Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
La Feria de Abril a Catalunya
La feria: un globus que es desinfla
  Contrastant
   
 

Abans d’explicar com s’han recollit les dades i com s’han elaborat, cal desfer una confusió que observem en molts mitjans de comunicació quan parlen de la Feria. En quantificar l’assistència a aquest esdeveniment, alguns diaris parlen indistintament de persones i/o visitants, quan de fet es tracta de dues realitats diferents ja que el nombre de persones sempre serà inferior al de visitants. La raó és molt simple: hi ha persones que visiten més d’un cop la Feria.

La nostra intenció, doncs, ha estat modesta: quantificar el nombre de visitants de la Feria. Per saber el nombre de persones que van assistir-hi caldria fer uns sondejos força acurats, amb el benentès que la gent no mentís en respondre-hi.

A) RECOLLIDA DE DADES

1. Les medicions s’han fet a l’entrada principal d’El Real i a l’entrada que dóna al pàrquing.

2. S’ha comptabilitzat el nombre de gent que hi entrava en intervals de cinc i tres minuts, depenent de si la afluència era més o menys massiva. Només en dos casos, dimecres 2 de maig a les 15.42 i diumenge 6 de maig a les 20.45, els intervals han estat de 18 minuts i d’un minut i mig respectivament.

3. Un total de 213 medicions, 134 a la porta principal i 79 a la del pàrquing, configuren la mostra. (detall de les dades) Aquestes medicions es distribueixen així:

151 medicions de cinc minuts
60 medicions de tres minuts
1 medició de minut i mig
1 medició de 18 minuts

4. El total de temps calculat ha estat de 954 minuts i 30 segons (15h 54' 30'')

5. El temps d’estada a la Feria ha estat de 2.190 minuts (36h 30’). Com que la Feria restà oberta oficialment 151 hores, disposem de dades sobre el 24’17% del temps d’obertura

6. El quadre mostra les hores de què disposem, com a mínim, d’una mostra:

 

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

27-IV DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-IV DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-IV DG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NO

NO

30-IV DL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-V DT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NO

NO

2-V DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NO

NO

3-V DJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NO

NO

4-V DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-V DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-V DG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

NO

NO

NO

NO

B) ELABORACIÓ DE LES DADES

Com que el que s’ha obtingut en el procés de recollida de dades només és una mostra del total d’hores que va durar la Feria, aquestes dades reals s’han hagut de projectar sobre les hores que no vam ser-hi. És el que anomenem elaboració de les dades, (veg. taules) els criteris de la qual són els següents:

1. La Feria va començar divendres 27 a les 21 hores i va acabar diumenge 6 a les 22.10 hores, en què va sortir la gent de la "caseta" de la FECAC i només van restar obertes als visitants les "casetes" de CiU, PSUC viu i la dels bombers.

2. L’horari oficial de la Feria era el següent:

-Divendres 27 de 21h a 5h del dia següent.
-Diumenge 6 d’11h. a 22.30h.
-Dimarts 1, dimecres 2 i dijous 3 d’11h. a 2h. del dia següent.
-La resta de dies l’horari anava d’11h. a 5h. del dia següent.

3. Tot i això, cal dir que a les 12 del matí de dimecres 2 de maig el recinte era tancat i membres de la seguretat de la Feria ens va dir que obriria més tard.

4. Va ploure diversos dies, però només ho hem tingut en compte en les hores en què hi vam ser: divendres 4 de 19 a 20.15 i dissabte 5 de 19 a 20.10

En aquest sentit, cal tenir present que dilluns va plovisquejar a partir de les dues i que va fer una tarda molt desagradable, la qual cosa fa que la xifra que donem (o projectem) sigui, ben segurament, força més elevada que la real. És inversemblant, a causa del mal temps, que aquella tarda hi anessin 30.000 persones.

5. S’ha dividit el dia en quatre franges horàries:

- Franja 1, d’11 a 17 hores.
- Franja 2, de 17 a 21 hores.
- Franja 3, de 21 a 24 hores
- Franja 4, de 00 a 02 hores o de 00 a 05 hores

6. Per a les hores de les quals es disposava de dades de camp s’ha multiplicat l’interval de màxima afluència per 60, independentment que es desviés molt de la mitjana.

7. Per a les hores de què no es disposava cap dada a la porta d’El Real s’han projectat les dades existents de la manera següent:

7.1. Primer s’han agrupat els dies quatre grups, tenint en compte les seves similituds respecte a distincions com ara festiu, feiner o vigília de festiu:

a. Divendres 27 i divendres 4 a partir de les 21 hores.
b. Dissabte 28, dilluns 30 i dissabte 4.
c. Diumenge 29, dimarts 1 i diumenge 6.
d. Dimecres 2, dijous 3 i divendres 4 fins a les 21h.

7.2. Després s’ha projectat la xifra de les hores de què es disposava dades a les mateixes hores dels dies de mateix grup en què no s’havien efectuat medicions.

7.3. En cas que no es disposi de cap hora de referència, s’ha adjudicat la mateixa xifra de visitants que l’hora anterior excepte per a les franges comentades als apartats 9, 10, 11 i 12.

8. Pel que fa a l’entrada que donava al pàrquing, per omplir les hores en què no es disposava de dades o s’ha pogut projectar una determinada hora de referència, s’ha optat per dividir per dos el nombre de visitants que entraven per la porta principal d'El Real. S’ha de dir que aquest criteri suposa una simplificació que comporta una xifra més alta de la real, ja que si bé hi ha hores en què aquesta proporció es compleix, n’hi ha d’altres en què la proporció més adequada hauria estat dividir per tres, o fins i tot per quatre, el nombre de gent que a la mateixa hora entrava per la porta principal d'El Real.

9. En les franja horària de 02 a 03 i de 03 a 04 dels divendres, dissabtes i dilluns 30, en què no es disposava de cap dada, s’ha optat per reduir un 20% la xifra real o projectada de l’hora anterior.

S’ha fet el mateix en el cas de la franja 23 a 24 i 00 a 01 de les nits anteriors a dies feiners

10. Per contra, si no es disposava de cap dada real que servís de punt de referència, s’ha augmentat un 25% el nombre d’assistents de l’anterior hora (15-16) en la franja horària de 16 a 17 hores.

11. Per obtenir la xifra de visitants de la primera hora de cada dia, 11-12, s’ha projectat la xifra de la segona hora (12-13).

12. Per a la darrera hora de cada dia (de 02 a 03 o de 04 a 05) no disposem de cap dada, raó per la qual hi hem adjudicat una xifra de visitants convencional, perquè no creiem que gaire vagi a la Feria quan està a punt de tancar.

 

C) RESULTAT

Un cop elaborades les dades segons els criteris exposats abans obtenim un resultat de 575.572 visitants, xifra molt allunyada de la que reflecteixen els mitjans de comunicació (uns tres milions).

Cal assenyalar, però, que la xifra de 575.572 visitants és el nombre màxim de visitants, no pas el nombre real, d’altra banda impossible de determinar tal com està muntada la Feria en què l’entrada és lliure i, a més, la gent pot entrar a El Real i sortir-ne les vegades que vulgui (per exemple, per anar a les atraccions).

Un altre fet redueix el nombre de visitants en, com a mínim, un 15 %: una part de les persones que entren per la entrada del pàrquing es comptabilitzen dues vegades, donat que s’ha de suposar que un nombre indeterminat de persones visita tant les "casetes" com les atraccions, raó per qual es tornen a comptar quan passen per la porta principal d’El Real per retornar al lloc per on han vingut.

 

ANNEX 1

L’ESPAI QUE OCUPA LA FERIA

Sota el títol de "Superfícies", la FECAC escriu a la seva web el text següent:

Zona de casetas, 39.515 metros cuadrados; aparatos de feria, 21.930 metros cuadrados, zonas ajardinadas, 10.236 metros cuadrados. CASETAS: Se han instalado 60 casetas de 450 m2; 16 de 150 m2 (zona comercial) y una de 800 m2 (de la FECAC).

Les dades aportades per la FECAC no coincideixen, ni de bon tros, amb les nostres. Segons les nostres medicions, el Real, és a dir, la "zona de casetas", no ultrapassava en el millor dels casos els 32.000 metres quadrats. Per tant, la diferència mínima és de més de 7.300 metres quadrats (un 19’01% menys).

Tampoc no coincidim amb els metres quadrats que ocupen les casetes, la zona comercial i la caseta de la FECAC. Segons les dades de la FECAC, l’àrea ocupada és de 30.200 metres quadrats (27.000 m2 les casetes; 2.400 m2 la zona comercial i 800 m2, la FECAC). La nostra àrea, però, és de 22.648 m2 (19.778 m2 les casetes i la FECAC i 2.870 m2 les parades). En total, gairebé 4.500 m2 menys (un 25% inferior).

També és sensible la diferència en els metres quadrats ocupats per les atraccions. Segons la FECAC, les atraccions ocupaven 21.930 metres quadrats. En els nostres comptes, però, 18.564 metres quadrats. Novament hi ha diferència a tenir en compte: gairebé 3.400 m2 (un 8’47% menys).

 

ANNEX 2

LES XIFRES DE LA FERIA: EL PEIX QUE ES MOSSEGA LA CUA.

La FECAC explica, textualment, el següent a la web:

La Feria de Abril en Cataluña, es un evento al que asisten visitantes de toda la geografía catalana, en la pasada edición según los medios de comunicación visitaron nuestra Feria mas de tres millones de personas.

Aquesta citació representa realment la quadratura del cercle: la FECAC atribueix la xifra de tres milions de persones als mitjans de comunicació quan, certament, els mèdia es limiten a oferir, de manera totalment acrítica, la xifra que els proporciona l’organització.

A més, cap mèdia, escrit o televisiu, va donar la xifra de més de tres milions de persones. Com a màxim, van parlar de prop de tres milions de visitants o de persones.

Per acabar, deixem per més endavant un escrit sobre el tractament que va oferir la premsa de la Feria de Abril en Cataluña

ANNEX  i 3

COMENTARIS SUCULENTS

La gent que va a la Feria té una certa composició de lloc del que es trobarà. Són molts anys repetint la cantarella dels tres milions de persones. Aquest fet, però, origina situacions curioses. Divendres 27, cap a dos quarts d'una de la nit, una exalumna d'un membre de CONTRASTANT va comentar el següent: "No hi ha gent, però ja vindran." També vam sentir altres dues frases semblen la mateixa nit. Aquesta frase per triplicat permet reconstruir el que passava i el que havia de passar. D'una banda, les tres persones reconeixien explícitament que hi havia molta menys que la que s'esperaven trobar. D'altra banda, s'ha de remarcar la inferència que fan: la gent ja vindrà. Des d'un punt de vista lògic, hi havia una segona possibilitat: que la gent no vingués. Que és el que va passar. Però la reiteració de la xifra màgica permet que la segona possibilitat, que a més és l'encertada, no s'arribi a plantejar mai.