Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
30 de novembre de 2005
Novetats  
   
Les portades dels diaris l'endemà de l'aprovació al Parlament de Catalunya del projecte d'Estatut
   
Contrastant
 

En aquest article descriurem les portades dels diaris catalans Avui, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia i El Punt, i dels diaris espanyols ABC, El Mundo i El País del dia 1 d'octubre, l'endemà de l'aprovació al Parlament del projecte de nou Estatut per a Catalunya. Un cop feta la descripció, analitzarem les portades d'aquests diaris i investigarem les semblances i les diferències que hi ha entre els diaris catalans, d'una banda, i els diaris espanyols, d'una altra. Després, compararem el comú denominador de la premsa catalana i el comú denominador de la premsa espanyola i acabarem identificant què es allò que queda fora dels dos comuns denominadors.

1. Descripció

1.1. Descripció de les portades de la premsa catalana

Avui

Titular: La incògnita de Madrid
Subtítol: Estatut Aprovat al Parlament, el text afronta el recel de les Corts. PP Vol avançar les eleccions si el text es tramita com a reforma constitucional
Peu de foto: Els diputats del Parlament, amb Maragall, Mas, Carod i Saura al capdavant, aplaudissin l'aprovació del nou Estat un cop anunciada pel president Benach

El Periódico de Catalunya

Avanttítol: Aprovat l'Estatut per àmplia majoria
Titular: 120 a 15
Subtítol: CiU ofereix el seu suport al PSC
Entrevista exclusiva. Pasqual Maragall, President de la Generalitat:
Altres textos de portada [paraules de Pasqual Maragall]:
· "Espanya ha d'entendre que té davant seu el 90% dels catalans"
· "La meva màxima obsessió és consolidar el quadripartit de cara al debat del Congrés"
· "En solidaritat, Catalunya està dient: "No podem més!""
Peu de foto: Maragall, ahir al Parlament fulleja el text del nou estatut.

El Punt

Avanttítol: El Parlament aprova el nou estatut amb 120 vots a favor i només 15 en contra
Titular: Escolta, Espanya
Subtítol 1: PSC, CiU, ERC i ICV es comprometen a defensar plegats a les Corts l'Estatut aprovat ahir
Subtítol 2: Els partits abandonen la pugna de les darreres setmanes i accepten sense reserves el nou marc estatutari
Subtítol 3: El president de la cambra catalana, Ernest Benach, entregarà el text al Congrés dimecres vinent
Editorial: El repte, ara, Madrid
Altres textos de portada:
· Maragall vol "canviar" l'Estat per tenir relació bilateral
· El PP crida a combatre un "procés de separació"
Peu de foto: Els líders polítics, en primer terme, amb tot el Parlament dret i aplaudint en acabar el ple que va aprovar ahir el nou estatut

La Vanguardia

Titular: El Estatut se aprueba con la mano tendida a España
Subtítol 1: Maragall, Mas y Carod coinciden en lanzar un mensaje conciliador al Estado
Subtítol 2: El president afirma que el nuevo Estatut aspira a cambiar el modelo de España
Subtítol 3: Mas agradece al president su insistencia ante el PSOE y le promete su apoyo
Subtítol 4: Piqué se queda sólo votando en contra y cree que el texto aleja Catalunya de España
Peu de foto: "Lo habeis hecho muy bien". Con estas elocuentes palabras, Jordi Pujol saludó calurosamente a Pasqual Maragall y a Artur Mas en los pasillos del Parlament, una vez celebrada la votación
Altres textos de portada:
· El Gobierno acoge el texto con respeto y lo revisará con rigor constitucional
· El PP pide elecciones para que los españoles se pronuncien sobre el Estatut
Editorial: La hora de España
Texto íntegro del proyecto de Estatut


1.2. Descripció de les portades de la premsa espanyola

ABC

Avanttítol: El "Parlament" aprobó un nuevo "Estatut" que proclama a Cataluña "nación"
Titular: Maragall consuma su desafío y exige a España que cambie el modelo de estado
Subtítol: Carod celebra una reforma que "solo es un paso más hacia un estado propio"
Altres textos de portada:
· El PP pide que se tramite como reforma constitucional o se adelanten las elecciones
· El gobierno minimiza el efecto del nuevo texto ante las voces críticas en el PSOE
Peu de foto: Maragall y Mas aplauden la aprobación del estatuto en el "Parlament"

El Mundo

Avanttítol: Maragall explica el sentido del Estatut aprobado ayer por el Parlament
Titular: "Cataluña ha agotado su margen de generosidad con las Españas"
Subtítol 1: "Si solo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios, ¿qué hacemos todavía en España? se pregunta Carod dando vivas a la "Nación Catalana Libre"
Subtítol 2: El gobierno advierte que el Congreso "retocará el texto si hay problemas de constitucionalidad" y rechaza el modelo de financiación
Subtítol 3: El PP pide o que el proyecto se tramite en las Cortes como una reforma constitucional, o que Zapatero las disuelva y convoque nuevas elecciones
Peu de foto: Mas, líder de CiU, aplaude la aprobación del proyecto del Estatut, junto al presidente de la Generalitat, ayer en el Parlament

El País

Titular: El Parlamento catalán aprueba un Estatuto que el gobierno reformará en las Cortes
Subtítol: El texto, votado por amplia mayoría, se examinará a la luz del "interés general"
Peu de foto: Pasqual Maragall y los representantes políticos catalanes celebran la aprobación del nuevo Estatuto en el Parlament de Barcelona

2. Anàlisi de les portades

Tots els diaris que estudiem, tant els catalans com els espanyols, organitzen la informació al voltant de dos grans eixos temàtics, que són l'aprovació del text al Parlament de Catalunya i la recepció del text a Madrid, entesa com el centre de la vida política espanyola.

2.1. Avui

El titular i el subtítol de portada d'aquest diari posen l'èmfasi en la recepció del projecte a Madrid. Aquesta emfasització es produeix de manera gradual: La incògnita de Madrid, el recel de les Corts, la negativa del PP a tramitar el text.

La graduació va del més general al més concret. El més general és Madrid, entesa no com a ciutat, sinó com a centre de la vida política de l'Estat Espanyol. Després es refereix a les Corts, és a dir, a unes institucions concretes d'aquest Estat, el Congrés i el Senat, que constitueixen els òrgans bàsics del poder legislatiu espanyol. El més concret és la referència al PP, un partit polític que ja té una posició presa en contra del projecte.

Aquesta graduació del general cap al concret en relació a l'àmbit de l'acció política -Espanya, Corts, PP- va acompanyada d'una caracterització de la recepció del text que es presenta també de manera graduada, del més vague al més concret. El primer grau, el més vague o ambigu en la recepció, es concreta en el terme "incògnita" i fa referència al sistema polític, mediàtic i social espanyol, allò que se'n diu "Madrid". El segon grau s'expressa amb el terme "recel" i es refereix a les Corts espanyoles. El tercer grau és el del rebuig d'un partit polític, el PP.

Aquests dos textos contrasten amb la foto de portada i el seu peu, que postren la unanimitat i l'entusiasme al Parlament de Catalunya dels líders dels quatre partits que han elaborat i aprovat el projecte d'Estatut.
El contrast entre allò de què se'ns parla al bloc dedicat a Espanya -incògnita, recel, rebuig- i allò que ens transmet la part gràfica -entusiasme, unitat a Catalunya- és molt gran.

2.2. El Periódico de Catalunya

Aquest diari posa l'èmfasi en la majoria obtinguda pel text i la unitat de les forces polítiques catalanes : "àmplia majoria", "120 a 15", "CiU ofereix el seu suport al PSC", "90% dels catalans", "consolidació del quadripartit". Alhora també, sense anomenar-lo directament, EPC parla del partit que ha quedat fora del consens, el PP.

Encara dins del bloc temàtic referent a Catalunya, EPC atorga un gran protagonisme al president Maragall dedicant-li la foto de portada, reproduint unes paraules seves i anunciant una entrevista a les pàgines interiors.

L'altre bloc temàtic, el de la recepció del text a Madrid, també és present a la portada d'aquest diari: "Difícil negociació a Madrid", "Espanya entendrà que té davant seu el 90% dels catalans", "consolidar el quadripartit de cara al debat del Congrés".

Tot i que de manera menys contundent que l'Avui, EPC també situa la fase espanyola del nou text estatutari en l'àmbit de la confrontació -"difícil negociació", "davant seu", "consolidar [...] de cara al debat"- i no en el de la cooperació i l'entesa.

2.3. El Punt

Aquest diari, igual que EPC, posa l'èmfasi en la majoria obtinguda pel text en la votació del Parlament i la unitat de les forces polítiques catalanes:

Majoria:
"120 vots a favor i només 15 en contra"

Unitat:
"PSC, CiU, ERC i ICV es comprometen a defensar plegats a les Corts l'Estatut aprovat ahir"
"Els partits abandonen la pugna de les darreres setmanes"
"[els partits] accepten sense reserves el nou marc estatutari"
Foto i peu de foto : els líders dels quatre partits amb tot el Parlament dret i aplaudint

També és present a la portada d'El Punt d'una manera molt destacada el tema de l'Estatut com una proposta de pacte que fa Catalunya a Espanya:

"Escolta, Espanya"
Títol de l'editorial: "El repte, ara, és Madrid"

Apunta els termes d'aquesta proposta de pacte:

"Maragall vol "canviar l'Estat" per tenir relació bilateral"

I presenta la primera mostra de rebuig a Espanya, que parteix d'una interpretació diferent de la proposta:

"El PP crida a combatre un "procés de separació"

2.4. La Vanguardia

Aquest diari barceloní posa èmfasi en el carácter conciliador del projecte d'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya:

"El Estatut se aprueba con la mano tendida a Espanya"
"Maragall, Mas y Carod coinciden en lanzar un mensaje conciliador al Estado"

Un segon tema present a LV és el de l'entesa entre el PSC i CiU. Es tracta d'una variant molt significativa d'un tema que ja hem trobat als altres diaris catalans, el de la unitat i el consens aconseguit pels partits catalans en el tram final de les negociacions i en l'aprovació:

"Mas agradece al president su insistencia ante el PSOE y le promete su apoyo"
Foto de portada: Pujol beneint el lideratge de Maragall i Mas en el procés d'elaboració i d'aprovació del projecte de nou estatut.

Un tercer tema de la portada de LV és el caràcter minoritari de la discrepància a Catalunya:

"Piqué se queda solo votando en contra"

El quart tema és el carácter regenerador de l'Estatut per a tot l'Estat:

"El nuevo Estatut aspira a cambiar el modelo de España"
Editorial: "La hora de España"

El cinquè tema, ja dins del segon bloc temàtic, és la recepció a Madrid del text aprovat pel Parlament:

PSOE: Respecte en l'acollida i rigor en la revisió
PP: Rebuig que es manifesta en la demanda d'eleccions al partit del govern

2.5. ABC

Com els diaris catalans, l'ABC planteja el tema en dos blocs temàtics diferents. El primer està dedicat a la política catalana. A diferència dels diaris catalans, però, l'ABC entra en els continguts del text per destacar-ne un:

"El "Parlament" aprobó un nuevo "Estatut" que proclama a Cataluña "nación"

Aquest diari també aborda en portada un altre tema que ja hem vist a la premsa catalana, el tema d'allò que pretén el text. Però mentre que per a la premsa catalana l'Estatut aprovat pel Parlament té caràcter de proposta per a Espanya, per a l'ABC és un desafiament i una exigència:

"Maragall consuma su desafío y exige a España que cambie el modelo de Estado"

"Carod celebra una reforma que "sólo es un paso más hacia un estado propio".

En aquest bloc cal situar també la foto i el text que li fa de peu:

"Maragall y Mas aplauden la aprobación del estatuto en el "Parlament"

L'altre bloc temàtic està dedicat a la recepció a Espanya del text català. El diari explica que el PP demana la tramitació del text com a reforma constitucional. En relació al PSOE diu que aquest partit minimitza l'efecte del nou text. "Minimitzar" vol dir no donar a una cosa la importància que realment té, per la qual cosa dir que "el PSOE minimiza el efecto del nuevo texto" i parlar de "voces críticas en el PSOE" manifesta una voluntat d'erosionar aquest partit. La crítica al PSOE és clara: Primer dibuixa un panorama negatiu per a Espanya: l'Estatut proclama Catalunya nació, Maragall desafia i exigeix un canvi de model d'estat, Carod diu que l'Estatut és un pas cap a la independència. Davant de tot això, el PSOE no reacciona sinó que en minimitza la importància. A més, el partit està dividit perquè en el seu si hi ha veus crítiques que veuen el problema en tota la seva gravetat. El PP, en canvi, afronta la situació en la seva mesura justa. La valoració positiva de l'actuació del PP queda palesa en la tria lèxica que fan per descriure-la: Mentre que uns "proclamen", "desafien" i "exigeixen", el PP "demana":

"El PP pide que se tramite como reforma constitucional o se adelanten las elecciones"

2.6. El Mundo

La portada d'aquest diari també es pot interpretar a partir dels dos blocs temàtics que hem localitzat a la resta de diaris: un referent a l'aprovació a Catalunya del text estatutari i l'altre referent a la recepció a Madrid. Al primer bloc s'hi adscriu el titular següent:

"Maragall explica el sentido del Estatut aprobado ayer por el Parlament"

Dos subtítols reprodueixen una frase de Maragall i una de Carod-Rovira:

Maragall: "Cataluña ha agotado su margen de generosidad con las Españas"
Carod-Rovira: "Si solo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios, ¿qué hacemos todavía en España? se pregunta Carod dando vivas a la "Nación Catalana Libre"

Tant per la disposició gràfica, com pel contingut, queda clar que els dos subtítols són l'explicació del sentit de l'Estatut i queda establert un lligam entre les paraules de Maragall i les de Carod. EM destaca una frase de Maragall que és comparable a la de Carod. I com que la de Carod acaba fent una invitació a abandonar Espanya, el lector pot inferir que Maragall subscriu la tesi de Carod. Aquests dos subtítols ens diuen que Maragall és més moderat que Carod -que és un individu radical i pintoresc, com ho demostra el fet que parli "dando vivas a la "Nación Catalana Libre"-, però que en el fons tots dos volen el mateix. Vegem-ho:

A= Cataluña ha agotado su margen de generosidad con las Españas, B= Sólo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios i C= ¿Qué hacemos todavía en Espanya? Per tant, si A i B tenen el mateix sentit, C és la conseqüència de tots dos.

Pel que fa a la recepció a Espanya del projecte d'Estatut, allò que hem anomenat el segon bloc, el diari EM destaca l'oposició més o menys matisada de les forces polítiques espanyoles, representades pel govern de l'Estat i el principal partit de l'oposició, al text aprovat pel Parlament de Catalunya:

"El gobierno advierte que el Congreso "retocará el texto si hay problemas de constitucionalidad" y rechaza el modelo de financiación"

"El PP pide o que el proyecto se tramite en las Cortes como una reforma constitucional, o que Zapatero las disuelva y convoque nuevas elecciones"

EM és menys crític amb el govern espanyol i el PSOE que no pas l'ABC. Ho demostra la tria lèxica: el PSOE "advierte" i "rechaza". Aquest partit, doncs, adopta una actitud de fermesa davant del nou Estatut. Com que aquest text és valorat negativament pel diari, la posició de fermesa del govern espanyol en l'oposició al projecte tan sols es pot interpretar en termes positius.

2.7. El País

Combina en tres textos els temes referents a la fase catalana del projecte i els temes referents a la reacció que provoca el text a Espanya. D'una banda afirma que el govern espanyol reformarà el text. No diu que ho faran les Corts, sinó el govern:

"El parlamento catalán aprueba un Estatuto que el gobierno reformará en las Cortes"

D'una altra banda diu que l'"amplia mayoría" del Parlament pot no coincidir amb l'"interés general", i, si és així, aquest últim prevaldrà:

"El texto, votado por amplia mayoría, se examinará a la luz del "interés general"

D'aquesta manera, el diari EP aborda un dels temes presents a la premsa catalana, la unitat de la classe política catalana al voltant del text aprovat, però ho fa d'una manera completament diferent. Els diaris catalans manifestaven de manera més o menys explícita una certa desconfiança o temor vers el que podia passar quan el text entrés a les Corts espanyoles. El recel del diari EP, en canvi, va dirigit contra allò que ha aprovat el Parlament de Catalunya, i intenta tranquil·litzar uns lectors que el diari dóna per fet que comparteixen aquest mateix recel, fent una afirmació de sobirania espanyola. Cal tenir en compte que EP no transcriu les paraules de cap agent polític -un partit, una persona, el govern- sinó que anuncia allò que passarà en temps futur-"reformarà", "examinarà". I com que el diari El País no pot reformar ni examinar el projecte d'Estatut del Parlament de Catalunya, hem d'entendre aquestes paraules com un desig, o com un intent de pressionar o de donar suport a aquells que sí que poden fer-ho.

3. Conclusions

En proporcions diferents, a tots els diaris catalans que hem analitzat hi són present els tres temes següents:

· Majoria i unitat al voltant de l'Estatut de les forces polítiques integrades al govern i Convergència i Unió

· L'Estatut és una proposta per millorar l'encaix de Catalunya a Espanya

· Oposició frontal del PP. Dificultat de la negociació en la fase espanyola del text.

Ara bé, es poden detectar algunes diferències entre els diaris catalans. L'Avui posa l'èmfasi en la recepció negativa del text a Madrid. EPC atorga un gran protagonisme al president Maragall i LV subratlla l'entesa entre el PSC i CiU. El Punt és el diari que representa millor la posició comuna de la premsa catalana en el seu conjunt, ja que presenta els temes que hem ressenyat de manera bastant equilibrada, sense un gran predomini d'un sobre els altres.

Pel que fa als tres diaris espanyols analitzats, hi ha un clar comú denominador: l'Estatut suposa un canvi negatiu per a Espanya. En el fons hi ha el convenciment que Catalunya té intencions secessionistes ocultes.

EP presenta aparentment la portada més moderada dels tres diaris, però una anàlisi acurada ens porta a concloure tot el contrari. El missatge de la portada d'EP és que el Parlament de Catalunya no pot decidir res, ja que són les Corts espanyoles qui decideix realment. En el fons no està gaire lluny d'EM, que destaca la ferma convicció del govern espanyol de no acceptar el text tal com el va aprovar el Parlament de Catalunya. L'ABC posa l'èmfasi en la crítica al govern del PSOE per la seva falta de fermesa en l'oposició al text. Aquests dos últims diaris es diferencien en bloc d'EP en el fet que tant l'un com l'altre posen en portada alguns aspectes del text o de les seves motivacions que són interpretats com una provocació o un atac contra Espanya.

Si comparem els diaris catalans en el seu conjunt amb els diaris espanyols en el seu conjunt advertim una gran diferència: Les portades dels diaris catalans parteixen d'una valoració positiva del text aprovat, pel fet que està avalat per una gran majoria de les forces polítiques catalanes, mentre que les portades dels diaris espanyols parteixen d'una valoració negativa del text, per un desacord amb els seus continguts i amb les motivacions que l'inspiren.

El diari català que se situa en una posició més allunyada del comú denominador de la premsa catalana és l'Avui, perquè es mostra més contundent que els altres en la desconfiança respecte al tractament que rebrà la proposta catalana a Madrid. Per part espanyola, és l'ABC qui queda fora de la posició central per la seva bel·ligerància contra el govern espanyol.