Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
29 de febrer
Novetats  
   
La Feria de Abril: el milió impossible
Contrastant
   
  Els mitjans de comunicació han difós que, segons els organitzadors, un milió de persones ha visitat la Feria de Abril de Cataluña a Barcelona. A hores d’ara encara no estem en condicions de rebatre aquesta xifra amb dades, però en els propers dies dedicarem un CONTRASTANT a analitzar l’assistència a la Feria i la repercussió mediàtica de les xifres que ofereixi l’organització.

Volem aclarir, però, dues afirmacions:

En tres dies han visitat la Feria un milió de persones.

En primer lloc, cal assenyalar que no són tres dies. Suposant que les dades s’oferissin a las dotze de la nit de diumenge, són dos dies i mig com a màxim, atès que la Feria es va inaugurar a les quatre de la tarda de divendres.

L’horari a tenir en compte és el següent:

Divendres: De quatre de la tarda a cinc de matinada.
Dissabte: D’onze del matí a cinc de la matinada.
Diumenge: D’onze del matí a dotze de la nit.

El total d’hores que la Feria ha estat oberta a efectes de comptabilitzar-ne el milió ha estat de 44. Això vol dir que durant cada hora han hagut d’entrar-hi 22.727 persones, és a dir, 378’79 persones per minut, la qual cosa implica l’entrada de 6’31 persones per segon. Cal tenir present que es tracta de 6’31 persones per segon durant 44 hores, no pas l’entrada puntual de 6’31 o més persones per segon (o durant uns segons o durant uns minuts o durant unes hores).

Segons els nostres comptes, el minut d’or, és a dir, el minut en què va entrar més gent durant el cap de setmana, és el següent: 125’33 persones per minut a la porta principal i 58 persones per minut a la porta que dóna accés a un dels pàrquings. És a dir, la xifra màxima de què tenim constància és de 183’33 persones per minut, és a dir, 3’06 persones per segon. Si bé se’ns pot argumentar que pot haver-hi minuts amb més entrada de gent que el que diem, queda clar que la distància entre la xifra que hem obtingut (3’06) i la xifra de l’organització (6’31) és prou contundent com per poder afirmar taxativament que la xifra d’un milió en un cap de setmana és imposible.

La Feria és visitada per tres milions de persones cada any.

Si cada any la Feria ha estat oberta les mateixes que enguany, el total d’hores suma 156. Si dividim els tres milions entre les hores d’apertura, obtenim que han d’entrar-hi 19.231 persones cada hora, o sia, 320’51 persones per minut, la qual cosa implica que hi entrin 5’34 persones per segon.

La xifra torna ser prou alta, per la qual es pot afirmar amb un mínim de rigor que és impossible que a la Feria hi vagin tres milions de persones.

També volem assenyalar una confusió, creada i difosa per l’organització, i mai no aclarida pels mèdia. La confusió consisteix a igualar persones amb visitants. L’afirmació correcta, en tot cas, fóra que hi ha hagut “tres milions de visitants”, és a dir, tres milions d’entrades. En canvi, se’ns vol fer creure que hi han anat “tres milions de persones”, és a dir, mig Catalunya. Els membres de CONTRASTANT en som un bon exemple. Un dels membres hi ha fet set sessions de recompte, és a dir, set entrades, mentre que es tracta d’una única persona. És evident, en aquest sentit, que algunes persones hi van més d’un cop.

Per acabar, fóra interessant reflexionar sobre si la xifra de 3.000.000 de persones que assisteixen a la Feria és casual o és premeditat i vol intencionadament coincidir amb el 50% de la població de Catalunya.

NOTA: Estem preparant un CONTRASTANT sobre l’acte de Can Zam organitzat per Justo Molinero. Els mèdia van afirmar, reproduint dades de l’organització, que hi assistiren 500.000 (menys El Periódico de Catalunya, que en comptar 700.000).