Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
17 de novembre de 2005
Novetats  
   
Les xifres d'una manifestació a Madrid contra l'estatut
   
Contrastant
 

El dissabte 5 de novembre es va celebrar a Madrid una concentració contra el projecte d'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya i admès a tràmit a les Corts espanyoles, convocada pel Fòrum d'Ermua i altres associacions. En aquest article descriurem i analitzarem el tractament de les xifres de participació a aquest acte per part de la premsa barcelonina i El Punt, i dels diaris espanyols amb edició per a Catalunya.

1. Descripció i anàlisi

A. Premsa catalana

1. Avui

Al titular de portada l'Avui parla de 10.000 persones sense citar la font, la qual cosa vol dir que assumeix la xifra:

Manifestació españolista de 10.000 persones a Madrid contra el nou Estatut

Al text de la portada, rectifica i dóna la font:
:
Segons els càlculs de la Policia Municipal, deu mil persones es van concentrar ahir a la Puerta del Sol de Madrid, el centre teòric d'Espanya, per protestar perquè les corts espanyoles han admès a discussió el projecte d'Estatut de Catalunya.

2. El Punt

A la portada, el titular és:

Manifestacions a Madrid i València contra l'Estatut

Al subtítol parla de "milers de persones":

Milers de persones, entre les quals hi havia destacats dirigents del PP, es van manifestar ahir a Madrid i València contra l'Estatut

Més endavant, a la pàgina 20, hi ha un article que duu el títol següent:

Concentracions en defensa de la unitat d'Espanya

Al cos de l'article parla d'"Unes 10.000 persones, segons fonts oficials", sense indicar de quina font oficial es tracta. En aquest sentit cal recordar que les fonts oficials sovint també divergeixen entre elles a l'hora de donar xifres de manifestants. Aquestes divergències es produeixen quan els partits que governen les institucions que es converteixen en font informativa són de signe polític diferent. Per tant, en el cas d'aquesta manifestació és important saber si la xifra la dóna la policia del municipi, governat pel PP, o la delegació del govern, en mans del PSOE:

Unes 10.000 persones, segons fonts oficials es van concentrar ahir al migdia a la Puerta del Sol de Madrid en defensa de la unitat d'Espanya [...]

3. El Periódico de Catalunya

A l'article de la pàgina 20, EPC, que no tracta el tema en portada, dóna la xifra d'"unes 3.000 persones", sense explicar d'on ha sortit o com s'ha calculat:

Unes 3.000 persones es van concentrar ahir a la Puerta del Sol de Madrid convocades pel Fòrum Ermua i 19 associacions més per demanar al govern que "s'oposi frontalment" a qualsevol projecte que pretengui "debilitar Espanta com a àmbit de decisió comuna, de convivència, d'igualtat i de solidaritat", cosa que segons els convocants fa el projecte de reforma de l'Estatut [...].

Podria tractar-se d'un recompte propi, però la falta de credibiltat de la premsa en aquest tema fa que qualsevol xifra hagi d'anar acompanyada de la font o del sistema que s'ha emprat per a obtenir-la.

4. La Vanguardia

Aquest diari no dóna cap xifra en portada, però es refereix a la manifestació en un subtítol:

Gallardón i Botella encabezan en Madrid una concentración por la unidad de España

A la pàgina 19 LV diu:

Varios miles de personas se concentraron ayer en la Puerta del Sol de Madrid por la unidad de España y en contra de los nacionalismos vasco y catalán, que se sirven del régimen autonómico establecido por la Constitución par "romper el consenso y trabajar en la destrucción de España", según reza el manifiesto presentado ayer por miembros del Foro de Ermua y de una trentena de asociaciones [...].

"Varios miles" poden ser tres mil o poden ser deu mil. El marge de variabilitat és massa gran perquè sigui assumible per un mitjà de comunicació que pretengui informar. No cita fonts, i això fa pensar que es tracta d'una apreciació feta per un corresponsal del diari que va ser a la concentració i que no va comptar, però que no es refia dels 10.000 de què parla la Policia Municipal.

B. Premsa espanyola

1. El País

Aquest diari no tracta el tema en portada. Al titular de l'article de la pàgina 21 parla de milers de persones:

El Foro de Ermua congrega en Madrid a miles de personas por la unidad de España

Al cos de l'article torna a parlar de "varios miles de personas", i cita la xifra oficial: "10.000 según fuentes policiales citadas por Europa Press". L'esforç de distanciament és doble: la xifra no és seva, sinó de la policia municipal i , a més, els ha arribat a través d'una font secundària, que és l'agència de notícies Europa Press:

El Foro Ermua y otras dos decenas de organizaciones congregaron ayer a varios miles de personas (10.000, según fuentes policiales citadas por Europa Press) para protestar contra el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la Puerta del Sol de Madrid, "el centro espiritual y geográfico de España", según su presidente Mikel Bueno.

2. El Mundo

El diari EM al titular de portada parla de "más de 10.000 personas", sense citar cap font, cosa que vol dir que assumeix la xifra. Al cos del text de portada EM rectifica i parla de "unas 10.000 personas" en comptes de "más de 10.000 persones", fórmula que torna a utilitzar al subtítol i al cos de l'article de la pàgina 14. La darrera volta és l'única en què hi ha una referència a la font: "según fuentes policiales". No diu, doncs, de quina policia es tracta, i això, com ja hem explicat anteriorment, no és una dada irrellevant:

El modesto Foro de Ermua logra reunir a más de 10.000 personas contra el Estatut (titular de portada)

El Foro de Ermua, que nació a raíz del asesinato de Miguel ángel Blanco aglutinando las ideologías más dispares, convocó ayer una concentración que se convirtió en un acto político, respaldado por unas 10.000 personas, en contra del Gobierno del PSOE, por la tramitación del Estatut de Cataluña. (cos de la notícia de portada)

El Foro de Ermua pide que se evite la excesiva presencia de los nacionalismos en las Cortes (titular)

Logra aglutinar a unas 10.000 personas en una convocatoria contra el Estatut de Cataluña (subtítol)

[…] en cualquier caso, la convocatoria fue un éxito organizativo si se tiene en cuenta que logró congregar a unas 10.000 personas en la Puerta del Sol, según fuentes policiales, y que el Foro es un movimiento pequeño que no contó con el respaldo ni la difusión ni de instituciones ni de partidos.

3. ABC

Aquest diari parla de "miles de personas", tant al titular de portada com al text de la pàgina 16:

El Foro de Ermua reúne a miles de personas "por la unidad de España" (titular de portada)

El Foro de Ermua reúne en Madrid a miles de personas en defensa de la Constitución (titular)

ABC no cita fonts, perquè, de fet, no hi cap xifra. Probablement la raó és que el diari ABC va considerar que la xifra de 10.000 persones era massa petita, però no podia contradir-la.

2. Conclusions

1. Dos diaris EPC i EP, no tracten el tema en portada. Aquests dos diaris són els més pròxims als partits que governen a Catalunya i a Espanya, respectivament, i aquest partits, a ulls dels convocants, són els principals responsables de la situació contra la qual es produeix la protesta.

2. Dos diaris, l'Avui i EM, assumeixen a la portada la xifra donada per la policia municipal.

3. Dos diaris, LV i ABC, no donen cap xifra ni pròpia ni de font externa.

4. Un diari, EPC, assumeix una xifra diferent i força inferior a la proporcionada per la policia municipal, sense explicar-ne l'origen.

5. Tres diaris, El Punt, EP i EM, citen fonts oficials o policials sense especificar de quina de les distintes fonts oficials o policials es tracta.