Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
7 d'agost de 2005
Novetats  
   
La informació sobre l'EGM de la premsa com a propaganda
   
Contrastant
 
 

En aquest article volem mostrar que la notícia sobre el darrer EGM no té una intenció informativa, sinó que es tracta de textos amb una clara intenció propagandística.

Abans de comentar els diferents diaris, farem el quadre següent, que recull els tres darrers EGM (desembre de 2004, abril de 2005 i juny de 2005):

DIARI
DESEMBRE 2004
ABRIL 2005
JUNY 2005
El País
2.155.000
2.191.000
2.186.000
El Mundo
1.314.000
1.387.000
1.400.000
El Periódico de Catalunya
884.000
893.000
874.000
ABC
903.000
852.000
839.000
La Vanguardia
800.000
766.000
735.000
Avui
143.000
--
129.000
El Semanal (ABC)
4.668.000
4.707.000
4.581.000
El País Semanal
3.332.000
3.364.000
3.294.000
Vanguardia Magazine
2.013.000
2.023.000
1.949.000
El Mundo Magazine
1.224.000
1.289.000
1.314.000
Dominical (d'El Periódico)
1.433.000
1.325.000
1.179.000
Marca
2.619.000
2.554.000
2.550.000
As
939.000
939.000
983.000
Mundo Deportivo
599.000
648.000
648.000
Sport
625.000
623.000
618.000

1. El País

EP titula que "EL PAÍS lidera los diarios de información general con 2.186.000 lectores de media". En el lead diu que:

El diario EL PAÍS consolida su liderazgo entre los periódicos de información general de pago con 2.186.000 lectores en el periodo comprendido entre octubre y mayo de 2005, según los datos del Estudio General de Medios. En la misma oleada de 2004 EL PAÍS obtuvo 2.098.000 lectores, lo que supone un crecimiento del 4,2% en un año.

És interessant fixar-se que EP diu que el diari "consolida" el lideratge entre els diaris d'informació general de pagament. Tanmateix, com diu EP, "Respecto a los últimos datos del EGM, publicados el pasado abril, EL PAÍS cede el 0,2%" i EM augmenta el nombre de lectors (passa de 1.387.000 a 1.400.000). Tot i que la distància és molt gran, gairebé 800.000 lectors, la distància entre EP i EM s'ha reduït lleugerament (18.000 lectors).

També cal remarcar que EP reconeix que ha perdut lectors (5.000) i que EM ha pujat (un 0,9%), dos fets que no trobem en cap altre diari:

Respecto a los últimos datos del EGM, publicados el pasado abril, EL PAÍS cede el 0,2% [...].

En términos generales, los diarios marcan un máximo histórico, al registrar 15.374.000 lectores en los meses de abril y mayo, según el EGM. Tras EL PAÍS, y a una distancia de casi 800.000 lectores, se sitúan El Mundo (1.400.0000), El Periódico de Catalunya (874.000), Abc (839.000) y La Vanguardia (735.000). En esta oleada, todas estas cabeceras experimentan retrocesos, a excepción de El Mundo, que crece el 0,9%.

Posteriorment comenta les dades de la premsa esportiva:

Entre los rotativos dedicados a los deportes, se consolida la tendencia decreciente de Marca (2.550.000, un 0,2% menos que en la oleada anterior correspondiente al acumulado de abril de 2004 a mayo de 2005) y el ascenso de As (983.000, un 4,7% más).

Pel que fa a Marca s'ha de remarcar que EP afirma que "se consolida la tendencia decreciente". Si bé és cert que des de l'estudi de desembre de 2004 Marca ha perdut el 2'63% potser és excessiu parlar de confirmació d'una tendència a la baixa.

2. El Mundo

Des dels elements del titular EM evidencia la bondat dels seus resultats. Així, trobem dos avanttítols que parlen del diari ("Es el único diario que en los últimos tres años ha aumentado su audiencia en cada oleada del EGM" i "El crecimiento es generalizado en casi todas sus ediciones, destacando Madrid y Andalucía") i el titular següent: " EL MUNDO consigue un nuevo récord de audiencia con 1.400.000 lectores, mientras el resto baja". EM ens presenta diverses vegades l'èxit que ha aconseguit: "único diario", "ha aumentado", "crecimiento [...] generalizado", "nuevo récord de audiencia" i "el resto baja".

El lead de la notícia és molt alliçonador pel que fa al tractament del contingut de l'EGM:

El creciente apoyo de los lectores ha permitido a EL MUNDO conseguir un nuevo récord de audiencia. Nuestro periódico, el único con un aumento sostenido en los últimos tres años, tiene ya 1.400.000 lectores, lo que supone un incremento del 12% en el último año, según los datos de la segunda oleada del Estudio General de Medios (EGM). La buena evolución de EL MUNDO lo consolida en la segunda posición del ranking, muy por encima de ABC y La Razón, los otros dos diarios de tirada nacional.

EM ens diu que ocupa "la segunda posición del ranking" i que té molts més lectors que "ABC i La Razón, los otros dos diarios de tirada nacional". Com es pot veure, EM no fa cap referència a EP, que casualment és de "tirada nacional" i ocupa la primera posició del rànquing.

Tot seguit, EM afirma que:

El crecimiento de EL MUNDO es casi generalizado en el conjunto de sus ediciones. En Madrid, donde se publica el suplemento M2, se confirma la tendencia ascendente y logra 485.000 lectores, 25.000 más que en la oleada anterior del EGM y 42.000 más si se compara con un año antes. Destacan también por su positiva evolución las ediciones de Andalucía, que obtiene 21.000 lectores más, y la del País Vasco, que aporta 15.000 más.

EM reconeix que no totes les edicions del diari creixen ("crecimiento [...] casi genralizado") i ens diu on creix. Tanmateix, EM no ens diu on no creix ni quants lectors perd. Pel que fa a les edicions que perden lectors, cal deduir, per redució a l'absurd, que és on no ens diu que creix, és a dir, a Catalunya.

A més a més, a EM li interessa remarcar que la resta de diaris perden lectors. Per això ens ho diu:

El País se mantiene en primera posición con 2.186.000 lectores, aunque registra una caída del 0,2% en relación a la misma oleada del año pasado. El Periódico de Cataluña se mantiene en tercera posición (874.000 lectores), aunque también sufre un descenso del 1,2%, en comparación con un año antes y del 2,1% en relación al estudio del EGM del pasado mes de abril.
ABC sigue en la cuarta posición. A pesar del reclamo de la cristalería ofrecida por el centenario diario, éste vuelve a perder audiencia.Se queda en 839.000 lectores, tras bajar un 4,2% respecto a la oleada de hace un año y un 1,5% en relación a la primera oleada de 2005.
La Razón, el cuarto diario de tirada nacional ocupa el octavo puesto del ranking, detrás de La Vanguardia, La Voz de Galicia y El Correo. Con un total de 449.000 lectores, también sufre un descenso del 1,5%, en relación a la misma oleada de hace un año. En este caso sus datos llegan después de varias semanas en las que ha venido ofreciendo dos cruasanes a cada comprador del periódico.

Posteriorment, EM ens parla de les revistes del seu grup editorial:

Las revistas editadas por Unedisa obtienen, al igual que el diario, un buen resultado. Así, La Aventura de la Historia crece un 20% en el último año y alcanza 274.000 lectores. Por su parte, Descubrir el Arte mantiene los 122.000 lectores de la oleada anterior.

3. El Periódico de Catalunya

EPC titula que "EL PERIÓDICO es consolida com a tercer diari més llegit d'Espanya". La utilització del verb es consolida amaga un descens de 19.000 lectors respecte de l'anterior EGM. Per tant, es tracta d'una consolidació a la baixa: d'una banda, ha baixat el nombre de lectors i, d'una altra, la distància respecte del quart, l'ABC, ha passat de 41.000 lectors a 35.000.

A més, EPC subtitula que "El diari del Grupo Zeta reafirma el seu lideratge absolut a Catalunya" i que "Amb un total de 874.000 lectors, n'obté 139.000 més que 'La Vanguardia'". En primer lloc, cal assenyalar l'us de "lideratge absolut", que és un pleonasme evident. I, en segon lloc, cal esmentar la comparació que fa EPC amb LV, que evidencia la lluita entre els dos diaris per aconseguir lectors.

A continuació trobem:

El quart lloc l'ocupa Abc, amb 839.000 lectors, seguit, a certa distància, per La Vanguardia, que només arriba als 735.000 lectors, cosa que equival a un 4% menys que en l'últim mesurament.

A partir d'aquesta citació es pot comentar que fa servir l'adverbi només per referir-se al nombre de lectors de LV i que quantifica el descens de lectors del diari del Grupo Godó. Tanmateix, EPC no quantifica en cap moment el descens que ha tingut (passa de 852.000 lectors a 839.000, és a dir, ha tingut un descens del 2,13%).

Pel que fa a l'Sport, trobem aquesta presentació de les dades:

Sport, el diari esportiu del Grupo Zeta, consolida la seva posició. Segons l'EGM, el nombre de persones que cada dia llegeixen Sport ha augmentat un 5% respecte del mateix estudi de l'any anterior, fins a arribar a un total de 618.000 lectors. Si es comparen aquestes dades amb les de fa dos anys, l'augment és del 30%.

En primer lloc, EPC afirma que l'Sport "consolida la seva posició". Una altra vegada, aquesta presentació amaaga un desccens en el nombre de lectors (passa de 623.000 a 618.000). En segon lloc, EPC presenta les dades que li interessen: compara les dades actuals amb les de fa dos anys perquè respecte dels dos darrers EGM ha perdut lectors (625.000 al desembre i 623.000 a l'abril). I, en tercer lloc, pel que fa a la premsa esportiva EPC no es compara amb Mundo Deportivo, el diari esportiu del Grupo Godó. La raó és òbvia, un cop vist com funcionen els diaris a l'hora de presentar les dades dels EGM: EM té més lectors que l'Sport (648.000 per 618.000).

I, finalment, EPC parla dels dominicals:

Pel que fa als suplements dominicals les dades de l'EGM asseguren que Dominical, que es distribueix amb EL PERIÓDICO, arriba a 1.179.000 lectors a tot Espanya.

Com en el cas de la premsa esportiva, EPC no compara el seu dominical amb el de LV perquè té menys lectors que la competència (1.179.000 EPC per 1.949.000 LV).

4. El Punt

Com la resta de diaris, El Punt ha de ser el primer en alguna cosa. Com diu el titular, "El Punt es consolida com el primer diari editat en català més llegit a tot Catalunya". D'altra banda, El Punt és primer o passa a segon i darrer diari editat en català.

Més endavant trobem en el text:

D'aquesta manera, El Punt es consolida com el quart diari d'informació general més llegit de Catalunya, per darrere d' El Periódico (796.000), La Vanguardia (699.000) i El País (290.000) i continua el creixement accentuat amb la sortida de l'edició de Barcelona, el 2003.

El "creixement accentuat", com diu el diari posteriorment es redueix a passar de 187.000 a 189.000 lectors, un augment de l'1,07%:

En el conjunt del Principat, El Punt guanya 2.000 lectors (de 187.000 a 189.000) respecte al darrer EGM corresponent a l'abril d'aquest any.

A continuació El Punt explica els seus bons resultats:

Respecte de l'anterior EGM, El Punt Barcelona guanya 2.000 lectors i des de la sortida de les noves edicions a Barcelona el novembre del 2003, l'audiència del diari en aquesta demarcació ha crescut 43.000 lectors (de 28.000 a 71.000).
Aquest creixement es dóna, a més, en un context general de caiguda de lectors dels grans diaris catalans a favor dels gratuïts.

Com assenyala El Punt, és l'únic diari que ha incrementat el nombre de lectors. En aquest sentit cal remarcar el connector a més, que dóna més força a la idea.

5. La Vanguardia i l'Avui

Un cop més, LV i l'Avui no es fan ressò de les dades de l'EGM. La raó és ben senzilla: com que els resultats no són bons el millor és no parlar-ne.

Cal remarcar que, en canvi, dediquen força espai a parlar de RAC1, ràdio del Grupo Godo, com LV i l'Avui (l'esmentat grup mediàtic comparteix la propietat amb Planeta i l'ICF).

6. Conclusió

A l'article hem vist que les dades de l'EGM sobre els diaris es publiquen amb intenció propagandística. En el cas de LV i l'Avui, atès que baixa el nombre de lectors, opten per no parlar-ne.