia en la última oleada del Estudio General de Medios de este año al lograr el liderazgo en Catalunya y superar en 74.000 lectores a El Periódico, que ocupa el segundo lugar.

Segons LV, és líder perquè supera EPC en 74.000 lectors. Aquestes dades no quadren amb les dades de què disposem, en què el líder és EPC, si bé no gaire destacat. No qüestionem que el nombre de lectors que hagi aconseguit no sigui un rècord per a LV, sinó que no LV és el líder. Certament, l'increment LV de què parla LV és real, segons que afirmen EM i EP, però no li permet situar-se en el primer lloc:

Su incremento y el de otros grandes periódicos regionales, caso de La Vanguardia, El Correo y Levante, compensan los descensos de un número significativo de cabeceras regionales. (EM)

El Periódico de Catalunya se situa en la cuarta plaza y repite prácticamente el dato de la oleada anterior, con 884.000. La Vanguardia alcanza 800.000 seguidores de media y recorta las distancias con su principal competidor (con un incremento del 4'6%. (EP)

Las citacions són clares en el sentit que LV ha augmentat el nombre de lectors, fet que l'acosta a EPC.

Finalment, LV reconeix que EPC és líder "por estrecho margen" durant el darrer any.

5. EL PUNT

El Punt titula: "El PUNT es manté com el quart diari d'informació general més llegit". És a dir, darrere EPC, LV i LV i davant de l'Avui i EM.

A El Punt li interessa de remarcar que està per davant de l'Avui:

Les dades de l'última enquesta de l'EGM també mantenen aquest rotatiu com el més llegit dels escrits en català per davant de l'Avui (143.000).

I remarca tots els èxits assolits en el darrer any com una mostra més d'allò per què serveix l'EGM quan les coses van bé:

La sortida de l'edició Barcelona d'El Punt, el novembre del 2003, ha provocat que, un any després, el nombre de lectors del nostre diari a les comarques barcelonines s'hagi doblat, passant dels 28.000 lectors d'ara fa un any (quan només teníem edició al Barcelonès Nord, el Maresme, el Garraf i el Penedès) als 56.000 que es reflecteixen en l'últim estudi.
A les comarques gironines, El Punt continua sent el diari més llegit, amb 87.000 lectors, per davant de La Vanguardia (53.000) i el Diari de Girona (50.000). A la demarcació de Tarragona, El Punt ha arribat per primer cop a la xifra de 25.000 lectors.

6. AVUI

L'Avui ofereix l'EGM de les ràdios però no pas l'EGM dels diaris.

7. Conclusió

La conclusió més evident, repetida diverses vegades, és la següent: l'important de la notícia sobre l'EGM no és el contingut, sinó el valor propagandístic que el diari en qüestió pugui fer a partir de les dades.