Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
8 de setembre de 2003
Novetats  
   
Pla d'Ibarretxe o negativa d'Aznar?
   
Contrastant
 

El dia 23 de juliol de 2003 els diaris ABC i El Correo Español van publicar un esborrany del projecte de llei que el president del govern basc, Juan José Ibarretxe, volia presentar al Parlament de Vitòria el setembre de 2003. L'endemà, el 24 de juliol, tota la premsa de Barcelona -La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i l'Avui- i la premsa de Madrid amb edició per a Catalunya -El País i El Mundo- es van fer ressó del text esmentat i de les reaccions dels diferents actors implicats en el conflicte basc en relació a la publicació del text i al que s'hi deia. En aquest article ens proposem fer una aproximació al tractament donat al tema per quatre d'aquests diaris, EPC, LV, EP i l'Avui.

EPC va dedicar al tema un article de portada, dues pàgines interiors i un editorial; l'Avui, un article de portada i dues pàgines interiors; LV dues pàgines interiors i un editorial, i EP, tres pàgines interiors i un editorial. Cal remarcar que l'Avui hi va dedicar un article editorial l'endemà, és a dir, el 25 de juliol. Aquest article tenia caràcter polèmic, ja que discutia els arguments plantejats per EP a l'editorial del dia anterior. A continuació reproduirem els titulars dels articles de portada dels quatre rotatius:

Aznar reduce a cero las posiblidades del Plan Ibarretxe (EP)

El Plan Ibarretxe considera la posibilidad de la segregación (LV)

La segregació d'Ibarretxe (EPC)

Aznar dóna "zero" possiblitats al "disbarat" del pla Ibarretxe (Avui)

Una primera lectura d'aquests titulars ens permet classificar els quatre diaris en dos grups: d'una banda, EP i l'Avui i, d'una altra, EPC i LV. En els dos primers diaris la notícia és un aspecte molt concret del text publicat per l'ABC i CE, concretament l'article 3 del títol I:

"En el supuesto de que los ciudadanos y ciudadanas vascos, en el ejercicio democràtico de su libre decisión, manifestaran su voluntad clara e inequívoca de proceder a la segregación del Estado español, las instituciones vascas y españolas se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación interno y externo para establecer de común acuerdo las condiciones de la misma."

En canvi, per als altres dos diaris, l'Avui i EP, la notícia no és aquest ni cap altre aspecte del text, sinó la reacció del president del govern espanyol, José María Aznar, davant del text publicat pels dos diaris esmentats.

El titular de LV és una oració que té com a subjecte el sintagma "El Plan Ibarretxe" i com a predicat el sintagma "considera la posiblidad de la segregación". El titular d'EPC, en canvi, és un sintagma nominal, "La segregació d'Ibarretxe". El titular de LV situa la segregació com una possibilitat dins d'un text més extens que rep la denominació de "Plan Ibarretxe". En efecte, el verb utilitzat no és "quiere" ni "desea" ni "exige" ni "reclama", sinó que és "considera". Aquest verb és definit de la manera següent pel diccionari de la RAE: "Meditar, pensar, reflexionar una cosa con atención". El seu ús, doncs, dóna a entendre al lector que no hi ha cap decisió presa sobre el tema de la segregació. A més, aquesta línia política, la de la segregació, és allunyada encara més per un altre recurs discursiu: el mot "segregación" no és el nucli del sintagma, sinó un complement ja que el nucli del sintagma és "posibilidad", de tal manera que el sintagma resultant, "la posibilidad de la segregación", és molt més tranquil·litzador per al lector de LV que no pas si digués simplement "la segregación". Passem ara a analitzar el titular d'EPC: "La segregació d'Ibarretxe". Aquí no existeix cap pla, ni cap possibilitat, sinó que tan sols hi ha una persona, Ibarretxe, i un desig, projecte o objectiu, la segregació. La diferència de tractament és, com veiem, considerable, tot i que el tema del titular és el mateix i l'aspecte destacat del text també.

Pel que fa als altres dos diaris, EP i l'Avui, el titular és pràcticament igual. El subjecte gramatical que utilitzen per referir-se a l'actor del fet noticiable és en ambdós casos "Aznar". Això contrasta amb els titulars de LV i EPC, en els quals l'actor era Ibarretxe i no pas Aznar. Tant l'Avui com EP utilitzen un tractament de familiarietat en la manera de referir-se a l'actor, pel fet que donen per suposat que tothom sap que Aznar és el president del govern espanyol. Tots dos diaris es refereixen al text publicat per l'ABC i El Correo com el "Pla Ibarretxe". En això coincideixen amb LV. L'única diferència entre el titular de l'Avui i el d'EP és que el primer utilitza la citació directa posant entre cometes dues paraules utilitzades pel president espanyol, "zero" i "disbarat". Per a aquests dos diaris, doncs, el tema no és el que diu el text, ni tan sols l'existència mateixa del text, sinó el que en diu el president del govern d'Espanya. En tots casos, però mès en el de l'Avui a causa de la introducció del qualificatiu "disbarat", el titular es projecta sobre l'actor, Aznar, remarcant la negació del president espanyol ("Reduce a cero" i "dóna zero") de tota possibilitat de negociació o pacte.

Com a conclusió podem dir que si situem aquests titulars en el context del conflicte basc, LV i EPC insisteixen en la responsabilitat del govern basc i del seu president, Juan José Ibarretxe, mentre que l'Avui i EP atribueixen la responsabilitat al govern espanyol i al seu president, José María Aznar. Pel que fa als dos darrers diaris, cal assenyalar, però, que la notícia d'EP no reprodueix la línia editorial del diari espanyol, clarament oposat al pla Ibarretxe, mentre que la notícia de l'Avui està en consonància amb la línia editorial del diari, que hi està a favor.